Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
Wednesday, February 10
 

09:00

Innledende debatt: Norges styrker, svakheter, trusler og muligheter sett fra et IKT-perspektiv. Debatt ledet av Erik Wold fra Kjør Debatt. Innledning ved Mathilde Fasting fra Civita og Christoffer Conradi fra Google.
Lyntale 1: Har vi råd til fremtiden? v/Mathilde Fasting fra Civita
Lyntale 2: Robotene tar over - hva gjør Google? v/Christoffer Conradi fra Google

Debattpanel:
Paul Chaffey (KMD), Marianne Andreassen (Produktivitetskommisjonen), Torgeir Waterhouse (IKT Norge), Arild Haraldsen (StratIT/digi.no), Mathilde Fasting (Civita), Christoffer Conradi (Google), Patrik Berglund ( Xeneta), Till Christopher Lech (Forskningsrådet) og Ingunn Midttun Godal (NAV). 

Speakers
avatar for Erik Wold

Erik Wold

Programleder, Kjør Debatt AS
Erik Wold ledet i fire år Norges mest sette TV-debattprogram Debatten på NRK1. Han var ansatt i NRK fra 1990 til 2014. Han har vært journalist, vaktsjef og programleder for Dagsrevyen, samt programleder for en rekke profilerte programmer som Dagsnytt Atten, Morgennytt, Frokost-TV... Read More →


Wednesday February 10, 2016 09:00 - 09:55
Digitalisering: IoT, Big Data Rom 2

09:00

Innledende debatt: Norges styrker, svakheter, trusler og muligheter sett fra et IKT-perspektiv. Debatt ledet av Erik Wold fra Kjør Debatt. Innledning ved Mathilde Fasting fra Civita og Christoffer Conradi fra Google.
Lyntale 1: Har vi råd til fremtiden? v/Mathilde Fasting fra Civita
Lyntale 2: Robotene tar over - hva gjør Google? v/Christoffer Conradi fra Google

Debattpanel:
Paul Chaffey (KMD), Marianne Andreassen (Produktivitetskommisjonen), Torgeir Waterhouse (IKT Norge), Arild Haraldsen (StratIT/digi.no), Mathilde Fasting (Civita), Christoffer Conradi (Google), Patrik Berglund ( Xeneta), Till Christopher Lech (Forskningsrådet) og Ingunn Midttun Godal (NAV).

Speakers
avatar for Erik Wold

Erik Wold

Programleder, Kjør Debatt AS
Erik Wold ledet i fire år Norges mest sette TV-debattprogram Debatten på NRK1. Han var ansatt i NRK fra 1990 til 2014. Han har vært journalist, vaktsjef og programleder for Dagsrevyen, samt programleder for en rekke profilerte programmer som Dagsnytt Atten, Morgennytt, Frokost-TV... Read More →


Wednesday February 10, 2016 09:00 - 09:55
Fra forskning til verdiskaping Rom 5

09:00

Innledende debatt: Norges styrker, svakheter, trusler og muligheter sett fra et IKT-perspektiv. Debatt ledet av Erik Wold fra Kjør Debatt. Innledning ved Mathilde Fasting fra Civita og Christoffer Conradi fra Google.
Lyntale 1: Har vi råd til fremtiden? v/Mathilde Fasting fra Civita
Lyntale 2: Robotene tar over - hva gjør Google? v/Christoffer Conradi fra Google

Debattpanel:
Paul Chaffey (KMD), Marianne Andreassen (Produktivitetskommisjonen), Torgeir Waterhouse (IKT Norge), Arild Haraldsen (StratIT/digi.no), Mathilde Fasting (Civita), Christoffer Conradi (Google), Patrik Berglund ( Xeneta), Till Christopher Lech (Forskningsrådet) og Ingunn Midttun Godal (NAV).

Speakers
avatar for Erik Wold

Erik Wold

Programleder, Kjør Debatt AS
Erik Wold ledet i fire år Norges mest sette TV-debattprogram Debatten på NRK1. Han var ansatt i NRK fra 1990 til 2014. Han har vært journalist, vaktsjef og programleder for Dagsrevyen, samt programleder for en rekke profilerte programmer som Dagsnytt Atten, Morgennytt, Frokost-TV... Read More →


Wednesday February 10, 2016 09:00 - 09:55
Industri og innovasjon

09:00

Innledende debatt: Norges styrker, svakheter, trusler og muligheter sett fra et IKT-perspektiv. Debatt ledet av Erik Wold fra Kjør Debatt. Innledning ved Mathilde Fasting fra Civita og Christoffer Conradi fra Google.
Lyntale 1: Har vi råd til fremtiden? v/Mathilde Fasting fra Civita
Lyntale 2: Robotene tar over - hva gjør Google? v/Christoffer Conradi fra Google

Debattpanel:
Paul Chaffey (KMD), Marianne Andreassen (Produktivitetskommisjonen), Torgeir Waterhouse (IKT Norge), Arild Haraldsen (StratIT/digi.no), Mathilde Fasting (Civita), Christoffer Conradi (Google), Patrik Berglund ( Xeneta), Till Christopher Lech (Forskningsrådet) og Ingunn Midttun Godal (NAV).

