Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
View analytic
Industri og innovasjon [clear filter]
Wednesday, February 10
 

09:00

Innledende debatt: Norges styrker, svakheter, trusler og muligheter sett fra et IKT-perspektiv. Debatt ledet av Erik Wold fra Kjør Debatt. Innledning ved Mathilde Fasting fra Civita og Christoffer Conradi fra Google.
Lyntale 1: Har vi råd til fremtiden? v/Mathilde Fasting fra Civita
Lyntale 2: Robotene tar over - hva gjør Google? v/Christoffer Conradi fra Google

Debattpanel:
Paul Chaffey (KMD), Marianne Andreassen (Produktivitetskommisjonen), Torgeir Waterhouse (IKT Norge), Arild Haraldsen (StratIT/digi.no), Mathilde Fasting (Civita), Christoffer Conradi (Google), Patrik Berglund ( Xeneta), Till Christopher Lech (Forskningsrådet) og Ingunn Midttun Godal (NAV).

Speakers
avatar for Erik Wold

Erik Wold

Programleder, Kjør Debatt AS
Erik Wold ledet i fire år Norges mest sette TV-debattprogram Debatten på NRK1. Han var ansatt i NRK fra 1990 til 2014. Han har vært journalist, vaktsjef og programleder for Dagsrevyen, samt programleder for en rekke profilerte programmer som Dagsnytt Atten, Morgennytt, Frokost-TV... Read More →


Wednesday February 10, 2016 09:00 - 09:55
Industri og innovasjon

10:20

Det går fremover, men for sakte - tapte gevinster for innbyggerne
Produktivitetskommisjonen er opptatt av hvordan vi kan få mer ut av ressursene. Bruk av ny teknologi spiller en nøkkelrolle for økt produktivitet, og digitalisering er en hoveddrivkraft for fornyelse og innovasjon. Hvordan utnytte mulighetene til det beste for innbyggerne?

Hva vil deltakerne lære? 
Deltakerne vil få innsikt i produktivitetskommisjonens analyser og vurderinger, men ikke de nye tiltakene som vil bli lagt frem 12. februar (ny rapport).

Speakers
avatar for Marianne Andreassen

Marianne Andreassen

Medlem i produktivitetskommisjonen og direktør i Lånekassen, Produktivitetskommisjonen og Lånekassen
Marianne er utdannet samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo. Hun har arbeidet som fagøkonom i offentlig og privat sektor, og som politiker (statssekretær for fire statsråder på 90-tallet). Hun har de siste 15 årene vært leder i SpareBank1 Gruppen (konserndirektør for staber... Read More →


Wednesday February 10, 2016 10:20 - 10:40
Industri og innovasjon

10:40

Dette kjennetegner bedrifter - og ansatte - som lykkes de neste ti årene
Vi lever i en spennende tid full av muligheter og utfordringer. Man ser et voksende sprik mellom bedrifter og ansatte som lykkes i dette miljøet, og de som ikke gjør det. Hvilke fellestrekk har de som blomstrer?

Hva vil deltakerne lære?
Få en bedre forståelse av hvordan du som person, eller din bedrift kan utnytte mulighetene som ligger i en aksellererende teknologisk utvikling. 

Speakers
avatar for Christopher Conradi

Christopher Conradi

Country Manager, Google for Work Norge
I en alder av 28 startet Christopher i 2013 Google for Work i Norge. De siste 3 årene har han brukt på å lose norske virksomheter ut av 90-tallet og inn i nåtiden teknologisk. Han brenner for måten teknologi bygger forretningskultur og får det beste ut av hver enkelt ansatt... Read More →


Wednesday February 10, 2016 10:40 - 11:00
Industri og innovasjon

11:05

Innovasjon i store linjeorganisasjoner
Energimarkedet endrer seg stadig raskere og med stadig mindre marginer. Organisasjonen utfordres da med et behov både for innovasjon og raske endringer, men samtidig høy kvalitet, standardisering og lave kostnader. Disse behovene kommer fort i konflikt med hverandre, og trekker prosesser og kultur i ulike retninger. Vi har i Statkraft jobbet med hva som skal til for å lykkes med begge deler.

Hva vil deltakerne lære? 
Utfordringene knyttet til hvordan legge til rette for innovasjon

Speakers
avatar for Einar Hoffart

Einar Hoffart

Vice President IT, Statkraft AS
Einar er siviløkonom fra handelshøyskolen BI og har vært ansatt i Statkraft siden 1995. Han har hatt ulike stillinger, først og fremst innen markedsavdelingen. Tidlig på 2000 tallet var han med på å bygge opp Statkrafts handelsaktiviteter på kontinentet med Amsterdam som base. Han deltok også, nå med London som base, på å utvikle Trading & Origination... Read More →


Wednesday February 10, 2016 11:05 - 11:25
Industri og innovasjon

11:25

Hvordan bygge et globalt selskap som kan engasjere 100 millioner brukere?
Hva er de viktigste utfordringene når man skal starte og bygge et selskap som skal være relevant i hele verden?

