Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
View analytic
Informasjonssikkerhet [clear filter]
Thursday, February 11
 

09:05

Felles keynote: Julien Simon. Increased Innovation and quicker development with cloud
Kanskje tidenes raskest voksende IT-selskap,  Amazon Web Services (AWS), forteller om hvordan ders kunder som Spotify, Telenor, Airbnb. Schibsted og NEtflix har tatt i bruk skyen for å innovere raskere og øke utviklernes produktivitet.

Speakers
avatar for Julien Simon

Julien Simon

Technical Evangelist, Amazon Web Services
Julien is a Technical Evangelist at Amazon Web Services. Prior to joining AWS, Julien served for 10 years as CTO/VP Engineering in top-tier web startups (Viadeo, Criteo, Pixmania), where he managed up to 150 people and deployed way more servers than he cares to remember. For that... Read More →


Thursday February 11, 2016 09:05 - 10:00
Informasjonssikkerhet Rom 2

10:20

Digitale sårbarheter – tillit til teknologi

Digitalisering har ført til gjennomgripende endringer i samfunnet. Smart bruk av teknologi er en viktig faktor for at næringslivet skal lykkes fremover. En effekt av denne digitale utviklingen er endringer i samfunnets risiko og sårbarhetsbilde. Måten vi håndterer sårbarhetene på, vil ha betydning ikke bare for næringslivet, men hvilket samfunn vi skaper for fremtiden.

Folk tar ikke i bruk teknologi de ikke stoler på. Tilliten til at teknologien er sikker og robust, er selve grunnmuren.

Foredraget tar deg igjennom:

 • Hva skjer i verden når det gjelder tillitt? 
 • Hva ser vi i Norge, noen hovedfunn fra regjeringens Digitale sårbarhetsutvalg (NOU 2015:13)? 
 • Hvilken betydning har det siste årets hendelser hatt? 
 • Hva gjør Microsoft gjøre for sikre dine data og sørge for tillit? 
 • Hvorfor er sikkerhet så viktig? 
 • Viktigheten av å sikre balanse mellom personvern og et sikrere samfunn: Microsofts søksmål mot amerikanske myndigheter (NY Warrant) og EU domstolens avgjørelse I Schrems saken (Safe Harbor).

Speakers
avatar for Kristine Beitland

Kristine Beitland

Government Affairs Manager, Government Affairs Manager og medlem i Sårbarhetsutvalget Microsoft
Kristine er jurist og Microsoft Norge Government Affairs Manager. Hun er tidligere medlem av regjeringens Digitale Sårbarhetsutvalg. Styremedlem i Norsk Senter for Informasjonssikkerhet og SmartCity Bærum. Før Microsoft var Kristine direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd. Hun... Read More →


Thursday February 11, 2016 10:20 - 10:40
Informasjonssikkerhet Rom 2

10:40

Hvordan sikres oljefondet? Global organisasjon, maksimum sikkerhet
Norges oljefond forvaltes i et globalt nettverk av IT systemer og underleverandører. Dette foredraget vil gi innblikk i metodikken som benyttes for å sikre optimal sikkerhet, logisk og fysisk. Ofte er det slik at leverandører, f.eks. skytjenester, ønsker at du skal ha deres tillit uten å fortelle deg hvordan de er sikret. Dette foredraget viser hvordan distribuert og bevisbasert sikkerhet kan realiseres.

Hva vil deltakerne lære? 
Tenk deg at du har mulighet til å måle hvor du er sårbar og hva du bør gjøre for å øke sikkerheten uansett sikkerhetsdisiplin. For første gang vil fondets sikkerhetsarkitektur og metodikk bli presentert. Du vil lære hvordan et sentralt team i Oslo kan påse et balansert sikkerhetsnivå for en global organisasjon.

Speakers
avatar for Tor Gaute Indstøy

Tor Gaute Indstøy

Sikkerhetsanalytiker, Norges Bank
Tor Gaute har en bakgrunn som romfartsteknikker. Han startet i Norges Bank i 2008 med ansvar for å bygge opp rammeverk for fondets IT Sikkerhetsløsninger og oppfølgning av leverandører. Tor Gaute har bygget opp et spesialisert rammeverk, styrende dokumenter og metodikk for... Read More →


Thursday February 11, 2016 10:40 - 11:00
Informasjonssikkerhet Rom 2

11:05

Hvorfor bør ledelsen være opptatt av informasjonssikkerhet?
Digitaliseringen av samfunnet gjør at IT-avdelingen må fornye seg og dette gjelder i like stor grad de som jobber med informasjonssikkerhet. Det hjelper ikke lenger å sitere trusselbilder og navngi kreative zerodays. Brukere forventer tilnærmet de samme brukeropplevelser som de får som privatpersoner. Det forventes at eksterne tjenester sikkert kan brukes integrert med interne systemer. Det forventes at man forstår hva som er viktig å beskytte - hva som er bedriftens "kronjuveler".