Speakers
avatar for Erik Wold

Erik Wold

Programleder, Kjør Debatt AS
Erik Wold ledet i fire år Norges mest sette TV-debattprogram Debatten på NRK1. Han var ansatt i NRK fra 1990 til 2014. Han har vært journalist, vaktsjef og programleder for Dagsrevyen, samt programleder for en rekke profilerte programmer som Dagsnytt Atten, Morgennytt, Frokost-TV... Read More →


Wednesday February 10, 2016 09:00 - 09:55
IT-lederen Rom 3

09:00

Innledende debatt: Norges styrker, svakheter, trusler og muligheter sett fra et IKT-perspektiv. Debatt ledet av Erik Wold fra Kjør Debatt. Innledning ved Mathilde Fasting fra Civita og Christoffer Conradi fra Google.
Lyntale 1: Har vi råd til fremtiden? v/Mathilde Fasting fra Civita
Lyntale 2: Robotene tar over - hva gjør Google? v/Christoffer Conradi fra Google

Debattpanel:
Paul Chaffey (KMD), Marianne Andreassen (Produktivitetskommisjonen), Torgeir Waterhouse (IKT Norge), Arild Haraldsen (StratIT/digi.no), Mathilde Fasting (Civita), Christoffer Conradi (Google), Patrik Berglund ( Xeneta), Till Christopher Lech (Forskningsrådet) og Ingunn Midttun Godal (NAV).

Speakers
avatar for Erik Wold

Erik Wold

Programleder, Kjør Debatt AS
Erik Wold ledet i fire år Norges mest sette TV-debattprogram Debatten på NRK1. Han var ansatt i NRK fra 1990 til 2014. Han har vært journalist, vaktsjef og programleder for Dagsrevyen, samt programleder for en rekke profilerte programmer som Dagsnytt Atten, Morgennytt, Frokost-TV... Read More →


Wednesday February 10, 2016 09:00 - 10:00
Aktuell teknologi Rom 1

10:20

Digitalisering av den praktiske hverdagen

Med smartelefoner på innerlomma kan vi bevege oss rundt i hverdagen, ferdig integrert i bedriftens IT verktøy. Her kan vi: Delegere oppgaver, følge opp, dokumentere, kommunisere, kontrollere, rapportere og arkivere. Sikker lagring på rett plass, rett i skyen, gir umiddelbar oversikt og tilgang på statusinfo og videre bruk for alle integrerte som trenger dette.

Hva vil deltakerne lære?
Om måter å jobbe smartere på for de som befinner seg ute i felten der tingene skjer. Tungvint rapportskriving i etterkant, med klipping og inn liming av bilder etc., blir overflødig.


Speakers
avatar for Geir Jarnskjold

Geir Jarnskjold

Daglig leder, Zwiffi AS
Geirs 28 år i emballasjebransjen, hvorav over 20 år som øverste leder av bedriften Serviteur, har gitt ham gode produksjons-, drifts- og ledelseserfaringer. Da han forlot emballasjen i 2011 var han kort innom byggebransjen før han endte opp innen IT. Her har han jobbet mer enn tre... Read More →


Wednesday February 10, 2016 10:20 - 10:40
Digitalisering: IoT, Big Data Rom 2

10:20

Det går fremover, men for sakte - tapte gevinster for innbyggerne
Produktivitetskommisjonen er opptatt av hvordan vi kan få mer ut av ressursene. Bruk av ny teknologi spiller en nøkkelrolle for økt produktivitet, og digitalisering er en hoveddrivkraft for fornyelse og innovasjon. Hvordan utnytte mulighetene til det beste for innbyggerne?

Hva vil deltakerne lære? 
Deltakerne vil få innsikt i produktivitetskommisjonens analyser og vurderinger, men ikke de nye tiltakene som vil bli lagt frem 12. februar (ny rapport).

Speakers
avatar for Marianne Andreassen

Marianne Andreassen

Medlem i produktivitetskommisjonen og direktør i Lånekassen, Produktivitetskommisjonen og Lånekassen
Marianne er utdannet samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo. Hun har arbeidet som fagøkonom i offentlig og privat sektor, og som politiker (statssekretær for fire statsråder på 90-tallet). Hun har de siste 15 årene vært leder i SpareBank1 Gruppen (konserndirektør for staber... Read More →


Wednesday February 10, 2016 10:20 - 10:40
Industri og innovasjon

10:20

Strategisk IKT kompetanse for toppledere

Skal vi nå målene for digitalisering av offentlig sektor er vi helt avhengig av en toppledelse som setter digitalisering på dagsorden. Å forstå potensialet som ligger i digitaliseringen er et viktig utgangspunkt for å anvende digitalisering som et strategisk verktøy og utøve stragisk lederskap.

