Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
View analytic
Arkitektur i praksis [clear filter]
Thursday, February 11
 

09:05

Felles keynote: Julien Simon. Increased Innovation and quicker development with Cloud.
Kanskje tidenes raskest voksende IT-selskap, Amazon Web Services (AWS), forteller om hvordan kunder som Spotify, Telenor, Airbnb, Schibsted og Netflix har tatt i bruk skyen for å innovere raskere og øke utviklernes produktivitet.

Speakers
avatar for Julien Simon

Julien Simon

Technical Evangelist, Amazon Web Services
Julien is a Technical Evangelist at Amazon Web Services. Prior to joining AWS, Julien served for 10 years as CTO/VP Engineering in top-tier web startups (Viadeo, Criteo, Pixmania), where he managed up to 150 people and deployed way more servers than he cares to remember. For that... Read More →


Thursday February 11, 2016 09:05 - 10:00
Arkitektur i praksis Rom 4

10:20

Hvordan gikk det med digitalisering av forretningsreglene i utlendingsforvaltningen?

Gjennom EFFEKT-programmet implementerte utlendingsforvaltningen en rekke nye løsninger for digitaliserte forretningsregler basert på regelmotorteknologi.

Vi ser på resultatet av å skille forretningsregler fra applikasjonene, hvordan dette påvirket automatiseringsstrategien, gevinster og mulighetene for smidig forvaltning i UDI i dag.

Hva vil deltakerne lære?
Deltakerne får innblikk i digitaliseringsprosessen og hvordan denne er blitt tatt i bruk. Vi ser på de sentrale konseptene, arkitekturen og erfaringer med faktisk bruk.

Speakers
avatar for Geir Faremo

Geir Faremo

Seksjonssjef, UDI
Geir Faremo er seksjonssjef i IT avdelingen til UDI og sentral i utviklingen av IT løsningene. Han har en Bachelor of Science in Computer Science fra Seattle og en mastergrad i ledelse fra BI. Har i mer enn ti år jobbet med ledelse og IKT... Read More →
avatar for Jostein Ulseth

Jostein Ulseth

Senior Software Developer/SA Mobile løsninger for ansatte, Visma
Jostein har i mange å arbeidet som regelarkitekt for store virksomheter. Han arbeidet med UDI over en periode på 5 år og var meget sentral i utformingen av UDI’s regelbaserte løsninger. Jostein er opptatt av praktisk tilnærming til arkitektur, og arbeider gjerne i tett dialog... Read More →


Thursday February 11, 2016 10:20 - 11:00
Arkitektur i praksis Rom 4

11:05

Hvordan håndtere teknisk gjeld i dine applikasjoner?

NAV har en omfattende applikasjonsportefølje og har begynt å jobbe mer systematisk med teknisk gjeld. Foredraget gir en kort innføring i hva teknisk gjeld er og hvordan den oppstår, og beskriver deretter NAVs metode for teknisk gjeld og hvordan vi praktisk jobber med dette.


Speakers
avatar for Petter Hafskjold

Petter Hafskjold

Sjefsarkitekt IKT, NAV
Petter er sjefsarkitekt for IKT i NAV og har jobbet med NAVs arkitektur de siste seks årene. Tidligere har han jobbet som konsulent i Accenture og Acando og som løsningsarkitekt i Politiet. Petter er opptatt av praktisk tilnærming til arkitektur, og å formidle metode og resultater... Read More →


Thursday February 11, 2016 11:05 - 11:45
Arkitektur i praksis Rom 4

12:40

Hva koster avhengighetene dine?

Ved utvikling av datasystemer kommer man borti mange typer avhengigheter. Avhengigheter medfører ofte en kostnad på kort eller lang sikt. Hvilke typer koster mest? Og bryr vi oss mest om de som er dyrest? Jeg vil gå igjennom ulike typer avhengigheter ved hjelp av typiske eksempler, og diskutere hva de medfører i praksis.

Hva vil deltakerne lære?
En aha-opplevelse om hva ulike avhengigheter faktisk medfører og hva man i praksis bør tenke på når det gjelder arkitektur og leveranseprosesser.


Speakers
avatar for Torstein Gjengedal

Torstein Gjengedal

Systemutvikler/arkitekt, Bekk Consulting
Torstein har jobbet som systemutvikler og arkitekt i 15 år, hovedsakelig i større systemporteføljer med stor grad av integrasjon og med både funksjonelle og tekniske perspektiver. Torstein på LinkedIn | Torstein på Twitter... Read More →


Thursday February 11, 2016 12:40 - 13:00
Arkitektur i praksis Rom 4

13:00

Smidig arkitekturutvikling

Hvordan kan man jobbe med arkitektur i en smidig setting hvor det funksjonelle er alfa-og-omega og man aldri vet hvor lenge prosjektet løper? Lyntalen gir tips til hvordan man kan jobbe med arkitektur i en smidig setting og hvordan TOGAF utrolig nok kan gi inspirasjon til dette.

Hva vil deltakerne lære?
Tilhørerne vil lære om hvordan man kan jobbe med arkitektur i smidige prosjekter. 


