Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
avatar for Christine Hafskjold

Christine Hafskjold

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
seniorrådgiver

Christine Hafskjold er seniorrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, der hun p.t. koordinerer arbeidet med en nasjonal strategi for bruk av skytjenester. Hun har også arbeidet med Digital agenda for Norge. Christine er utdannet sivilingeniør og jobbet 10 år i IT-bransjen, hovedsakelig med IT-arkitektur, før hun "konverterte" til politikk og forvaltning.