Difi har satt i gang et kompetansetiltak i strategisk bruk av IKT for toppledere. Målgruppen er departementsrådens ledergruppe og virksomhetslederne i departementets underliggende virksomheter. Hensikten er å skape økt bevissthet og felles forståelse for muligheter og utfordringer digitalisering gir. Regjeringen har som mål at alle departementene sammen med sine underliggende virksomheter skal gjennomføre tiltaket innen 2016.

Hva vil deltakerne lære?
Fjørtoft og Hanevold vil fortelle om Difis kompetansetiltak i strategisk IKT for toppledere, og sette det i sammenheng med andre tiltak i arbeidet med digitalisering av offentlig sektor. Deltakerne vil få høre hva strategisk IKT-kompetanse betyr, og hva topplederne har behov for av kompetanse. Foredraget vil gi innblikk i kompetansetiltakets innretning, faglig innhold og erfaringer med gjennomføringen av denne type tiltak.


Speakers
avatar for Elin Kristine Fjørtoft

Elin Kristine Fjørtoft

seniorrådgiver, Difi
Elin er statsviter, og har jobbet i offentlig sektor siden 2000. Hun har mange års erfaring med ledelse, og prosjekt-, program-, og porteføljearbeid i Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet før hun begynte i Difi for 3,5 år siden. Elin har vært med å utvikle Prosjektveiviseren... Read More →
avatar for Anne Kristine Hanevold

Anne Kristine Hanevold

seniorrådgiver, Difi
Anne Kristine er statsviter og har jobbet i offentlig sektor siden 2001, og har i tillegg noen års erfaring som konsulent med arbeid innenfor organisasjons- og IKT utvikling. Hun har mange års erfaring med organsiasjons- og ledelsesutvikling i Kunnskapsdepartementet og har jobbet... Read More →


Wednesday February 10, 2016 10:20 - 10:40
IT-lederen Rom 3

10:20

Trender som påvirker oss

Vi blir bombardert med fremtidsspådommer og trender hele tiden. Noen ser ut til å være mer fremtredende enn andre, og mye tyder på at vi vil se en hurtigere utvikling innen tingenes internett, kundens tidsalder, delingsøkonomi, personvern/overvåkning, roboter/automatisering, og bruk av såkalt bigdata analytics.

Simen har ved hjelp av analysebyrået Forrester laget en liten betraktning om hvordan disse trendene vil påvirke oss som samfunn, som arbeidsgivere, arbeidstakere og privatpersoner. Felles for alle er at IT vil bli en viktigere del av samfunnet og folks liv. 


Speakers
avatar for Simen Sommerfeldt

Simen Sommerfeldt

Rådgiver og CTO, Bouvet Øst
Simen er rådgiver og CTO ved Bouvet Øst. I sitt daglige virke jobber han som rådgiver innen virksomhetsarkitektur og strategisk IT for flere store bedrifter og organisasjoner. Simen har tidligere erfaring fra eksportbedrifter innen telekom-bransjen. Han har i de senere år skrevet... Read More →


Wednesday February 10, 2016 10:20 - 11:00
Aktuell teknologi Rom 1

10:20

Skal vi forske eller tjene penger?
Vi står som samfunn overfor store utfordringer i overgangen til en kunnskapsøkonomi. Nye tanker og innovasjon må til for at Norge og Europa skal kunne hevde seg i en global konkurranse. Hvilke virkemidler har vi? Og er programvarebransjen i Norge flink nok til å benytte seg av dem? 

Hva vil deltakerne lære? 
Deltakerne vil få en oversikt over hvordan Norge og EU legger opp til forskning og innovasjon for å møte dagens og fremtidens utfordringer – og programvaresektorens plass i dette landskapet.

Speakers
avatar for Till Christopher Lech

Till Christopher Lech

Spesialrådgiver, Forskningsrådet
Till Christopher er spesialrådgiver i Forskningsrådet. Etter fullført hovedfag i språkteknologi ved UiB i 2001 jobbet han i næringslivet med semantisk web og søketeknologi, med ansvar for både forsknings- og innovasjonsprosjekter så vel som større kommersielle prosjekter mot kunder innen privat og offentlig sektor. I Forskningsrådet... Read More →


Wednesday February 10, 2016 10:20 - 11:00
Fra forskning til verdiskaping Rom 5

10:40

Digital eldreomsorg - Kan dingser og big data gi en bedre og verdig alderdom?

Nye dingser, sensorer, kjøleskap, dørlåser, app’er og enda mer skal gjøre verden enklere for oss alle.

Men hva med de som har levet en mannsalder uten en Smart telefon og som ikke har kjennskap til Smarte dørklokker, stikkontakter, sensorer og lyspærer – hvordan skal vi ta dette i bruk?

Connected dingser og sensorer gir enorme muligheter og besparelser men hva tenker den eldre om dette? 

Hva vil deltakerne lære?
Foredraget vil ha fokus på den eldre og familien rundt – se muligheter og hvordan man i fellesskap kan anvende ny teknologi uten at den blir avskrekkende og for avansert.

