Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
View analytic
avatar for Till Christopher Lech

Till Christopher Lech

Forskningsrådet
Spesialrådgiver
Till Christopher er spesialrådgiver i Forskningsrådet. Etter fullført hovedfag i språkteknologi ved UiB i 2001 jobbet han i næringslivet med semantisk web og søketeknologi, med ansvar for både forsknings- og innovasjonsprosjekter så vel som større kommersielle prosjekter mot kunder innen privat og offentlig sektor. I Forskningsrådet har han jobbet med nasjonale strategier for IKT-forskning og norsk deltakelse i EUs forskningsprogrammer.

Till Christopher på Twitter

My Speakers Sessions

Wednesday, February 10
 

10:20