Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
View analytic
avatar for Jostein Ulseth

Jostein Ulseth

Visma
Senior Software Developer/SA Mobile løsninger for ansatte

Jostein har i mange å arbeidet som regelarkitekt for store virksomheter. Han arbeidet med UDI over en periode på 5 år og var meget sentral i utformingen av UDI’s regelbaserte løsninger. Jostein er opptatt av praktisk tilnærming til arkitektur, og arbeider gjerne i tett dialog med forretningspersonell og fagpersoner for å finne fram til de beste løsningene.