Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
View analytic
Digitaliering IOT og Big Data [clear filter]
Wednesday, February 10
 

09:00

Innledende debatt: Norges styrker, svakheter, trusler og muligheter sett fra et IKT-perspektiv. Debatt ledet av Erik Wold fra Kjør Debatt. Innledning ved Mathilde Fasting fra Civita og Christoffer Conradi fra Google.
Lyntale 1: Har vi råd til fremtiden? v/Mathilde Fasting fra Civita
Lyntale 2: Robotene tar over - hva gjør Google? v/Christoffer Conradi fra Google

Debattpanel:
Paul Chaffey (KMD), Marianne Andreassen (Produktivitetskommisjonen), Torgeir Waterhouse (IKT Norge), Arild Haraldsen (StratIT/digi.no), Mathilde Fasting (Civita), Christoffer Conradi (Google), Patrik Berglund ( Xeneta), Till Christopher Lech (Forskningsrådet) og Ingunn Midttun Godal (NAV). 

Speakers
avatar for Erik Wold

Erik Wold

Programleder, Kjør Debatt AS
Erik Wold ledet i fire år Norges mest sette TV-debattprogram Debatten på NRK1. Han var ansatt i NRK fra 1990 til 2014. Han har vært journalist, vaktsjef og programleder for Dagsrevyen, samt programleder for en rekke profilerte programmer som Dagsnytt Atten, Morgennytt, Frokost-TV... Read More →


Wednesday February 10, 2016 09:00 - 09:55
Digitalisering: IoT, Big Data Rom 2

10:20

Digitalisering av den praktiske hverdagen

Med smartelefoner på innerlomma kan vi bevege oss rundt i hverdagen, ferdig integrert i bedriftens IT verktøy. Her kan vi: Delegere oppgaver, følge opp, dokumentere, kommunisere, kontrollere, rapportere og arkivere. Sikker lagring på rett plass, rett i skyen, gir umiddelbar oversikt og tilgang på statusinfo og videre bruk for alle integrerte som trenger dette.

Hva vil deltakerne lære?
Om måter å jobbe smartere på for de som befinner seg ute i felten der tingene skjer. Tungvint rapportskriving i etterkant, med klipping og inn liming av bilder etc., blir overflødig.


Speakers
avatar for Geir Jarnskjold

Geir Jarnskjold

Daglig leder, Zwiffi AS
Geirs 28 år i emballasjebransjen, hvorav over 20 år som øverste leder av bedriften Serviteur, har gitt ham gode produksjons-, drifts- og ledelseserfaringer. Da han forlot emballasjen i 2011 var han kort innom byggebransjen før han endte opp innen IT. Her har han jobbet mer enn tre... Read More →


Wednesday February 10, 2016 10:20 - 10:40
Digitalisering: IoT, Big Data Rom 2

10:40

Digital eldreomsorg - Kan dingser og big data gi en bedre og verdig alderdom?

Nye dingser, sensorer, kjøleskap, dørlåser, app’er og enda mer skal gjøre verden enklere for oss alle.

Men hva med de som har levet en mannsalder uten en Smart telefon og som ikke har kjennskap til Smarte dørklokker, stikkontakter, sensorer og lyspærer – hvordan skal vi ta dette i bruk?

Connected dingser og sensorer gir enorme muligheter og besparelser men hva tenker den eldre om dette? 

Hva vil deltakerne lære?
Foredraget vil ha fokus på den eldre og familien rundt – se muligheter og hvordan man i fellesskap kan anvende ny teknologi uten at den blir avskrekkende og for avansert.

Vi ser også på eksempler med anvendt Big Data og sensorer.

 


Speakers
avatar for Yngvar Pettersen

Yngvar Pettersen

HomeControl AS
Yngvar har erfaring fra IT-bransjen tilbake til 1999 hvor han hadde 5 år i dagligvarebransjen før dette. Han brenner for tekniske trender og anvendt IT – at den skal være tilpasset brukeren så nytteverdien blir maksimal. | | Yngvar startet i HomeControl i 2013 og har vær... Read More →


Wednesday February 10, 2016 10:40 - 11:00
Digitalisering: IoT, Big Data Rom 2

11:05

Forebygging av fallskader hos eldre: IoT-løsninger i et sosio-teknisk perspektiv
Tingenes internett startet med en teknologisk visjon. Denne visjonen har ledet mye av utviklingen. Nå ser vi i økende grad IoT-løsninger som må tilpasses komplekse sosio-tekniske omgivelser. Babak vil snakke om et slikt case, dvs. bruk av IoT innen fallforebygging hos eldre, og diskutere hva vi har lært gjennom forskningen vår på f.eks. kroppsbårne fallsensorer.

