Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
avatar for Barbro Maria Mæland

Barbro Maria Mæland

Direktoratet for e-helse
Seniorrådgiver

Barbro er seniorrådgiver i Divisjon styring og standardisering, med fokus på portefølje- og arkitekturstyringsprosesser nasjonalt og i direktoratet. Barbro har lang fartstid i prosjektstyring, organisasjonsutvikling og prosessfordringer, med praktisk erfaring fra statlig reformarbeid, digitaliserings- og organisasjonsutviklingsprosjekter, blant annet i helsesektoren. 

My Speakers Sessions

Thursday, February 11
 

10:20