Hva vil deltakerne lære? 
Hvilke krefter som driver digitaliseringen, hvordan man kan forholde seg til disse og få noen innblikk i verktøy og metoder som gjør det mulig å håndtere sikkerhetsutfordringer relatert til dette i hverdagen!

Speakers
avatar for Eirik Gulbrandsen

Eirik Gulbrandsen

Security Evangelist / Business Development Manager, Arrow ECS Norway AS
I work as a security product advisor with a diverse range of vendors, partners and customers in the Norwegian market to make sure they get the most of their investments in security technology. IT security is a powerful enabler of business in the digital economy - if you’re doing... Read More →


Thursday February 11, 2016 11:05 - 11:25
Informasjonssikkerhet Rom 2

11:25

Hvordan lykkes med sikkerhetsarbeid på tvers i offentlig sektor?
Thorbjørn har ledet et utredningsarbeid for å etablere et prosjekt for sikkerhet i nasjonale felleskomponenter.
 • Hva skal til for at et slikt arbeid fører til bedre innbyggertjenester? 
 • Vi koblet oss på virksomhetsarkitektene og utviklerne. Fikk vi til smidig sikkerhetsarkitektur? 
 • Fungerte Kanban, Scrum og Togaf for sikkerhetsfolk? 
 • Erfaringer med GitHub som utviklingsplattform.

Hva vil deltakerne lære? 
 • Sikkerhetsarbeid som en muliggjører for bedre innbyggertjenester. 
 • Sikkerhetsarbeid som en del av arbeidet med virksomhetsarkitektur ved hjelp av smidige tilnærming.

Speakers
avatar for Thorbjørn Ellefsen

Thorbjørn Ellefsen

Managing Business Analyst, Capgemini Norway
Thorbjørn har de siste fire årene jobbet som sikkerhetsarkitekt i det offentlige. Tre av årene som sikkerhetsarkitekt i Prosjekt Nytt Østfoldsykehus og det siste halvannet året i Difi med ansvar for sikkerhet i nasjonale felleskomponenter. Han er sertifisert i Togaf, Archima... Read More →


Thursday February 11, 2016 11:25 - 11:45
Informasjonssikkerhet Rom 2

12:40

Digital beredskap og øvelser

Industrispionasje, driftsavbrudd i viktige IT-systemer, hacking, personopplysninger på avveie, alvorlig ulykke relatert til egne IT-produkter. Dette er noen eksempler på digitale hendelser som kan få alvorlige følger for din virksomhet.

Plutselig er man senter for medias og andres kritiske søkelys - mens man selv forsøker å samle trådene, finne ut hva som har skjedd, og håndtere situasjonen.

Hva vil deltakerne lære? 
Foredraget vil belyse utfordringer og muligheter ved digital beredskap, forberedelser for krisehåndtering, samt anbefalinger for gjennomføring av øvelser og evalueringer.

Speakers
avatar for Fredrik Galtung

Fredrik Galtung

Senior Advisor Cyber Security, Combitech AS
Fredrik har over 25 års erfaring fra IT drift, ledelse, informasjonssikkerhet og sikkerhetstesting – fra både nasjonale og internasjonale virksomheter. Han har planlagt, gjennomført og evaluert en rekke beredskapsøvelser, der målet har vært å skape realistiske scenarioer som bidrar... Read More →


Thursday February 11, 2016 12:40 - 13:20
Informasjonssikkerhet Rom 2

13:25

Sikkerhet i skyen - klassifisering, hvordan håndteres data logisk og fysisk

Bruk av tjenester i skyen er sterkt voksende og det er en mange spørsmål som bør stilles. Foredraget vil adressere noen av disse problemstillingen: 

 • Hvor er mine data lagret og hvem har tilgang til dem?
 • Hvilket ansvar ligger på leverandøren og hva må gjøres i egen organisasjon? 
 • Viktigheten av klassifisering av data og tilgangskontroll i en skytjenste, og ikke minst hvilke sertifiseringer finnes.

Speakers

Thursday February 11, 2016 13:25 - 14:15
Informasjonssikkerhet Rom 2

14:35

Historien om en utvikler som heter Kalle – Del 1

I den här presentationen kommer du få träffa Kalle som har utvecklat en webbsida för sitt företag. Att göra en webbsida är en sak men att utveckla den på ett säkert sätt är en annan.

Vi kommer också få träffa Kjell Kriminell som gör allt för att sabotera för Kalle och hans webbsida och se på vilka metoder och verktyg han använder för att utnyttja sårbarheterna.

Hva vil deltakerne lære? 
Du kommer få en bättre förståelse för hur du kan skydda din webbsida och hitta problemen innan någon annan gör det. Vi kommer gå igenom några av de vanligaste bristerna och olika verktyg för att utnyttja dem.

