Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
View analytic
Cloud for alle [clear filter]
Thursday, February 11
 

09:05

Felles keynote: Julien Simon. Increased Innovation and quicker development with cloud
Kanskje tidenes raskest voksende IT-selskap, Amazon Web Services (AWS) forteller om hvordan deres kunder som Sportify, Telenor, Airbnb, Schibsted og Netflix har tatt i bruk skyen for å innovere raskere og øke utviklernes produktivitet.

Speakers
avatar for Julien Simon

Julien Simon

Technical Evangelist, Amazon Web Services
Julien is a Technical Evangelist at Amazon Web Services. Prior to joining AWS, Julien served for 10 years as CTO/VP Engineering in top-tier web startups (Viadeo, Criteo, Pixmania), where he managed up to 150 people and deployed way more servers than he cares to remember. For that... Read More →


Thursday February 11, 2016 09:05 - 10:00
Cloud for alle Rom 3

10:20

Alle vil til himmelen men ingen vil dø

Tradisjonell anskaffelse av maskinvare har ledetid på uker og måneder. En skyplattform kan materialisere et komplett miljø på sekunder. Maskinvare blir mjukvare; infrastruktur tilbys som elastiske ressurser med standard grensesnitt. Dette er en omveltning som vil endre hvordan applikasjoner utvikles og driftes. Med DevOps, kontinuerlig leveranse og skyteknologi vil vi om noen år lure på hva vi egentlig drev på med!

Hva vil deltakerne lære?
Hvordan skyplattformens standard grensesnitt, elastisitet, selvbetjening og forbruksbetaling endrer infrastruktur fra en knapp ressurs som krever planlegging og koordinering, til fleksible miljøer materialisert ved behov

 


Speakers
avatar for Trond Arve Wasskog

Trond Arve Wasskog

CTO, BEKK Consulting
Trond Arve Wasskog er CTO i BEKK Consulting og han leder sammen med Stein-Inge Morisbak i BEKK en satsning for å hjelpe offentlige og private virksomheter over i nettskyen. Han har et brennende engasjement for å forbedre leveranseevnen i vår industri, spesielt i offentlig sektor... Read More →


Thursday February 11, 2016 10:20 - 10:40
Cloud for alle Rom 3

10:40

Bring your own cloud – skygge-IT i virksomheten fra et rettslig perspektiv

Hva er risikoen knyttet til at ansatte, med eller uten arbeidsgivers velsignelse, selv tar i bruk skytjenester? Hvor går grensene for arbeidsgivers kontroll og innsyn i arbeidstakeres bruk av skytjenester? Foredraget belyser disse spørsmålene og hvordan virksomheter best kan utnytte fordelene med skytjenester samtidig som man ivertar personvern, sikkerhet og forsvarlig forretningsdrift. 

Hva vil deltakerne lære?
Lær om rettslige rammer for ansattes bruk av skytjenester og få praktiske tips om hvordan arbeidsgiver gjennom intern policy og andre tiltak kan sikre personvern/sikkerhet og tilgang til informasjon.


Speakers
avatar for Thomas Olsen

Thomas Olsen

Senioradvokat, PhD, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
Thomas Olsen har doktorgrad i personvernrett, og er leder for Advokatforeningens lovutvalg for IKT og personvern. Hans spisskompetanse omfatter bl.a. risikovurderinger, avtalevilkår og rettslige rammer for skytjenester. Thomas har blant annet bistått Narvik kommune i klagesak for Datatilsynet... Read More →


Thursday February 11, 2016 10:40 - 11:00
Cloud for alle Rom 3

11:05

Sourcing in the clouds

Nordcloud has delivered over 200 cloud projects in Europe since 2011, and will in this presentation explain how IT executives use public cloud services as a strategic sourcing initiative to achieve faster time to market, increased flexibility, improved security and lower costs, by embracing the Cloud & DevOps model. The presentation will also give you insight about how the three major players in the public cloud market: Amazon Web Services (AWS), Google and Microsoft are positioning themselves. 

Hva vil deltakerne lære?
Introduction to the benefits of the Cloud & DevOps model from a strategic level and insight into Amazon Web Services, Google´s and Microsoft´s strategies in this market.

