Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
View analytic
IT-lederen [clear filter]
Wednesday, February 10
 

09:00

Innledende debatt: Norges styrker, svakheter, trusler og muligheter sett fra et IKT-perspektiv. Debatt ledet av Erik Wold fra Kjør Debatt. Innledning ved Mathilde Fasting fra Civita og Christoffer Conradi fra Google.
Lyntale 1: Har vi råd til fremtiden? v/Mathilde Fasting fra Civita
Lyntale 2: Robotene tar over - hva gjør Google? v/Christoffer Conradi fra Google

Debattpanel:
Paul Chaffey (KMD), Marianne Andreassen (Produktivitetskommisjonen), Torgeir Waterhouse (IKT Norge), Arild Haraldsen (StratIT/digi.no), Mathilde Fasting (Civita), Christoffer Conradi (Google), Patrik Berglund ( Xeneta), Till Christopher Lech (Forskningsrådet) og Ingunn Midttun Godal (NAV).

Speakers
avatar for Erik Wold

Erik Wold

Programleder, Kjør Debatt AS
Erik Wold ledet i fire år Norges mest sette TV-debattprogram Debatten på NRK1. Han var ansatt i NRK fra 1990 til 2014. Han har vært journalist, vaktsjef og programleder for Dagsrevyen, samt programleder for en rekke profilerte programmer som Dagsnytt Atten, Morgennytt, Frokost-TV... Read More →


Wednesday February 10, 2016 09:00 - 09:55
IT-lederen Rom 3

10:20

Strategisk IKT kompetanse for toppledere

Skal vi nå målene for digitalisering av offentlig sektor er vi helt avhengig av en toppledelse som setter digitalisering på dagsorden. Å forstå potensialet som ligger i digitaliseringen er et viktig utgangspunkt for å anvende digitalisering som et strategisk verktøy og utøve stragisk lederskap.

Difi har satt i gang et kompetansetiltak i strategisk bruk av IKT for toppledere. Målgruppen er departementsrådens ledergruppe og virksomhetslederne i departementets underliggende virksomheter. Hensikten er å skape økt bevissthet og felles forståelse for muligheter og utfordringer digitalisering gir. Regjeringen har som mål at alle departementene sammen med sine underliggende virksomheter skal gjennomføre tiltaket innen 2016.

Hva vil deltakerne lære?
Fjørtoft og Hanevold vil fortelle om Difis kompetansetiltak i strategisk IKT for toppledere, og sette det i sammenheng med andre tiltak i arbeidet med digitalisering av offentlig sektor. Deltakerne vil få høre hva strategisk IKT-kompetanse betyr, og hva topplederne har behov for av kompetanse. Foredraget vil gi innblikk i kompetansetiltakets innretning, faglig innhold og erfaringer med gjennomføringen av denne type tiltak.


Speakers
avatar for Elin Kristine Fjørtoft

Elin Kristine Fjørtoft

seniorrådgiver, Difi
Elin er statsviter, og har jobbet i offentlig sektor siden 2000. Hun har mange års erfaring med ledelse, og prosjekt-, program-, og porteføljearbeid i Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet før hun begynte i Difi for 3,5 år siden. | Elin har vært med å utvikle... Read More →
avatar for Anne Kristine Hanevold

Anne Kristine Hanevold

seniorrådgiver, Difi
Anne Kristine er statsviter og har jobbet i offentlig sektor siden 2001, og har i tillegg noen års erfaring som konsulent med arbeid innenfor organisasjons- og IKT utvikling. Hun har mange års erfaring med organsiasjons- og ledelsesutvikling i Kunnskapsdepartementet og har jobbet... Read More →


Wednesday February 10, 2016 10:20 - 10:40
IT-lederen Rom 3

10:40

CONNECTED CARS – Digitalisering på sitt mest sexy!
Bilbransjen er endelig blitt truffet av digitalisering! Bilene er blitt avanserte datamaskiner på fire hjul og kundene forventer i større grad en digital opplevelse både i og utenfor bilen. MøllerGruppen kjører et eget digitalt program for å møte denne trenden, og det forteller Rune om i dette foredraget.

Hva vil deltakerne lære? 
Deltakerne vil lære om hva det betyr at bilbransjen digitaliseres og hvordan man kan sette opp en innovasjonsenhet ved siden av den ordinære IT-organisasjonen.