Vi ser også på eksempler med anvendt Big Data og sensorer.

 


Speakers
avatar for Yngvar Pettersen

Yngvar Pettersen

HomeControl AS
Yngvar har erfaring fra IT-bransjen tilbake til 1999 hvor han hadde 5 år i dagligvarebransjen før dette. Han brenner for tekniske trender og anvendt IT – at den skal være tilpasset brukeren så nytteverdien blir maksimal.Yngvar startet i HomeControl i 2013 og har vært med... Read More →


Wednesday February 10, 2016 10:40 - 11:00
Digitalisering: IoT, Big Data Rom 2

10:40

Dette kjennetegner bedrifter - og ansatte - som lykkes de neste ti årene
Vi lever i en spennende tid full av muligheter og utfordringer. Man ser et voksende sprik mellom bedrifter og ansatte som lykkes i dette miljøet, og de som ikke gjør det. Hvilke fellestrekk har de som blomstrer?

Hva vil deltakerne lære?
Få en bedre forståelse av hvordan du som person, eller din bedrift kan utnytte mulighetene som ligger i en aksellererende teknologisk utvikling. 

Speakers
avatar for Christopher Conradi

Christopher Conradi

Country Manager, Google for Work Norge
I en alder av 28 startet Christopher i 2013 Google for Work i Norge. De siste 3 årene har han brukt på å lose norske virksomheter ut av 90-tallet og inn i nåtiden teknologisk. Han brenner for måten teknologi bygger forretningskultur og får det beste ut av hver enkelt ansatt... Read More →


Wednesday February 10, 2016 10:40 - 11:00
Industri og innovasjon

10:40

CONNECTED CARS – Digitalisering på sitt mest sexy!
Bilbransjen er endelig blitt truffet av digitalisering! Bilene er blitt avanserte datamaskiner på fire hjul og kundene forventer i større grad en digital opplevelse både i og utenfor bilen. MøllerGruppen kjører et eget digitalt program for å møte denne trenden, og det forteller Rune om i dette foredraget.

Hva vil deltakerne lære? 
Deltakerne vil lære om hva det betyr at bilbransjen digitaliseres og hvordan man kan sette opp en innovasjonsenhet ved siden av den ordinære IT-organisasjonen.

Speakers
avatar for Rune Simensen

Rune Simensen

CIO, MøllerGruppen
Rune er CIO i MøllerGruppen og har også startet og kjørt det digitale programmet i MøllerGruppen. Han har i år 20-års jubileum i IT-bransjen og har i løpet av disse årene jobbet med software-utvikling, innovasjon og programledelse. Dette har han gjort innenfor bransjene ERP... Read More →


Wednesday February 10, 2016 10:40 - 11:00
IT-lederen Rom 3

11:05

Plugin-arkitekturer

Det kan være utfordrende å finne en god inndeling i moduler og applikasjoner når man skal utvikle løsninger for et større funksjonelt område. Ved å basere systemet på plugins kan man oppnå god granularisering samtidig som inndeling i en eller mange applikasjoner/micro-services kan utsettes til et senere tidspunkt.

Plugin-baserte systemer er vanlig i mye av den mest brukte programvaren for systemutvikling. Applikasjoner som Jenkins, Jira, IntelliJ og Emacs er alle glimrende eksempel på dette - hvor plugins brukes for å utvide eller tilpasse systemet til hver enkelt brukers eller gruppes behov. Plugin-tankegangen er også nyttig i de applikasjonene vi selv utvikler. Med plugins blir det enkelt å skru funksjonalitet av/på (feature-toggling), gjøre utrulling av deler/bugfix uten å ta ned systemet, og få en generelt god inndeling av applikasjonen.


Speakers
avatar for Eivind Barstad Waaler

Eivind Barstad Waaler

Kodemaker
Eivind har mange års erfaring som utvikler og arkitekt på diverse Java-baserte systemer. Han er pragmatisk og elsker å finne gode løsninger på kompliserte utfordringer. Eivind har jobbet med micro-service baserte arkitekturer hos flere forskjellige kunder de siste fire årene - og... Read More →


Wednesday February 10, 2016 11:05 - 11:15
Aktuell teknologi Rom 1

11:05

Forebygging av fallskader hos eldre: IoT-løsninger i et sosio-teknisk perspektiv
Tingenes internett startet med en teknologisk visjon. Denne visjonen har ledet mye av utviklingen. Nå ser vi i økende grad IoT-løsninger som må tilpasses komplekse sosio-tekniske omgivelser. Babak vil snakke om et slikt case, dvs. bruk av IoT innen fallforebygging hos eldre, og diskutere hva vi har lært gjennom forskningen vår på f.eks. kroppsbårne fallsensorer.

Hva vil deltakerne lære? 
Deltakere vil lære om teknologier, løsninger og tjenester for fallforebygging, hvordan IoT-løsninger kan ta større hensyn til brukere, og noen metodiske grep som kan hjelpe deg å lage bedre IoT-løsninger.