Hva vil deltakerne lære? 
Hvilke erfaringer kan man høste fra produkter som raskt har blitt tatt i bruk og gitt mening til hele verden?

Speakers
avatar for Åsmund Furuseth

Åsmund Furuseth

VP, Kahoot
Åsmund Furuseth VP – Business development at Kahoot! Åsmund joined the other Kahoot! Co-founders as CEO in 2013 and has been responsible for getting the company to a stage where the first employees were hired in August 2014. When the organization was more formalized he took the role as VP – Business development and is leading external activities and funding projects... Read More →


Wednesday February 10, 2016 11:25 - 11:45
Industri og innovasjon

12:40

Industrialisert IT for alle!

Åpne standarder og samarbeid over landegrensene har gjort det mulig å skape lokale alternativ til de store nettskyleverandørene.

 • Kan en norsk aktør levere industrialisert IT i stor skala?
 • Hvorfor skal en bedrift benytte seg av nettskyen for å levere tjenester?
Vi ser på hvordan industralisert IT tilrettelegger for innovasjon og økt fokus.

Hva vil deltakerne lære? 
Hvordan oppstartsbedrifter og etablerte selskaper kan spare tid og penger ved å fokusere på produkt, ikke bygge infrastruktur.

Speakers
avatar for Dag Stenstad

Dag Stenstad

CTO, Zetta.io
Dag har jobbet med telecom og hosting siden 1999. I 2013 startet han  Zetta.IO for å få skape en norsk aktør for produksjon av infrastruktur som en tjeneste. Han har tidligere vært teknisk sjef i Ventelo Hosting og Availo. Hans nåværende stilling er CTO i Zetta.IO. Dag... Read More →


Wednesday February 10, 2016 12:40 - 13:00
Industri og innovasjon

13:00

Hvordan gode IT leveranser kan skape nye forretningsmuligheter

Felles synkront kraftsystem i Norden gjør landene til naturlige samarbeidspartnere blant annet mht. drift av kraftsystemet og utvikling av markeder for reservekraft. Driften av det nordiske kraftsystemet opplever stadig økende kompleksitet pga. blant annet endringer i sammensetningen av strømproduksjon, integrasjon av markeder på tvers av landegrenser og større og mer uforutsigbare flytendringer av strøm på korte tidshorisonter. Dette stiller dermed også nye og krevende krav til fremtidsrettet kravstilling og -utvikling av IT verktøy.

Hva vil deltakerne lære?  
Hør mer om hvordan et vellykket IT prosjekt, LARM, har skapt nye samarbeidsmuligheter for Statnett i et nordisk perspektiv, og hva det kan bety for IT bransjen i Norge.


Speakers
avatar for Beate Sander Krogstad

Beate Sander Krogstad

Avdelingsleder Porteføljestyring og tjenester, Statnett
Beate har siden 2009 jobbet som prosjektleder for LARM og avdelingsleder for IT porteføljestyring i Statnett. Fra nyttår leder hun et nyopprettet samarbeid mellom Statnett og Svenska kraftnät om felles utvikling av applikasjoner for styring av balansen i det nordiske kraftsystemet.   Fra tidligere har hun variert bakgrunn fra endringsprosjekter med tung IT utvikling både fra kunde... Read More →


Wednesday February 10, 2016 13:00 - 13:20
Industri og innovasjon

13:25

Hva er transparens og hvordan innføre det i en global, tradisjons-tro industri; container shipping
Container shipping leverer infrastruktur til over 70% av verdenshandelen – Industrien er verdensøkonomiens hovedpulsåre. Siden introduksjonen av containeren på 50-60 tallet har innovasjonen vært større skip. Innen kjøp, salg og forhandlinger mellom reder, speditør og fraktkjøper (importører/eksportører) har den største innovasjonen ligget i å bevege seg fra telex og faks til e-post og telefon.

Hva vil deltakerne lære? 
Hvordan vanlige B2C løsninger kan nyttiggjøres innenfor B2B – og hvordan ulike aktører innenfor en industri har ulike insentiver som kan nyttiggjøres.

Speakers
avatar for Patrik Berglund

Patrik Berglund

CEO & Co-Founder, Xeneta.com
Patrik is the CEO of Xeneta. He is a logistics and tech-enthusiast, which possesses a true passion to modernize business processes related to logistics procurement and the supply chain. Founded in 2012, Patrik has grown Xeneta to provide data on over 60,000 global trade routes and has a shipper user-base that... Read More →


Wednesday February 10, 2016 13:25 - 13:45
Industri og innovasjon

13:45

Disruptiveness i etablerte virksomheter gir grobunn for norsk vekst – fra Capex til Opex

I foredraget introduserer vi hvordan norske virksomheter tar i bruk den delte økonomien i kombinasjon med de effektive distribusjonsmuligheter som teknologien gir oss i 2016.