Speakers
avatar for Rune Simensen

Rune Simensen

CIO, MøllerGruppen
Rune er CIO i MøllerGruppen og har også startet og kjørt det digitale programmet i MøllerGruppen. Han har i år 20-års jubileum i IT-bransjen og har i løpet av disse årene jobbet med software-utvikling, innovasjon og programledelse. Dette har han gjort innenfor bransjene ERP... Read More →


Wednesday February 10, 2016 10:40 - 11:00
IT-lederen Rom 3

11:05

Digitaliseringen av offentlig sektor kveles langsomt av teknisk gjeld

For å realisere en digitaliseringsstrategi kan det være en utfordring å vurdere i hvilken grad man samtidig bør gjøre større utskiftninger av gamle, tunge kjernesystemer. Mange av de systemene som ble etablert for 20-30 år siden har ofte vist seg å være den viktigste hindringen for å realisere en god digtaliseringsstrategi, og den viktigste årsaken til at moderniseringsprosjekter ikke blir gjennomført innenfor tid og kostnad. Finnes det noen smarte veier utenom en grunnleggende renovering av gamle kjernesystemer, eller vil digitalisering av offentlig sektor kveles langsomt av teknisk gjeld?

Hva vil deltakerne lære?
Viktige strategivalg og konseptvalg knyttet til større satsninger på digtalisering i offentlige (og private) virksomheter


Speakers
avatar for Sophus Lie-Nielsen

Sophus Lie-Nielsen

Selvstendig konsulent
Sophus har mer enn 30 års erfaring som rådgiver for ledelsen i store private og offentlige selskaper med fokus på strategi og forretningsutvikling hvor utnyttelse av IKT har stått sentralt. Han har ledet konseptutvalgutredning av store moderniseringsprogrammer, blant annet i NAV... Read More →


Wednesday February 10, 2016 11:05 - 11:25
IT-lederen Rom 3

11:25

Tre brobyggende praksiser mellom IT og forretning: tverrfaglig, inkrementelt og brukersentrert

I Gyldendal jobber vi mye med digital forretnings- og produktutvikling mot et marked som både er i rivende utvikling og samtidig konservativt og tradisjonsbundet; utdanningsmarkedet. Det er vanskelig å forutse hvordan produktene våre vil treffe markedet. Vi tror på tre grunnleggende praksiser i vårt utviklingsarbeid; tverrfaglighet, brukerorientering og hyppige leveranser. Jeg skal snakke om hvordan vi får til dette i praksis og hvilke utfordringer og gevinster denne tilnærmingen gir oss.

 


Speakers
avatar for Marit Rossnes

Marit Rossnes

Utviklingsleder, Gyldendal Norsk Forlag
Marit er leder for Gyldendal Digital. Hun har 15 års erfaring som prosjektleder, funksjonelt ansvarlig og interaksjonsdesigner i IT-prosjekter fra Bekk Consulting og Aschehoug. Utdanningen spenner seg fra en humaniora cand.mag fra UiO til en Master of Technology Management fra NTNU/NHH/MIT... Read More →


Wednesday February 10, 2016 11:25 - 11:45
IT-lederen Rom 3

12:40

Fokus og retning på videre IT-utvikling i NAV

Utvikling og modernisering av NAV er ikke først og fremst et IKT-prosjekt, det er et organisasjons- og virksomhetsutviklingsprosjekt. I dette foredraget legger Torbjørn Larsen frem sine tanker om  hvordan IT støtter den digitale transformasjonsprosessen og bidrar til  virksomhetsutvikling i NAV.

Larsen tar for seg temaer som arbeidsdeling og samhandling mellom forretning  og IT, kontinuerlig forbedring av IKT med balanse mellom forvaltning og nyutvikling, bruker- og tjenesteorientering og sourcingstrategi, og setter det i sammenheng med NAVs utfordringer og muligheter

Hva vil deltakerne lære?
Larsen vil fortelle hvordan ny teknologi og digitale løsninger griper inn og påvirker eksisterende mål og strategier i NAV. Deltakerne vil høre om NAVs IKT-ambisjoner og få et innblikk i det videre moderniseringsarbeidet.