Speakers
avatar for Babak Farshchian

Babak Farshchian

Seniorforsker og forskningsleder, Sintef
Babak har bakgrunn fra NTNU, datalinje, og har jobbet med forskning siden 1995, først på NTNU, så på Telenor og nå på SINTEF. De siste årene har han jobbet med velferdsteknologi, bl.a. fallteknologi (innenfor EU-prosjektet FARSEEING og NFR-prosjektet ADAPT), Helsevakta, lo... Read More →


Wednesday February 10, 2016 11:05 - 11:25
Digitalisering: IoT, Big Data Rom 2

11:05

The value of uncertainty
We predict the future to steer our present decisions: How will stock prices evolve and what are the optimal portfolio choices now? Will a certain therapy kill the cancer in a patient, and what is the best therapy for her? In other situations we investigate unknown mechanisms, to decide about interventions: How do infections spread between fish farms and which regulations can be protective? What movies does a user prefer and which shall we recommend him now? Understanding and forecasting are never 100% sure. Given the available knowledge and data, we make conclusions which have a certain uncertainty.  But uncertainty is not just a problem;  it also creates value. 

Hva vil deltakerne lære? 
New statistical methods and their algorithms are key instruments in all economic areas, even more today in the Big Data era. Investing in the analysis of data, and not just in the production and organisation of data, is essential for successful innovation.

Speakers
avatar for Arnoldo Frigessi

Arnoldo Frigessi

Professor, University of Oslo and Oslo University Hospital
Arnoldo is Professor of statistics at the University of Oslo and director of BigInsight, a centre for research-based innovation, a consortium of industry, business, public departments and academia. He moved from Italy to Oslo 17 years ago and worked for several years at Norsk Regnesentral. He was director of a previous center of excellence “Statistics for Innovation... Read More →


Wednesday February 10, 2016 11:05 - 11:25
Fra forskning til verdiskaping Rom 5

11:05

Innovasjon i store linjeorganisasjoner
Energimarkedet endrer seg stadig raskere og med stadig mindre marginer. Organisasjonen utfordres da med et behov både for innovasjon og raske endringer, men samtidig høy kvalitet, standardisering og lave kostnader. Disse behovene kommer fort i konflikt med hverandre, og trekker prosesser og kultur i ulike retninger. Vi har i Statkraft jobbet med hva som skal til for å lykkes med begge deler.

Hva vil deltakerne lære? 
Utfordringene knyttet til hvordan legge til rette for innovasjon

Speakers
avatar for Einar Hoffart

Einar Hoffart

Vice President IT, Statkraft AS
Einar er siviløkonom fra handelshøyskolen BI og har vært ansatt i Statkraft siden 1995. Han har hatt ulike stillinger, først og fremst innen markedsavdelingen. Tidlig på 2000 tallet var han med på å bygge opp Statkrafts handelsaktiviteter på kontinentet med Amsterdam som base. Han deltok også, nå med London som base, på å utvikle Trading & Origination... Read More →


Wednesday February 10, 2016 11:05 - 11:25
Industri og innovasjon

11:05

Digitaliseringen av offentlig sektor kveles langsomt av teknisk gjeld

For å realisere en digitaliseringsstrategi kan det være en utfordring å vurdere i hvilken grad man samtidig bør gjøre større utskiftninger av gamle, tunge kjernesystemer. Mange av de systemene som ble etablert for 20-30 år siden har ofte vist seg å være den viktigste hindringen for å realisere en god digtaliseringsstrategi, og den viktigste årsaken til at moderniseringsprosjekter ikke blir gjennomført innenfor tid og kostnad. Finnes det noen smarte veier utenom en grunnleggende renovering av gamle kjernesystemer, eller vil digitalisering av offentlig sektor kveles langsomt av teknisk gjeld?

Hva vil deltakerne lære?
Viktige strategivalg og konseptvalg knyttet til større satsninger på digtalisering i offentlige (og private) virksomheter


Speakers
avatar for Sophus Lie-Nielsen

Sophus Lie-Nielsen

Selvstendig konsulent
Sophus har mer enn 30 års erfaring som rådgiver for ledelsen i store private og offentlige selskaper med fokus på strategi og forretningsutvikling hvor utnyttelse av IKT har stått sentralt. Han har ledet konseptutvalgutredning av store moderniseringsprogrammer, blant annet i NAV... Read More →


Wednesday February 10, 2016 11:05 - 11:25
IT-lederen Rom 3

11:20

Interaktiv programmering

Alle vet at utvikling er en treg prosess. Tiden det tar fra du gjør en kodeendring til du ser effekten av endringen er alt for lang. Man soner ut, begynner å tenke på andre ting og mister fokus. Men det trenger ikke være slik!  

Interaktiv programmering er en teknikk som åpner opp for en ekstremt kort feedback-loop mens man utvikler. 

Målet med presentasjonen er å demonstrere hva interaktiv programmering er, hvilke utfordringer man står overfor og hvordan man som utvikler blir mer effektiv og kreativ.