Speakers
avatar for Vegard Hartmann

Vegard Hartmann

Leder IT-rådgivning, BEKK Consulting
Vegard jobber i større og mindre prosjekter hvor han lager, utreder og vurderer større arkitekturer, eller gir råd til kunder om IT-strategi og teknologi. I tillegg til prosjekthverdagen er Vegard leder for IT-rådgivning i BEKK hvor han driver fagområdet, styrker leveranseevnen... Read More →


Thursday February 11, 2016 13:00 - 13:20
Arkitektur i praksis Rom 4

13:25

Fra Silo til Microservices; 3 + 8 + 3
Modernisering av gamle systemer viser seg meget vanskelig. Det er ikke bare å skrive om. Skatteetaten har klart ett paradigmeskifte både på arkitektur og implementasjon, og presenterer mønstre bak reelle løsninger. For å dra nytte av nye teknologier (PaaS, In-memory, NoSql, Reactive, Immutable) må du forstå hvordan domenet skal representeres i det nye. Jeg opplever at det er utfordrende for mange å forstå dette paradigmeskiftet, som representerer løsninger for det 21. århundre. 3 basisteknologier, 3 sentrale komponenter og bruk av 8 designmønstre presenteres i detalj for å forklare helheten.

Hva vil deltakerne lære? 
Målgruppe: Alle som jobber i prosjekter hvor man flytter over på nye plattformer og vil ta bruk nye muligheter for eksisterende applikasjoner. Presentasjonen vil gi deltakeren innsikt i ganske radikalt andre måter å implementere systemer på, og deltakeren vil forstå praktisk bruk av designmønstre. Den vil gi innsikt i design som har bevist sine egenskaper i produksjon. 

Speakers
avatar for Tormod Varhaugvik

Tormod Varhaugvik

Virksomhetsarkitekt, Skattedirektoratet
Tormod har teknisk bakgrunn og har jobbet med systemutvikling siden 1994. Han har erfaring fra forskjellige bransjer og teknologi, og har hatt de fleste rollene i systemutviklingsprosjekter. Han er virksomhetsarkitekt, har vært sentral i å definere målbildet og jobber nå med... Read More →


Thursday February 11, 2016 13:25 - 14:15
Arkitektur i praksis Rom 4

14:35

Breaking the Monolith @ SpareBank 1

De siste tre årene har vi jobbet med å bryte opp en massiv monolittisk portal bestående av SpareBank 1 sin privatnettbank, bedriftsnettbank og cms-løsning. Monolitten er blitt til en rekke samarbeidende webapplikasjoner som er en enhetlig løsning, men som har mange av egenskapene til en mikroservicearkitektur når det gjelder kohesjon og kobling. Veien fram hit er belagt med både suksesser, fiaskoer og ikke minst mye læring.

Hva vil deltakerne lære?
Foredraget går gjennom de viktigste læringspunktene vi har hatt på veien fra en monolittisk til en distribuert applikasjonsarkitektur, med fokus både på teknologi-, prosess- og organiasjonsendringene vi har gjort.


Speakers
avatar for Stian Conradsen

Stian Conradsen

Utvikler/teknisk arkitekt, SpareBank 1
Stian er arkitekt og utvikler med lang erfaring fra store programvareprosjekter, inkludert det å lage monolitter... Veldig glad i koding, men bidrar gjerne i arbeidet med å få team til å fungere maksimalt med høy motivasjon. Opptatt av å forenkle gjennom å levere mindre endringer... Read More →
avatar for Vidar Moe

Vidar Moe

Utvikler/teknisk arkitekt, SpareBank 1
Vidar er arkitekt og utvikler med mange års erfaring fra noen av de største programvareprosjektene i Norge. Brenner for lean og smidige prinsipper, og liker å utfordre både tekniske monolitter og organisatoriske siloer for å kunne levere stadig bedre og raskere. | Vidar på ... Read More →


Thursday February 11, 2016 14:35 - 15:15
Arkitektur i praksis Rom 4

15:20

Helhetlig og enhetlig testing i NAV – et konsept for å understøtte hyppige endringer i smidige miljø

Foredraget omhandler NAVs tilnærming til enhetlig og helhetlig testing. I en større organisasjon med flere enheter som bidrar inn i testaktivitetene, vil helhetlig eierskap og styring bidra til en kosteffektiv systemutvikling, som sikrer sikker og stabil drift, og raske, effektive leveranser. Tema som berøres er blant annet testautomatisering, anonymisering og reduksjon av testdata, metode og styring

Hva vil deltakerne lære?
Du lærer om NAVs strategiske og praktiske tilnærming til test som via små og store grep skal legge til rette for en systemutvikling som er tids- og kostnadseffektiv, og leverer på kundenes forventninger

 


Speakers
avatar for Ole Erik Dammen

Ole Erik Dammen

Seksjonssjef Prosjektseksjonen, NAV
Ole Erik er sjef for prosjektseksjonen i NAV, med gjennomføringsansvar for betydelige prosjekter og komplekse systemleveranser. Han skal sikre effektiv koordinering og en samlet IKT-messig leveranseplanlegging for NAV i samråd med avdeling for drift og produksjon. Prosjektene spenner... Read More →


Thursday February 11, 2016 15:20 - 16:00
Arkitektur i praksis Rom 4