Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
View analytic
avatar for Ole Erik Dammen

Ole Erik Dammen

NAV
Seksjonssjef Prosjektseksjonen

Ole Erik er sjef for prosjektseksjonen i NAV, med gjennomføringsansvar for betydelige prosjekter og komplekse systemleveranser. Han skal sikre effektiv koordinering og en samlet IKT-messig leveranseplanlegging for NAV i samråd med avdeling for drift og produksjon. Prosjektene spenner fra utvikling av nye tjenester, ny funksjonalitet, ny teknologi/infrastruktur til videreutvikling av eksisterende løsninger