Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
avatar for Svein Rustad

Svein Rustad

Tolldirektoratet
Programleder Toll/Skatt

Svein er utdannet i økonomi og teknologi fra Høgskolen i Østfold. Han har bakgrunn som konsulent, utvikler og prosjektleder fra privat sektor, men lengst fartstid fra offentlig sektor som rådgiver, prosjektleder og leder. Senest som programleder for Tollvesenets side av Toll/Skatt-programmet.

Svein har snart 30 års erfaring med involvering i IT-bransjen og i dag er han seniorrådgiver og prosjektleder ved Innovasjons- og utviklingsenheten i Tolletaten.

Han har jobbet mer eller mindre kontinuerlig med og i prosjekter eller utvikling av løsninger siden studietiden på 1980-tallet.
Svein på LinkedIn