Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
View analytic
Fra forskning til verdiskapning [clear filter]
Wednesday, February 10
 

09:00

Innledende debatt: Norges styrker, svakheter, trusler og muligheter sett fra et IKT-perspektiv. Debatt ledet av Erik Wold fra Kjør Debatt. Innledning ved Mathilde Fasting fra Civita og Christoffer Conradi fra Google.
Lyntale 1: Har vi råd til fremtiden? v/Mathilde Fasting fra Civita
Lyntale 2: Robotene tar over - hva gjør Google? v/Christoffer Conradi fra Google

Debattpanel:
Paul Chaffey (KMD), Marianne Andreassen (Produktivitetskommisjonen), Torgeir Waterhouse (IKT Norge), Arild Haraldsen (StratIT/digi.no), Mathilde Fasting (Civita), Christoffer Conradi (Google), Patrik Berglund ( Xeneta), Till Christopher Lech (Forskningsrådet) og Ingunn Midttun Godal (NAV).

Speakers
avatar for Erik Wold

Erik Wold

Programleder, Kjør Debatt AS
Erik Wold ledet i fire år Norges mest sette TV-debattprogram Debatten på NRK1. Han var ansatt i NRK fra 1990 til 2014. Han har vært journalist, vaktsjef og programleder for Dagsrevyen, samt programleder for en rekke profilerte programmer som Dagsnytt Atten, Morgennytt, Frokost-TV... Read More →


Wednesday February 10, 2016 09:00 - 09:55
Fra forskning til verdiskaping Rom 5

10:20

Skal vi forske eller tjene penger?
Vi står som samfunn overfor store utfordringer i overgangen til en kunnskapsøkonomi. Nye tanker og innovasjon må til for at Norge og Europa skal kunne hevde seg i en global konkurranse. Hvilke virkemidler har vi? Og er programvarebransjen i Norge flink nok til å benytte seg av dem? 

Hva vil deltakerne lære? 
Deltakerne vil få en oversikt over hvordan Norge og EU legger opp til forskning og innovasjon for å møte dagens og fremtidens utfordringer – og programvaresektorens plass i dette landskapet.

Speakers
avatar for Till Christopher Lech

Till Christopher Lech

Spesialrådgiver, Forskningsrådet
Till Christopher er spesialrådgiver i Forskningsrådet. Etter fullført hovedfag i språkteknologi ved UiB i 2001 jobbet han i næringslivet med semantisk web og søketeknologi, med ansvar for både forsknings- og innovasjonsprosjekter så vel som større kommersielle prosjekter mot kunder innen privat og offentlig sektor. I Forskningsrådet... Read More →


Wednesday February 10, 2016 10:20 - 11:00
Fra forskning til verdiskaping Rom 5

11:05

The value of uncertainty
We predict the future to steer our present decisions: How will stock prices evolve and what are the optimal portfolio choices now? Will a certain therapy kill the cancer in a patient, and what is the best therapy for her? In other situations we investigate unknown mechanisms, to decide about interventions: How do infections spread between fish farms and which regulations can be protective? What movies does a user prefer and which shall we recommend him now? Understanding and forecasting are never 100% sure. Given the available knowledge and data, we make conclusions which have a certain uncertainty.  But uncertainty is not just a problem;  it also creates value. 

Hva vil deltakerne lære? 
New statistical methods and their algorithms are key instruments in all economic areas, even more today in the Big Data era. Investing in the analysis of data, and not just in the production and organisation of data, is essential for successful innovation.

Speakers
avatar for Arnoldo Frigessi

Arnoldo Frigessi

Professor, University of Oslo and Oslo University Hospital
Arnoldo is Professor of statistics at the University of Oslo and director of BigInsight, a centre for research-based innovation, a consortium of industry, business, public departments and academia. He moved from Italy to Oslo 17 years ago and worked for several years at Norsk Regnesentral. He was director of a previous center of excellence “Statistics for Innovation... Read More →


Wednesday February 10, 2016 11:05 - 11:25
Fra forskning til verdiskaping Rom 5

11:25

Big Data – Eksempel på Forskningsdrevet Innovasjon med SINTEF og Statsbygg

Big Data er et bredt felt, og inkluderer løsninger for å håndtere store data mengder i flere dimensjoner, både volum (Volume), hastighet (Velocity) og variasjon (Variety). Problemstillinger rundt Big Data har blitt aktualisert av en stadig større tilgang til data gjennom Internett, sosiale media, smart telefoner og Tingenes Internett (Internet of Things) innen mange ulike anvendelses sektorer. 