Hva vil deltakerne lære? 
Deltakere vil lære om teknologier, løsninger og tjenester for fallforebygging, hvordan IoT-løsninger kan ta større hensyn til brukere, og noen metodiske grep som kan hjelpe deg å lage bedre IoT-løsninger.

Speakers
avatar for Babak Farshchian

Babak Farshchian

Seniorforsker og forskningsleder, Sintef
Babak har bakgrunn fra NTNU, datalinje, og har jobbet med forskning siden 1995, først på NTNU, så på Telenor og nå på SINTEF. De siste årene har han jobbet med velferdsteknologi, bl.a. fallteknologi (innenfor EU-prosjektet FARSEEING og NFR-prosjektet ADAPT), Helsevakta, lo... Read More →


Wednesday February 10, 2016 11:05 - 11:25
Digitalisering: IoT, Big Data Rom 2

11:25

«Internet of Me» - 5 strategier for å lykkes med digital tillit i tidsalderen for Internet of Things (IoT)

For å kunne lykkes med digitaliserte produkter og opplevelser i hverdagen, må tjenester tilpasses den enkeltes spesifikke vaner og ønsker. Men sluttbrukernes digitale tillit er på vei ned i takt med økt bruk av individualisering og IoT. Riktig strategi for tillit er derfor en forutsetning for en god sluttbrukeradopsjon av de nye mulighetene som ligger i individualiserte tjenester og IoT.


Hva vil deltakerne lære?
Foredraget vil ta for seg fenomenet «Internet of Me» samt 5 sikkerhetsrelaterte strategier for å oppnå sluttbrukers – «min» - digitale tillit i kontekst av den nye verden rundt IoT.

Speakers
avatar for Gaute Lien

Gaute Lien

Security Domain Lead, Accenture Norge
Gaute leder sikkerhetsavdelingen i Accenture Norge med ansvarsområder tilknyttet konsulenttjenester i Norge og Norden. Han har 16 års sertifisert erfaring innenfor sikkerhet og jobber typisk med sikkerhetsstyring for prosjekter og forvaltning. Gaute har gjennom årene vært medlem i mange arbeids- og referansegrupper, holdt foredrag... Read More →


Wednesday February 10, 2016 11:25 - 11:45
Digitalisering: IoT, Big Data Rom 2

12:40

Sikkerhet i Internet of Things
Vår avhengighet av systemer som styres av programvare øker raskere enn vår evne til å sikre systemene. Når alle våre ”dingser” kobles på nett øker angrepsflaten og våre verdier blir sårbare for hacking. Dette utgjør ikke bare en trussel mot informasjonssikkerhet og personvern; også menneskers liv og helse trues når dingser som kan påvirke fysiske systemer i økende grad kobles opp mot Internett.

Hva vil deltakerne lære? 
Sikkerhet i ”Internet-of-Things”, hva kan gå galt og hvordan kan vi sikre systemene bedre? Foredraget tar ikke bare for seg hjemmeelektronikk, men også kritiske systemer som biler og medisinsk utstyr.

Speakers
avatar for Marie Moe

Marie Moe

Forsker, SINTEF IKT
Marie har en mastergrad i matematikk/kryptografi, samt en doktorgrad i informasjonssikkerhet. Marie har erfaring som seksjonsleder ved NSM NorCERT, Norges nasjonale senter for håndtering av alvorlige dataangrep. Hun jobber i dag som forsker innen informasjonssikkerhet ved SINTEF... Read More →


Wednesday February 10, 2016 12:40 - 13:20
Digitalisering: IoT, Big Data Rom 2

13:25

Automatisk og overvåket - den optimale kombinasjonen?