Speakers
avatar for Odin Standal

Odin Standal

Kodemaker og sivilingeniør, Kodemaker
Odin er en Kodemaker og sivilingeniør i datateknikk fra NTNU med lang erfaring som konsulent i det offentlige og det private.


Wednesday February 10, 2016 11:20 - 11:30
Aktuell teknologi Rom 1

11:25

«Internet of Me» - 5 strategier for å lykkes med digital tillit i tidsalderen for Internet of Things (IoT)

For å kunne lykkes med digitaliserte produkter og opplevelser i hverdagen, må tjenester tilpasses den enkeltes spesifikke vaner og ønsker. Men sluttbrukernes digitale tillit er på vei ned i takt med økt bruk av individualisering og IoT. Riktig strategi for tillit er derfor en forutsetning for en god sluttbrukeradopsjon av de nye mulighetene som ligger i individualiserte tjenester og IoT.


Hva vil deltakerne lære?
Foredraget vil ta for seg fenomenet «Internet of Me» samt 5 sikkerhetsrelaterte strategier for å oppnå sluttbrukers – «min» - digitale tillit i kontekst av den nye verden rundt IoT.

Speakers
avatar for Gaute Lien

Gaute Lien

Security Domain Lead, Accenture Norge
Gaute leder sikkerhetsavdelingen i Accenture Norge med ansvarsområder tilknyttet konsulenttjenester i Norge og Norden. Han har 16 års sertifisert erfaring innenfor sikkerhet og jobber typisk med sikkerhetsstyring for prosjekter og forvaltning. Gaute har gjennom årene vært medlem i mange arbeids- og referansegrupper, holdt foredrag... Read More →


Wednesday February 10, 2016 11:25 - 11:45
Digitalisering: IoT, Big Data Rom 2

11:25

Big Data – Eksempel på Forskningsdrevet Innovasjon med SINTEF og Statsbygg

Big Data er et bredt felt, og inkluderer løsninger for å håndtere store data mengder i flere dimensjoner, både volum (Volume), hastighet (Velocity) og variasjon (Variety). Problemstillinger rundt Big Data har blitt aktualisert av en stadig større tilgang til data gjennom Internett, sosiale media, smart telefoner og Tingenes Internett (Internet of Things) innen mange ulike anvendelses sektorer. 

SINTEF er med i den europeiske Big Data Value Association (www.bdva.eu ) og har blant annet ansvaret for koordineringen av tekniske prioriteringer i forhold til status, behov og trender innen Big Data arkitektur, management, analyse (analytics), sikkerhet-privacy og visualisering. SINTEF har gjennom forskningsprosjektet DaPaaS i EUs 7de rammeprogram laget en "Data Platform as a Service" med støtte for data transformasjoner fra ulike formater til data representasjon med lenkede data, for å håndtere problemet med integrasjon over variable data representasjoner. Forskningsresultater fra DaPaaS prosjektet er nå grunnlaget for et nytt Innovasjonsprosjekt i Horizon 2020, ProDataMarket, med blant annet Statsbygg som problemeier og løsningsansvarlig,  for en ny innovativ "State of the Estate" rapporterings tjeneste basert på integrasjon av ulike typer kryss-sektor eiendoms data.

Hva vil deltakerne lære?
Foredraget vil gi en kort oversikt over europeisk status og trender innen Big Data, og presentere ett  eksempel på forskningsdrevet innovasjon innen Big Data  hos Statsbygg  som illustrasjon til hvordan  forskningsmiljøer og industri og forvaltningsmiljøer kan samarbeide for å oppå innovative resultater i felleskap. 


Speakers
avatar for Dr. Arne J. Berre

Dr. Arne J. Berre

Sjefsforsker og leder av tekniske prioriteter i BDVA.eu, SINTEF
Arne-Jørgen har en doktorgrad innen systemintegrasjon og interoperabilitet fra NTNU. Han har jobbet på SINTEF i mer enn 30 år med metodikk og arkitektur for integrasjon av tjenester og data lagrings løsninger innen ulike anvendelses områder, i det siste med spesiell vekt p... Read More →
avatar for Ivar Østhassel

Ivar Østhassel

Systemansvarlig IKT, Statsbygg
Ivar har en Msc og Master of Management innen IT.  Han har jobbet nærmere 30 år med analyse, utvikling, arkitektur og rådgiving innen realisering av IT løsninger.  Han er ansvarlig for Statsbygg sin deltakelse i det europeiske Horizon 2020 innovasjonsprosjektet ProDataMarket... Read More →


Wednesday February 10, 2016 11:25 - 11:45
Fra forskning til verdiskaping Rom 5

11:25

Hvordan bygge et globalt selskap som kan engasjere 100 millioner brukere?
Hva er de viktigste utfordringene når man skal starte og bygge et selskap som skal være relevant i hele verden?

Hva vil deltakerne lære? 
Hvilke erfaringer kan man høste fra produkter som raskt har blitt tatt i bruk og gitt mening til hele verden?