SINTEF er med i den europeiske Big Data Value Association (www.bdva.eu ) og har blant annet ansvaret for koordineringen av tekniske prioriteringer i forhold til status, behov og trender innen Big Data arkitektur, management, analyse (analytics), sikkerhet-privacy og visualisering. SINTEF har gjennom forskningsprosjektet DaPaaS i EUs 7de rammeprogram laget en "Data Platform as a Service" med støtte for data transformasjoner fra ulike formater til data representasjon med lenkede data, for å håndtere problemet med integrasjon over variable data representasjoner. Forskningsresultater fra DaPaaS prosjektet er nå grunnlaget for et nytt Innovasjonsprosjekt i Horizon 2020, ProDataMarket, med blant annet Statsbygg som problemeier og løsningsansvarlig,  for en ny innovativ "State of the Estate" rapporterings tjeneste basert på integrasjon av ulike typer kryss-sektor eiendoms data.

Hva vil deltakerne lære?
Foredraget vil gi en kort oversikt over europeisk status og trender innen Big Data, og presentere ett  eksempel på forskningsdrevet innovasjon innen Big Data  hos Statsbygg  som illustrasjon til hvordan  forskningsmiljøer og industri og forvaltningsmiljøer kan samarbeide for å oppå innovative resultater i felleskap. 


Speakers
avatar for Dr. Arne J. Berre

Dr. Arne J. Berre

Sjefsforsker og leder av tekniske prioriteter i BDVA.eu, SINTEF
Arne-Jørgen har en doktorgrad innen systemintegrasjon og interoperabilitet fra NTNU. Han har jobbet på SINTEF i mer enn 30 år med metodikk og arkitektur for integrasjon av tjenester og data lagrings løsninger innen ulike anvendelses områder, i det siste med spesiell vekt p... Read More →
avatar for Ivar Østhassel

Ivar Østhassel

Systemansvarlig IKT, Statsbygg
Ivar har en Msc og Master of Management innen IT.  Han har jobbet nærmere 30 år med analyse, utvikling, arkitektur og rådgiving innen realisering av IT løsninger.  Han er ansvarlig for Statsbygg sin deltakelse i det europeiske Horizon 2020 innovasjonsprosjektet ProDataMarket... Read More →


Wednesday February 10, 2016 11:25 - 11:45
Fra forskning til verdiskaping Rom 5

12:40

Erfaringer fra UiO

UiOs Institutt for Informatikk (IFI) leder og bemanner forskningsprosjekter både vis-à-vis Forskningsrådet (bl.a. med nyetablerte SIRIUS Centre) og EU/EC (Project Optique; en del av Framework Programme 7/FP7, et samarbeid mellom seks europeiske universitetsmiljø og et antall industri-partnere). Foredraget vil se på hvordan man kan hente ut verdier fra slik og annen forskning.

 


Speakers
avatar for André Torkveen

André Torkveen

Universitetet i Oslo
André er ny ved Universitetet i Oslo (UiO), han kommer fra jobben som daglig leder av PCA Services AS (et datterselskap av standardiseringsorganisasjonen POSC Caesar Association; PCA). Tidligere har han jobbet mest med virksomhets- og løsningsarkitektur, bl.a. som teknisk løsningsansvarlig... Read More →


Wednesday February 10, 2016 12:40 - 13:00
Fra forskning til verdiskaping Rom 5

13:00

Kan vi få sensorer til å snakke norsk? – om innovasjon i tingenes internett (IoT)
Gode eksempler på akademisk initiert verdiskapning er Webnodes og CallFrodo. Disse to eksemplene blir brukt til å forklare hvordan vi i Movation samarbeider med entrepreneurer, akademia og kunder for å skape et økosystem for innovasjon. Innføringen av IoT skaffer nye utfordringer, og særlig når vi prøver å flytte den norske modellen over til en verden full av autonome prosesser. 

Hva vil deltakerne lære?
”Learn from the best” og fokuser på dine konkurransefortrinn; det er lærdommen av 10 år i grenseland mellom akademia og oppstartsbedrifter. ”Alle institusjoner med respekt for seg selv bør ha store visjoner” (Kjell Magne Bondevik), men må også kjenne sine begrensninger og mulighetsrom.

Speakers
avatar for Josef Noll

Josef Noll

Professor, UiO/UNIK
Josef Noll is a Professor at the University of Oslo and Visionary at the Basic Internet Foundation. He envisions a world with free access to basic information (#Basic4all). He is specialist for Wireless Networks and Security. The group concentrates on the working areas mobile... Read More →


Wednesday February 10, 2016 13:00 - 13:20
Fra forskning til verdiskaping Rom 5

13:25

Fra doktorgrad til kommersielt selskap – Historien om Secure-NOK®

Secure-NOK® fyller fem år 21. januar 2016 og er et direkte resultat av et stykke doktorgradsarbeid. Ideen startet for 15 år siden, men det var doktorgradsarbeidet som ga tid og rom for å utvikle ideen fra vage tanker til faktisk idé, og deretter videre til en forretningsidé. Dette foredraget vil fokusere på veien fra forskning til kommersielt selskap og ta for seg de utfordringene som dukket opp underveis.  

