Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
View analytic
avatar for Thomas Olsen

Thomas Olsen

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
Senioradvokat, PhD
Thomas Olsen har doktorgrad i personvernrett, og er leder for Advokatforeningens lovutvalg for IKT og personvern. Hans spisskompetanse omfatter bl.a. risikovurderinger, avtalevilkår og rettslige rammer for skytjenester. Thomas har blant annet bistått Narvik kommune i klagesak for Datatilsynet som har bidratt til prinsipielle avklaringer vedrørende hvilke krav som gjelder for skytjenester. 

Thomas på Linkedin