Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
avatar for Geir Graff

Geir Graff

Asker Kommune

Geir Graff er odelsgutt og oppvokst i en familie av jur-ister (melkebønder). Etter diplomet for godt oppmøte på søndagsskolen har han også samlet papirer fra fag som spesialpedagogikk, ledelse og innovasjon, ispedd ymse sertifiseringer. Han har jobbet lenge i Asker kommune, hovedsakelig med IKT, utvikling og kompetanse. De siste 10-12 årene med opplæring av prosjektledere, foredragsvirksomhet, ledelse, innovasjonsstrategi og prosesstøtte i endringsprosesser. Han har vært med på utviklingen av Prosjektveiviseren fra starten av, og mener at samling rundt felles prosjektmetodikk i offentlig sektor er særdeles smart bruk av skattebetalernes penger.

Geir Graff på Linkedln

 

My Speakers Sessions

Thursday, February 11
 

14:35