Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
avatar for Lena de Faveri

Lena de Faveri

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Seksjonssjef
Lena har jobbet 10 år i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) som seniorrådgiver og seksjonssjef. Hun har vært leder innen områdene økonomistyring, virksomhetsstyring og porteføljestyring. Porteføljestyring har ligget til Lenas ansvarsområder siden 2013. Høsten 2015 etablerte Arbeids- og velferdsdirektoratet en utviklingsstab, som skal sikre rask og god utvikling på sentrale områder. Lena har etablert og ledet seksjon for porteføljestyring og prosjektstøtte siden da.