Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
avatar for Till Christopher Lech

Till Christopher Lech

Forskningsrådet
Spesialrådgiver
Till Christopher er spesialrådgiver i Forskningsrådet. Etter fullført hovedfag i språkteknologi ved UiB i 2001 jobbet han i næringslivet med semantisk web og søketeknologi, med ansvar for både forsknings- og innovasjonsprosjekter så vel som større kommersielle prosjekter mot kunder innen privat og offentlig sektor. I Forskningsrådet har han jobbet med nasjonale strategier for IKT-forskning og norsk deltakelse i EUs forskningsprogrammer.

Till Christopher på Twitter

My Speakers Sessions

Wednesday, February 10
 

10:20