Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
View analytic
avatar for Geir Graff

Geir Graff

Asker Kommune

Geir Graff er odelsgutt og oppvokst i en familie av jur-ister (melkebønder). Etter diplomet for godt oppmøte på søndagsskolen har han også samlet papirer fra fag som spesialpedagogikk, ledelse og innovasjon, ispedd ymse sertifiseringer. Han har jobbet lenge i Asker kommune, hovedsakelig med IKT, utvikling og kompetanse. De siste 10-12 årene med opplæring av prosjektledere, foredragsvirksomhet, ledelse, innovasjonsstrategi og prosesstøtte i endringsprosesser. Han har vært med på utviklingen av Prosjektveiviseren fra starten av, og mener at samling rundt felles prosjektmetodikk i offentlig sektor er særdeles smart bruk av skattebetalernes penger.

Geir Graff på Linkedln

 

My Speakers Sessions

Thursday, February 11
 

14:35