Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
avatar for Anne Kristine Hanevold

Anne Kristine Hanevold

Difi
seniorrådgiver
Anne Kristine er statsviter og har jobbet i offentlig sektor siden 2001, og har i tillegg noen års erfaring som konsulent med arbeid innenfor organisasjons- og IKT utvikling. Hun har mange års erfaring med organsiasjons- og ledelsesutvikling i Kunnskapsdepartementet og har jobbet i Difi i 3,5 år. Anne Kristine er prosjektleder for kompetansetiltaket "Strategisk IKT-kompetanse for toppledere", og har erfaring fra arbeid knyttet til endringsledelse og ledelse av digitale endringsprosesser. Hun er opptatt av problemstillinger i skjæringspunktet mellom digitalisering og styring, ledelse og organisasjonsutvikling

My Speakers Sessions

Wednesday, February 10
 

10:20