Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
Wednesday, February 10
 

Aktuell teknologi

Digitalisering: IoT, Big Data

Fra forskning til verdiskaping

Industri og innovasjon

IT-lederen


Thursday, February 11
 

Arkitektur i praksis

Bedre IT prosjekter

Cloud for alle

Informasjonssikkerhet