Speakers
avatar for Torbjørn Larsen

Torbjørn Larsen

IKT-direktør, NAV
Torbjørn Larsen begynte i jobben som IKT-direktør i Arbeids- og velferdsdirektoratet den 3. august 2015 og har tatt på seg et stort ansvar for å gjennomføre den digitale transformasjonsprosessen NAV er inne i, med IT som sentralt virkemiddel. Larsen er utdannet Master of Science... Read More →


Wednesday February 10, 2016 12:40 - 13:20
IT-lederen Rom 3

13:25

IT og forretningsledelse mot felles mål
IT ledelse havner om å skjønne forretningen, ha felles forretningsmål og sikre enhetlig eierskap til måloppnåelse. For å sikre dette må IT styringen bidra til bærekraftige løsninger, høy verdiskapning og innovasjon på forretningskritiske områder. Disse elementene og flere blir belyst nærmere med eksempler fra IT styring i Statoil Exploration. 

Hva vil deltakerne lære? 
Foredraget har til hensikt å belyse hvordan man kobler forretningsbehov med IT styring og innovasjon. Gjennom dette hvordan man sikrer forankring, eierskap og finansiering av IT prosjekter. 

Speakers
avatar for Jon Erik Bjore

Jon Erik Bjore

Head of Exploration IT, Statoil
Jon Erik er siden 2013 IT leder for Statoil Exploration. Han er utdannet ingeniør i Kybernetikk fra Oslo Ingeniørhøyskole og ansatt i Statoil fra 1992. Han har innehatt lederstillinger siden 1994, både operative og strategiske, herunder IT Director Statoil Retail Norway, Vice... Read More →


Wednesday February 10, 2016 13:25 - 13:45
IT-lederen Rom 3

13:45

Vurderinger og beslutninger: Hvor rasjonelle er vi?
Forskningen finner store forskjeller mellom hvordan vi tror vi gjør vurderinger og tar beslutninger, og hva som i virkeligheten skjer. I denne presentasjonen vil jeg gå gjennom en del kjent skjevhet og irrasjonalitet i våre vurderinger og beslutninger. Dette vil bli eksemplifisert med egne og andres forskningsresultater fra kvaliteten på vurderinger innen ansettelser, valg av leverandører, valg av kontorløsninger og ledelse av IT-prosjekter.
 

Hva vil deltakerne lære?
Deltakerne vil lære om kjente skjevheter i våre vurderinger og beslutninger. Dette vil bidra til å bli bedre rustet til å forbedre egne og evaluere andres vurderinger og beslutninger.


Speakers
avatar for Magne Jørgensen

Magne Jørgensen

Professor, Simula Research Laboratory
Magne Jørgensen is a professor of software engineering at the University of Oslo and chief research scientist at Simula Metropolitan. He has industry experience as consultant and manager and currently serves at the Norwegian digitalisation board. His research interests include IT... Read More →


Wednesday February 10, 2016 13:45 - 14:15
IT-lederen Rom 3

14:35

Neste generasjon kraftsystem - digitalisering av energisektoren
Det norske kraftsystemet rustes opp for å sikre klimaet, verdiskapning for Norge og sikker forsyning av strøm. Digitalisering og automatisering vil prege de nærmeste årene gjennom store prosjekter som vil gi mer effektive markeder, høyere forsyningssikkerhet og et mer fleksibelt energisystem.

Speakers
avatar for Peer Olav Østli

Peer Olav Østli

Konserndirektør, Statnett
Peer Olav har vært konserndirektør for IKT i Statnett siden 2007. Han har over 20 års erfaring fra teknologiledelse innen telekommunikasjons-, media- og energibransjen, inkludert forskjellige stillinger i Telenor, Schibsted og NRK.  | Per Olav på LinkedIn... Read More →


Wednesday February 10, 2016 14:35 - 15:05
IT-lederen Rom 3

15:30

Hva er den nye oljen nå og om 10 år? Debatt ledet av Erik Wold fra Kjør Debatt
Debattpanel:
  • Torbjørn Larsen (NAV)
  • Åsmund Furuseth (Kahoot)
  • Kaare Nilsen (Artekk)
  • Gaute Lien (Accenture)
  • Siv Hilde Houmb (Secure-NOK) 
  • Catharina Nes (Datatilsynet)

Wednesday February 10, 2016 15:30 - 16:15
IT-lederen Rom 3