Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
avatar for Tor Gaute Indstøy

Tor Gaute Indstøy

Norges Bank
Sikkerhetsanalytiker
Tor Gaute har en bakgrunn som romfartsteknikker. Han startet i Norges Bank i 2008 med ansvar for å bygge opp rammeverk for fondets IT Sikkerhetsløsninger og oppfølgning av leverandører. Tor Gaute har bygget opp et spesialisert rammeverk, styrende dokumenter og metodikk for å gjøre det mulig å få kontroll på en kompleks og global infrastruktur. Dette foredraget dreier seg om rammeverket og metodikken han har utviklet siden han startet i Norges Bank i samarbeid med verdens fremste sikkerhetseksperter.