Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
avatar for Elin Kristine Fjørtoft

Elin Kristine Fjørtoft

Difi
seniorrådgiver
Elin er statsviter, og har jobbet i offentlig sektor siden 2000. Hun har mange års erfaring med ledelse, og prosjekt-, program-, og porteføljearbeid i Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet før hun begynte i Difi for 3,5 år siden.
Elin har vært med å utvikle Prosjektveiviseren slik den foreligger på nett i dag, holder kurs i Difi, samt driver rådgivning ute i virksomhetene om betydningen av å benytte prosjektmetodikk i gjennomføring og styring av prosjekter. I tillegg jobber hun med lederutvikling, med særlig fokus på hvilken kompetanse dagens ledere i et digitalt samfunn bør ha. Elin er opptatt av å få IKT inn som en integrert del av virksomhetstutviklingen, og at det er virksomhetens mål som skal stå i fokus - ikke digtalisering i seg selv.

My Speakers Sessions

Wednesday, February 10
 

10:20