Hva vil deltakerne lære? 
Deltakerne vil få innblikk i hva det er som gjør at Secure-NOK® har greid seg gjennom de første harde årene.

Speakers
avatar for Siv Hilde Houmb

Siv Hilde Houmb

CTO, Secure-NOK
Siv Hilde har doktorgrad fra NTNU og jobber i dag som CTO for Secure-NOK® og som førsteamanuensis ved Høgskolen i Gjøvik. Siv Hilde startet Secure-NOK® sammen med søsteren Liv Elin Houmb 21. januar 2011, etter et år med ”prøvedrift”. Hun har over 20 års erfaring fra sikkerhetsbransjen... Read More →


Wednesday February 10, 2016 13:25 - 14:15
Fra forskning til verdiskaping Rom 5

14:35

Hvordan akademia og IT-industri kan skape verdier gjennom samarbeid i EU-prosjekter
EVRY, Sintef og UiO er norske partnere i et stort europeisk forskingsprosjekt med totalt 18 partnere over fire år. Prosjektet forsker på modelldrevet deployment til multicloud og har bygget et språk og open source platform sluppet på OW2. Presentasjonen gir en orientering om prosjektet, erfaringer og diskuterer forskningsdrevet innovasjon.

Hva vil deltakerne lære?
Foredraget handler om prosjektet og dets mål, men vil også belyse erfaringene et kommersielt industrielt selskap har inn mot akademia og forskningsmiljøer, og hvordan forskningsmiljøer og industrielle selskap kan dra nytte av hverandre innen verdiskapning og innovasjon. 

Speakers
avatar for Geir Horn

Geir Horn

Head of European ICT Projects, UiO
Geir har jobbet med Europeiske forskningsprosjekter i mer enn 20 år. Han har vært forskningssjef ved SINTEF, jobbet fire år ved SIMULA Research, og har vært leder av Dataforeningen. Geirs forskningsfokus er kompleksitet og stokastisk kombinatorisk optimering, med anvendelse innenfor tjenestekoreografi for storskala distribuerte... Read More →
avatar for Frode Finnes Larsen

Frode Finnes Larsen

Head of Products, EVRY Norge
Frode jobber med forretningsutvikling, strategi og produktledelse i EVRY Norge. Han startet sin karriere for snart 20 år siden som Matlab programmerer ved Forsvarets Forskningsinstitutt som en del av førstegangstjenesten. Etter mange år som konsulent, utvikler og teknologileder er n... Read More →


Wednesday February 10, 2016 14:35 - 14:55
Fra forskning til verdiskaping Rom 5

14:55

Lær Kidsa Koding! Hvorfor og hvordan
Du har sikkert hørt om oss? Lær Kidsa Koding er en landsdekkende bevegelse hvis hensikt er å gjøre barna våre til skapere - ikke bare forbrukere - av teknologi. Vi har hatt over 2500 frivillige og mer enn 45000 barn har vært innom våre opplegg. Hva med deg og ditt firma?

Hva vil deltakerne lære?
Du vil få en introduksjon til resonnementet vårt - ammunisjon du kan ta med deg. Så vil jeg vise deg læringsmateriell, og hvordan du kan starte opp eller bidra til en kodeklubb, eller hjelpe til på den lokale skolen.

Speakers
avatar for Torgeir Waterhouse

Torgeir Waterhouse

IKT-Norge
Torgeir jobber med spørsmål og saker relatert til internett og internettbaserte tjenester. | Han representerer den norske IT-bransjen og tar del i den norske IT-politiske debatten. Han er også en ettertraktet foredragsholder og forfatter. Torgeir har jobbet med Forbrukerrådet... Read More →


Wednesday February 10, 2016 14:55 - 15:15
Fra forskning til verdiskaping Rom 5

15:30

Hva er den nye oljen nå og om 10 år? Debatt ledet av Erik Wold fra Kjør Debatt
Debattpanel:
  • Torbjørn Larsen (NAV)
  • Åsmund Furuseth (Kahoot)
  • Kaare Nilsen (Artekk)
  • Gaute Lien (Accenture)
  • Siv Hilde Houmb (Secure-NOK) 
  • Catharina Nes (Datatilsynet)

Wednesday February 10, 2016 15:30 - 16:15
Fra forskning til verdiskaping Rom 5