Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
View analytic
avatar for Geir Horn

Geir Horn

UiO
Head of European ICT Projects
Geir har jobbet med Europeiske forskningsprosjekter i mer enn 20 år. Han har vært forskningssjef ved SINTEF, jobbet fire år ved SIMULA Research, og har vært leder av Dataforeningen. Geirs forskningsfokus er kompleksitet og stokastisk kombinatorisk optimering, med anvendelse innenfor tjenestekoreografi for storskala distribuerte systemer med vekt på adapsjon, uavhengige beslutninger, selvforståelse og selvorganisering.

Geir på LinkedIn