Speakers
avatar for Anders Nordin

Anders Nordin

Konsulent, Capgemini Norway
Anders är svensken som på dagtid jobbar som .NET-utvecklare i Capgemini i Oslo där han också sitter med i säkerhetsgruppen och ansvarar för applikationstestning. På kvällstid så loggar han ut från sin Windows-pc och in på Linux Kali för att finna ut om verkligen the latest... Read More →


Thursday February 11, 2016 14:35 - 14:55
Informasjonssikkerhet Rom 2

14:55

Historien om en utvikler som heter Kalle – Del 2

I presentationen fortsätter vi se på Kalle och hans företag Kanelbullar AB. Vad kan Kalle göra för att skydda sin webbsida från Kjell. Vi ser på olika metoder att stoppa Kjell och skydda Kanelbullar AB´s kunddata.

Data med koppling til internet är alltid tillgänglig för tredjepart. IT-kriminaliteten ökar och ligger hela tiden några steg före.

Vilka olika typer av hot utsätts organsiationen för och hur skyddar vi oss mot detta?

Mer än 80% av alle angrepp sker via applikationer i dag (ref Gartner 2013). Implentation av säkerhet öker i kostnad ju senare det kommer in i projektet.

En implementation i efterhand kan medföra en kostnadsökning på upp till 30 ggr (ref Microsoft). Det är derför viktigt att implementera säkerhet i utvecklingen redan från start.


Speakers
avatar for Martin Andersson

Martin Andersson

Seniorkonsulent, Capgemini Norway
Martin är utvecklare och projektledare i Capgemini med riktning mot bank och finans. På Capgemini är han ansvarlig för området Web Application Security samt djupt involverad i Capgeminis Cloud Initiative. Martin på LinkedIn... Read More →


Thursday February 11, 2016 14:55 - 15:15
Informasjonssikkerhet Rom 2

15:20

Digital signering med BankID – På vei inn i Norske bedrifter

I foredraget vil vi fortelle hvordan dette er en viktig del av digitaliseringen i mange bransjer og bedrifter. Vi vil formidle faktaene om hva det krever for å ta i bruk elektronisk signering. Samt hva lovverket sier om avtalesignering digitalt versus med penn. Det er også nyttig å titte på reelle caser for hvordan innovative bedrifter har tatt signering i bruk (aktuelle er f.eks BI, Coop. Leaseplan, PWC). Og alt tyder på at markedet er modent for det. Også internasjonalt.


Speakers
avatar for Anne Taranger Gjesdahl

Anne Taranger Gjesdahl

Salg og markedssjef, Signant AS
avatar for Hege Steinsland

Hege Steinsland

Kommunikasjons- og markedssjef, BankID Norge AS


Thursday February 11, 2016 15:20 - 15:28
Informasjonssikkerhet Rom 2

15:30

Elektronisk- identitet og signatur har blitt en sentral suksessfaktor – hvorfor det, egentlig?
Elektroniske identiteter med digitale signaturer på person- og bedriftsnivå, har blitt en fremtredende suksessfaktor i regulerte bransjer for å lykkes med digital forretning. Det er et tydelig fremtidsrettet nasjonalt, europeisk og globalt fokus på området. Det gjelder privat næringsliv så vel som det offentlige. Gevinstene av effektiviseringen er udiskutable, men hva med informasjonssikkerheten?

Hva vil deltakerne lære? 
Perspektiv på elektronisk- identitet og signatur, effektivisering av digitale prosesser og informasjonssikkerhet knyttet til disse mekanismene.

Speakers
avatar for Eirik Dalen

Eirik Dalen

Solution Sales Executive, Signicat AS
Eirik jobber i Signicat med løsninger for elektronisk id og digitale signaturer for effektive forretningsprosesser. Siden 1999 har han hatt roller som produktsjef, faglig ansvarlig, rådgiver og konsulent for forretningskritiske it-tjenester til bank- og finansmarkedet. Det innebærer tjenester som nettbank... Read More →


Thursday February 11, 2016 15:30 - 15:38
Informasjonssikkerhet Rom 2

15:40

Personvern, overvåkingssamfunnet og kryptering
Da Dataforeningen nylig delte ut Rosing-prisen for IT-sikkerhet, var et av de viktigste punktene i juryens begrunnelse vinnerens sterke fokus på personvern. Ettersom samfunnet digitaliseres står personvernet under stadig sterkere press — og i mange land har masseovervåkning blitt en del av hverdagen. Vi står overfor nye utfordringer som samfunn og som enkeltpersoner.

Hva vil deltakerne lære?
Foredraget handler om trusler personvernet står overfor i dag og om hvilke virkemidler vi har tilgjengelige for å beskytte oss ogsamfunnet. 

Speakers
avatar for Geir Bækholt

Geir Bækholt

Founder/CEO, Crypho
Geir er gründer bak Crypho: en sikker, kryptert meldingsapp. Han er opptatt av å gjøre kryptert kommunikasjon lettere å bruke. Geir har bakgrunn fra fri-programvare-miljøet, bl.a. som leder av Plone, et av verdens største friprog-prosjekter. Han har ledet programvareprosjekter på seks kontinenter for... Read More →


Thursday February 11, 2016 15:40 - 16:00
Informasjonssikkerhet Rom 2