 


Speakers
avatar for Sophus Slaatta

Sophus Slaatta

Managing Director Norway, Nordcloud
With a background from Capgemini and Microsoft, Sophus is running Norcloud´s business unit in Norway, which helps some of the hottest startups and largest organisations in Norway with their cloud strategies and implementations. | | Sophus på LinkedIn... Read More →
avatar for Ilja Summala

Ilja Summala

Group CTO, Nordcloud
With a background spanning the breadth of infrastructure architecture, including designing private cloud infrastructure and automated systems management at HERE (Nokia’s mapping unit), Ilja has as Group CTO and employee number five at Nordcloud, during the last years advised many... Read More →


Thursday February 11, 2016 11:05 - 11:45
Cloud for alle Rom 3

12:40

Pass og penger i skyen

Som første selskap i verden kjører norske mCASH full stack, regulerte finansielle tjenester i skyen.

Hva vil deltakerne lære?
I foredraget får vi innsikt i fordelene og utfordringene ved å kjøre i skyen sett med øynene til en startup, som nå leverer tjenester til norske og internasjonale banker på toppen av Google sin infrastruktur.


Speakers
avatar for Daniel Döderlein

Daniel Döderlein

Founder & CEO, mCASH
Daniel er kåret til årets Entrepreneur 2014 for sitt arbeid med å bygge mCASH – Norges første leverandør av mobilbetaling. Han har bygget en rekke bedrifter opp igjennom årene og er en etterspurt foredragsholder innen tema som innovasjon, entreprenørskap og selvfølgelig... Read More →
avatar for Otso Juntunen

Otso Juntunen

Head of Google Cloud Platform Nordics, Google


Thursday February 11, 2016 12:40 - 13:40
Cloud for alle Rom 3

13:25

Rettslige hindringer for bruk av cloud i offentlig forvaltning - behov for lovendringer
Kommunesektorens organisasjon (KS) gjennomførte våren 2015 en mulighetsstudie om bruk av cloud computing som leveransemodell i kommunal sektor, med bistand fra Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS.

Parallelt med dette foretok Kommunal-  og moderniseringsdepartementet (KMD) en gjennomgang av gjeldende regelverk for å avdekke juridiske hindringer for bruk av skytjenester. KMD vil i løpet av våren også legge fram en strategi for bruk av skytjenester, med særlig fokus på offentlig sektors behov.

Foredragene vil redegjøre for de viktigste juridiske hindre for bruk av skytjenester og for det arbeidet som gjøres i regjeringen med sikte på å tilrettelegge for forsvarlig bruk av skytjenester både i statlig og kommunal forvalting

Hva vil deltakerne lære?
Hva dagens lovverk faktisk tillater, og hvilke skytjenester offentlig sektor kan ta i bruk i dag.

I tillegg ser vi på behov for endringer i regelverket, og status for arbeidet med å gjennomføre disse endringene.


Speakers
avatar for Christine Hafskjold

Christine Hafskjold

seniorrådgiver, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Christine Hafskjold er seniorrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, der hun p.t. koordinerer arbeidet med en nasjonal strategi for bruk av skytjenester. Hun har også arbeidet med Digital agenda for Norge. Christine er utdannet sivilingeniør og jobbet 10 år i IT-bransjen... Read More →
avatar for Eva Jarbekk

Eva Jarbekk

Advokat og partner, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS
Eva er en av landets fremste eksperter innen personvern. Hun er partner i FØYEN advokatfirma, leder av Personvernnemnda, oppnevnt av regjeringen som medlem i det digitale sårbarhetsutvalget og av Stortinget som medlem i utvalget som gjennomgår EOS-utvalgets kontrollhjemler overfor... Read More →