At det er store endringer på gang innenfor transportsektoren er det ikke tvil om. De politiske føringene er tydelige: "All transportvekst i byens skal tas med gang/sykkel og kollektiv". Ordene i vegvesenets korridorer er ikke lengre; personbilen skal frem, men vi skal ha god mobilitet.

Utenfor vegvesenet kommer det også sterke uttalelser knyttet til personbilen. Elon Musk, mannen bak blant annet Tesla, sa: ... "that the obvious move is to outlaw driving cars", "It's too dangerous," og "You can't have a person driving a two-ton death machine."

Über gjør reisevaneundersøkelser og deler resultatene med byen: "Über will open its' travel data to public. After receiving criticism, Über wants to share travel patterns with cities." - Washington Post.

Det skjer uten tvil mye innenfor transportsektoren. Vi skal gi noen smakebiter på hvordan Etaten jobber innenfor dette området. Fokus vil ligge på hvordan vi jobber med automatiske kjøretøy og personvern sett fra et faglig synspunkt.


Speakers
TL

Tomas Levin

sivilingeniør, Statens Vegvesen
Tomas er utdannent siv.ing innen Samferdselsteknikk fra NTNU og har en PhD innen utslippsberegninger fra næringstransport. Tidligere har han arbeidet som transportplanlegger i Rambøll i fire år. Etter det har han arbeidet som forsker ved SINTEF og på EU prosjekt med autonom transport... Read More →
avatar for Anne-Marie Østgård

Anne-Marie Østgård

personvernombud, Statens Vegvesen
Anne-Marie er Personvernombud i Statens vegvesen, Vegdirektoratet.


Wednesday February 10, 2016 13:25 - 14:15
Digitalisering: IoT, Big Data Rom 2

14:35

(Big) Data, Disruption or Game Changer?

Exploring the treasure trove of (Big) Data is essential for companies to  survive the increasingly competitive landscape. Follow the path of a startup whose mission is to help media companies take control of their own data, build data-driven products, and make decisions based on this data.

Hva vil deltakerne lære?
How to build Big Data solutions at scale with a low entry cost. How to use data to make informed business decisions. How can predictive analytics and personalization help companies gain a competitive edge.


Speakers
avatar for Francisco Roque

Francisco Roque

CTO, DharmicData
Francisco Roque is the CTO at DharmicData, a team of passionate data scientists and developers specializing in optimization of media platforms, delivering personalized user experiences. He holds a PhD degree in Systems Biology and is a serial entrepreneur with a consultancy background. He has a deep passion for all technology... Read More →


Wednesday February 10, 2016 14:35 - 14:55
Digitalisering: IoT, Big Data Rom 2

14:55

Det store datakappløp

De selskapene som vet mest om sine kunders vaner, interesser, smak og kontaktnett er vinneren i dette datakappløpet.

Google, Facebook, Amazon – og norske Schibsted, er eksempler på selskap som har kommet langt i å bruke big data-teknologi til å kartlegge sine kunder.

Personopplysninger er den nye oljen, sies det. Datatilsynet har skrevet en rapport som ser på hvordan kommersiell utnyttelse av personopplysninger utfordrer personvernet. 2016 blir et spennende år for personvernet. 


Speakers
avatar for Catharina Nes

Catharina Nes

Fagdirektør, Datatilsynet
Catharina er fagdirektør og jobber med utredning og analyse i Datatilsynet. Hun har blant annet skrevet rapportene «Hva vet appen om deg?», «Big Data – personvernprinsipper under press» og «Det store datakappløpet – hvordan kommersiell utnyttelse av personopplysninger utfordrer... Read More →


Wednesday February 10, 2016 14:55 - 15:15
Digitalisering: IoT, Big Data Rom 2

15:30

Hva er den nye oljen nå og om 10 år? Debatt ledet av Erik Wold fra Kjør Debatt
Debattpanel:
  • Torbjørn Larsen (NAV)
  • Åsmund Furuseth (Kahoot)
  • Kaare Nilsen (Artekk)
  • Gaute Lien (Accenture)
  • Siv Hilde Houmb (Secure-NOK) 
  • Catharina Nes (Datatilsynet)

Wednesday February 10, 2016 15:30 - 16:15
Digitalisering: IoT, Big Data Rom 2