Speakers
avatar for Åsmund Furuseth

Åsmund Furuseth

VP, Kahoot
Åsmund Furuseth VP – Business development at Kahoot! Åsmund joined the other Kahoot! Co-founders as CEO in 2013 and has been responsible for getting the company to a stage where the first employees were hired in August 2014. When the organization was more formalized he took the role as VP – Business development and is leading external activities and funding projects... Read More →


Wednesday February 10, 2016 11:25 - 11:45
Industri og innovasjon

11:25

Tre brobyggende praksiser mellom IT og forretning: tverrfaglig, inkrementelt og brukersentrert

I Gyldendal jobber vi mye med digital forretnings- og produktutvikling mot et marked som både er i rivende utvikling og samtidig konservativt og tradisjonsbundet; utdanningsmarkedet. Det er vanskelig å forutse hvordan produktene våre vil treffe markedet. Vi tror på tre grunnleggende praksiser i vårt utviklingsarbeid; tverrfaglighet, brukerorientering og hyppige leveranser. Jeg skal snakke om hvordan vi får til dette i praksis og hvilke utfordringer og gevinster denne tilnærmingen gir oss.

 


Speakers
avatar for Marit Rossnes

Marit Rossnes

Utviklingsleder, Gyldendal Norsk Forlag
Marit er leder for Gyldendal Digital. Hun har 15 års erfaring som prosjektleder, funksjonelt ansvarlig og interaksjonsdesigner i IT-prosjekter fra Bekk Consulting og Aschehoug. Utdanningen spenner seg fra en humaniora cand.mag fra UiO til en Master of Technology Management fra NTNU/NHH/MIT.Marit... Read More →


Wednesday February 10, 2016 11:25 - 11:45
IT-lederen Rom 3

11:35

Datomic - den mest nyskapende databasen du ikke har hørt om

Etter å ha sett dette foredraget, vil du irritere deg over en del begrensninger i tabell- og dokumentdatabaser som ikke er synlige før du er oppmerksom på dem.

Dette blir et kræsj-kurs på ti minutter om en veldig annerledes database som det er svært nyttig å kjenne til, slik at du både kan unngå å lage noe som Datomic har ferdig for deg, og i tillegg lar deg gjøre ting som er umulig med tabeller og dokumenter.


Speakers
avatar for August Lilleaas

August Lilleaas

Programmerer, Kodemaker
August er programmerer i Kodemaker som startet med webutvikling og CMS-er, videre til Ruby on Rails, en tur via iOS-apputvikling og er nå systemutvikler som jobber mest med full stack web-apper som GUI-programmerer og backend-programmerer i samme prosjekt.


Wednesday February 10, 2016 11:35 - 11:45
Aktuell teknologi Rom 1

12:40

Erfaringer fra UiO

UiOs Institutt for Informatikk (IFI) leder og bemanner forskningsprosjekter både vis-à-vis Forskningsrådet (bl.a. med nyetablerte SIRIUS Centre) og EU/EC (Project Optique; en del av Framework Programme 7/FP7, et samarbeid mellom seks europeiske universitetsmiljø og et antall industri-partnere). Foredraget vil se på hvordan man kan hente ut verdier fra slik og annen forskning.

 


Speakers
avatar for André Torkveen

André Torkveen

Universitetet i Oslo
André er ny ved Universitetet i Oslo (UiO), han kommer fra jobben som daglig leder av PCA Services AS (et datterselskap av standardiseringsorganisasjonen POSC Caesar Association; PCA). Tidligere har han jobbet mest med virksomhets- og løsningsarkitektur, bl.a. som teknisk løsningsansvarlig... Read More →


Wednesday February 10, 2016 12:40 - 13:00
Fra forskning til verdiskaping Rom 5

12:40

Industrialisert IT for alle!

Åpne standarder og samarbeid over landegrensene har gjort det mulig å skape lokale alternativ til de store nettskyleverandørene.

 • Kan en norsk aktør levere industrialisert IT i stor skala?
 • Hvorfor skal en bedrift benytte seg av nettskyen for å levere tjenester?
Vi ser på hvordan industralisert IT tilrettelegger for innovasjon og økt fokus.

Hva vil deltakerne lære? 
Hvordan oppstartsbedrifter og etablerte selskaper kan spare tid og penger ved å fokusere på produkt, ikke bygge infrastruktur.

Speakers
avatar for Dag Stenstad

Dag Stenstad

CTO, Zetta.io
Dag har jobbet med telecom og hosting siden 1999. I 2013 startet han  Zetta.IO for å få skape en norsk aktør for produksjon av infrastruktur som en tjeneste. Han har tidligere vært teknisk sjef i Ventelo Hosting og Availo. Hans nåværende stilling er CTO i Zetta.IO. Dag... Read More →


Wednesday February 10, 2016 12:40 - 13:00
Industri og innovasjon

12:40

Teknologier benyttet for å endre en bransje fra innsiden

Shippingbransjen er en gammel og ærverdig bransje med rike tradisjoner. Varer har blitt fraktet på verdenshavene og elvene våre i årtusener. Sett i dette perspektivet er den dataalderen vi nå lever i, forsvinnende kort.

