Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
avatar for Eva Jarbekk

Eva Jarbekk

Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS
Advokat og partner
Eva er en av landets fremste eksperter innen personvern. Hun er partner i FØYEN advokatfirma, leder av Personvernnemnda, oppnevnt av regjeringen som medlem i det digitale sårbarhetsutvalget og av Stortinget som medlem i utvalget som gjennomgår EOS-utvalgets kontrollhjemler overfor de hemmelige tjenester. Hun arbeider bl.a. med IKT-rett og skyproblematikk og er mye brukt som foredragsholder.
Eva på LinkedIn