Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
avatar for Alfhild Stokke

Alfhild Stokke

Direktoratet for e-helse
Avdelingsdirektør

Alfhild leder landets fremste eksperter på Helsefaglige kodeverk i Divisjon styring og standardisering. Hun har ansvar for et nasjonalt løft innenfor området medisinsk koding igjennom det tverrsektorielle Programmet for kodeverk og terminologi. Hun hadde tidligere prosjektansvar for etablering av porteføljestyring i Helse Sør Øst RHF. Alfhild har igjennom de siste 15 årene arbeidet i skjæringspunktet mellom teknologi og helsefag og har bred kompetanse og nettverk på feltet. 

My Speakers Sessions

Thursday, February 11
 

10:20