Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
avatar for Kristine Beitland

Kristine Beitland

Government Affairs Manager og medlem i Sårbarhetsutvalget Microsoft
Government Affairs Manager

Kristine er jurist og Microsoft Norge Government Affairs Manager. Hun er tidligere medlem av regjeringens Digitale Sårbarhetsutvalg. Styremedlem i Norsk Senter for Informasjonssikkerhet og SmartCity Bærum. Før Microsoft var Kristine direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd. Hun har også 16 år i politiet blant annet som leder for Organisert kriminalitet i Politidirektoratet, avdelingsdirektør i Politiets Utlendingsenhet og påtaleleder ved Oslo politidistrikt. 
Kristine påTwitter 

 

My Speakers Sessions

Thursday, February 11
 

10:20