Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
TL

Tomas Levin

Statens Vegvesen
sivilingeniør

Tomas er utdannent siv.ing innen Samferdselsteknikk fra NTNU og har en PhD innen utslippsberegninger fra næringstransport. Tidligere har han arbeidet som transportplanlegger i Rambøll i fire år. Etter det har han arbeidet som forsker ved SINTEF og på EU prosjekt med autonom transport som tema. I dag er han ansatt i ITS-seksjonen i Statens vegvesen. Han sitter som norsk representant i European Road Transport Research Advisory Council (ERTRAC) Task Force on Connectivity and Automated Driving.

My Speakers Sessions

Wednesday, February 10
 

13:25