Thursday February 11, 2016 13:25 - 14:15
Cloud for alle Rom 3

14:35

Prosjekt og prosjektportefølje i skyen

Asker Kommune og DARCBLUE AG har sett på hvordan Project Online i skyen kan brukes for prosjektporteføljestyring etter den internasjonale standarden MoP (Management of Portfolio). Asker Kommune bruker Prosjektveiviseren, Difi sin modell for Prosjektstyring, og foredraget vil ta for seg porteføljestyring av slike prosjekter. Asker er også en av kommunene som deltar i det nyopprettede nettverket for program- og porteføljestyring i offentlig sektor, og denne sesjonen vil vise hvordan porteføljestyring i praksis kan støttes av digitale, skybaserte verktøy. DARCBLUE AG har i Norge spesialisert seg på å levere verktøy for å understøtte prosjekt og porteføljestyring. Vi får høre litt om fordelene med å levere slike løsninger i skyen  og det vil også bli belyst mulighetene for hybride løsninger med kombinasjonen Office 365 + tjenester fra eget lokalt serverrom.

Hva vil deltakerne lære?
Deltakerne vil lære om erfaringer med verktøystøtte for prosjekt og prosjektporteføljestyring i skyen. Foredraget vil være innom tema som prosjektmodellen Prosjektveiviseren, prosjektporteføljestyring med MoP (Management of Portfolio), og bruk av skytjenesten Project Online for å tilby verktøystøtte.


Speakers
avatar for Geir Graff

Geir Graff

Asker Kommune
Geir Graff er odelsgutt og oppvokst i en familie av jur-ister (melkebønder). Etter diplomet for godt oppmøte på søndagsskolen har han også samlet papirer fra fag som spesialpedagogikk, ledelse og innovasjon, ispedd ymse sertifiseringer. Han har jobbet lenge i Asker kommune, hovedsakelig med IKT, utvikling og kompetanse. De siste 10-12 årene med opplæring av prosjektledere, foredragsvirksomhet, ledelse, innovasjonsstrategi og prosesstøtte i endringsprosesser. Han har vært med på utviklingen av Prosjektveiviseren fra starten av, og mener at samling... Read More →
avatar for Erlend Ødegård

Erlend Ødegård

Daglig leder, DARCBLUE AG
Erlend Ødegård er rådgiver med tung kompetanse innen IT-ledelse og prosjektstyring. Han er daglig leder i DARCBLUE AG i Norge som er spesialisert på verktøystøtte for prosjekt- og porteføljestyring. Erlend har mer enn 20 års erfaring i konsulentbransjen og innehar blant annet sertifiseringer innenfor prosjekt og programledelse, PMP/PMI, Microsoft Project og Project Online. De siste tre årene... Read More →


Thursday February 11, 2016 14:35 - 15:15
Cloud for alle Rom 3

15:20

Hvordan lykkes med cloud?

Moss kommune har vært pioner på skyanskaffelser i kommune-Norge og har jobbet målrettet med strategi for IT-outsourcing og skytjenester. I foredraget vil sikkerhetsansvarlig hos Moss Kommune belyse noen av de utfordringer kommunen har møtt – og stadig møter - på veien mot skyen og hvordan disse har blitt håndtert.  

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS har bistått blant andre Moss Kommune i flere prosesser med skytjenester. Det gis praktiske råd om suksessfaktorer og hvordan virksomhetene kan sikre seg en prosess og et avtaleverk innenfor lovens rammer. Foredraget belyser også viktigheten av bevisst strategi i virksomheten og betydningen av godt samarbeid med ulike aktører i forbindelse med skyanskaffelser. 

Hva vil deltakerne lære?
Viktige veivalg og suksessfaktorer for gevinstrealisering med skyprosjekter samt råd om prosesstyring og avtaleverk.

Du får også innføring i krav til risikovurdering og databehandleravtale samt grunnlag for overføring av data til utlandet. 

 


Speakers
avatar for Malin Tønseth

Malin Tønseth

Senioradvokat, Advokatfirma Simonsen Vogt Wiig
Malin Tønseth har sitt spesialfelt innen IT-rett. Hun har de senere årene jobbet med praktiske IT-rettslige problemstillinger med særlig fokus på informasjonssikkerhet og personvern, herunder krav til behandling av personopplysninger i tilknytning til cloudtjenester. Malin bistod... Read More →


Thursday February 11, 2016 15:20 - 16:00
Cloud for alle Rom 3