Vi tar dere med på en reise i hvordan vi etablerte en helt ny virksomhet, og kortslutning av den tradisjonelle verdikjeden i konsulentbransjen internt i en stor svensk global IT bedrift.

Fra ide til lansering av en ny forretningsmodell for utvikling av mobilapper, til bedrifter tar form her i Norge. Hvordan skape global effekt?

Det som startet med en prat om kostbare konsulentkostnader har så langt munnet ut i utvikling av apper for bedriftsmarkedet, distribuert og finansiert etter modell fra Spotify. Stikkord er her delingsøkonomi i kombinasjon med disruptiv verdikjede. 

Sigma Bygger appstore for norsk industri. Konseptet har begynt å bære frukt. Siden oppstart i fjor høst er det laget HMS-apper for industri og oljeservice, lojalitetsapper for detaljhandelen og flere applikasjoner for kommune og privat serviceytende virksomhet. 

Hva vil deltakerne lære?  
Delingsøkonomi i praksis innenfor profesjonelle norske virksomheter. Hvordan realisere innovasjon og konkurransekraft ved å flytte hender til verdiøkning i bedriftene. 


Speakers
avatar for Tomas Pinås

Tomas Pinås

Director Mobile Solutions, Sigma
Tomas er ingeniørutdannet innen telekom fra HiO. Han har etablert og bygd opp Sybase sin mobile satsing I-Anyhwere Solutions i Norden fra 1999-2003. Salgsjef i Ergogroup innenfor mobile løsninger fra 2004-2011. Bygget opp mobilitets satsingen i Path med strategisk samarbeid med... Read More →


Wednesday February 10, 2016 13:45 - 14:15
Industri og innovasjon

14:35

Internet of Things gir nye muligheter for overvåking av maskiner

Tradisjonelt har kritisk maskineri i industrianlegg vært instrumentert med vibrasjonssensorer, og tilstanden har vært overvåket av et kontrollrom. Vibrasjonseksperter har utført manuell analyse av sensordata. Konseptet med IoT gjør det nå lettere og billigere å tilby samme overvåking for langt flere maskiner og motorer enn før.

Foredraget fokuserer på to av nøkkelfaktorene for at overvåkingen av et større antall maskiner skal være økonomisk lønnsomt

 • Maskinproblemer må varsles så tidlig som muliig
 • Analysen av vibrasjonene må foregår automatisk
 • Diagnosen rapporteres i klartekst til den som er ansvarlig for vedlikeholdet.

Gevinsten for brukerne er at all nødvendig reparasjon kan planlegges i god tid og at det ikke foretas rutinemessig vedlikehold uten at det virkelig er nødvendig.

Eksempler på maskiner som på grunn av IoT nå kan få forbedret overvåking er båter, biler, fly, helikoptere, ventilasjonsanlegg i bygg, pumper i renseanlegg og vannforsyning, samt vindgeneratorer.


Speakers
avatar for Aasmund Barikmo

Aasmund Barikmo

sivilingeniør, Vibsim
Aasmund er sivilingeniør fra NTNU, radioteknikk, 1985. Han lager programvare til kontrollrom og er oppfinner av vibrasjonsanalysator for gir og kulelager.  


Wednesday February 10, 2016 14:35 - 14:55
Industri og innovasjon

14:55

Innovasjon og omstilling de neste 10 årene

Vi vet alle at teknologi endrer både hvordan bedrifter konkurrerer, vår egen adferd, og hele samfunnsøkonomien. Men hvordan? Foredraget bruker erfaringer fra de siste 10 årene til å spå om endringer de neste 10 . Og med en klar anbefaling om hva som skal til for å forstå en innovasjonsprosess.

Hva kan du lære? 
Ved å se den utviklingen som har vært i perspektiv til det som vil komme, vil du kunne bli inspirert til å tenke nytt.


Speakers
avatar for Arild Haraldsen

Arild Haraldsen

Selvstendig konsulent og kommentator, StratIT og digi.no
Arild har tidligere vært adm. dir. i NorStella og jobbet internasjonalt med IKT-standarder. Han har også deltatt i forskningsprosjektet Semicolon om Samhandling i offentlig sektor. Han driver nå eget konsulentselskap, og er også kommentator i digi.no... Read More →


Wednesday February 10, 2016 14:55 - 15:15
Industri og innovasjon

15:30

Hva er den nye oljen nå og om 10 år? Debatt ledet av Erik Wold fra Kjør Debatt
Debattpanel:
 1. Torbjørn Larsen (NAV) 
 2. Åsmund Furuseth (Kahoot) 
 3. Kaare Nilsen (Artekk) 
 4. Gaute Lien (Accenture) 
 5. Siv Hilde Houmb (Secure-NOK) 
 6. Catharina Nes (Datatilsynet)

Wednesday February 10, 2016 15:30 - 16:15
Industri og innovasjon