Mulighetene som ligger i bruk av data er store, men har ikke vært godt nok utnyttet i denne bransjen. Dette er utgangspunktet for en rekke prosjekter i regi av Klaveness.

Effektiv bruk av moderne teknologi gir helt nye muligheter for å skape merverdi for Klaveness’ kunder. Redusere kostnadsnivået, og ikke minst sikre effektiv utnyttelse av skipsflåten, slik at utslipp av CO2 reduseres.

Dette foredraget tar for seg teknologien og arkitekturen vi har valgt for å navigere oss frem til disse målene. Hvilke verktøy har vi valgt, og hvorfor? Hvordan forholder vi oss til et hav av data - usikre data? Hvilken infrastruktur vi har valgt for å holde alle applikasjonene flytende?

Foredraget vil innimellom være relativt teknisk, men store deler av det vil ta for seg generelle problemstillinger rundt Big Data, innsamling av data av varierende kvalitet fra et mangfold av kilder. Nyttig for både utviklere, arkitekter og IT-sjefer. 


Speakers
avatar for Kaare Nilsen

Kaare Nilsen

Principal Consultant, Arktekk
En lidenskapelig programmerer med mer enn 15 års erfaring fra prosjekter i forskjellige bransjer hos både private og offentlige kunder.  Kaare er ikke redd for å heve stemmen og snakker ofte om tema relatert til programmering og open source på meetups og konferanser.


Wednesday February 10, 2016 12:40 - 13:20
Aktuell teknologi Rom 1

12:40

Sikkerhet i Internet of Things
Vår avhengighet av systemer som styres av programvare øker raskere enn vår evne til å sikre systemene. Når alle våre ”dingser” kobles på nett øker angrepsflaten og våre verdier blir sårbare for hacking. Dette utgjør ikke bare en trussel mot informasjonssikkerhet og personvern; også menneskers liv og helse trues når dingser som kan påvirke fysiske systemer i økende grad kobles opp mot Internett.

Hva vil deltakerne lære? 
Sikkerhet i ”Internet-of-Things”, hva kan gå galt og hvordan kan vi sikre systemene bedre? Foredraget tar ikke bare for seg hjemmeelektronikk, men også kritiske systemer som biler og medisinsk utstyr.

Speakers
avatar for Marie Moe

Marie Moe

Forsker, SINTEF IKT
Marie har en mastergrad i matematikk/kryptografi, samt en doktorgrad i informasjonssikkerhet. Marie har erfaring som seksjonsleder ved NSM NorCERT, Norges nasjonale senter for håndtering av alvorlige dataangrep. Hun jobber i dag som forsker innen informasjonssikkerhet ved SINTEF... Read More →


Wednesday February 10, 2016 12:40 - 13:20
Digitalisering: IoT, Big Data Rom 2

12:40

Fokus og retning på videre IT-utvikling i NAV

Utvikling og modernisering av NAV er ikke først og fremst et IKT-prosjekt, det er et organisasjons- og virksomhetsutviklingsprosjekt. I dette foredraget legger Torbjørn Larsen frem sine tanker om  hvordan IT støtter den digitale transformasjonsprosessen og bidrar til  virksomhetsutvikling i NAV.

Larsen tar for seg temaer som arbeidsdeling og samhandling mellom forretning  og IT, kontinuerlig forbedring av IKT med balanse mellom forvaltning og nyutvikling, bruker- og tjenesteorientering og sourcingstrategi, og setter det i sammenheng med NAVs utfordringer og muligheter

Hva vil deltakerne lære?
Larsen vil fortelle hvordan ny teknologi og digitale løsninger griper inn og påvirker eksisterende mål og strategier i NAV. Deltakerne vil høre om NAVs IKT-ambisjoner og få et innblikk i det videre moderniseringsarbeidet.


Speakers
avatar for Torbjørn Larsen

Torbjørn Larsen

IKT-direktør, NAV
Torbjørn Larsen begynte i jobben som IKT-direktør i Arbeids- og velferdsdirektoratet den 3. august 2015 og har tatt på seg et stort ansvar for å gjennomføre den digitale transformasjonsprosessen NAV er inne i, med IT som sentralt virkemiddel. Larsen er utdannet Master of Science... Read More →


Wednesday February 10, 2016 12:40 - 13:20
IT-lederen Rom 3

13:00

Kan vi få sensorer til å snakke norsk? – om innovasjon i tingenes internett (IoT)
Gode eksempler på akademisk initiert verdiskapning er Webnodes og CallFrodo. Disse to eksemplene blir brukt til å forklare hvordan vi i Movation samarbeider med entrepreneurer, akademia og kunder for å skape et økosystem for innovasjon. Innføringen av IoT skaffer nye utfordringer, og særlig når vi prøver å flytte den norske modellen over til en verden full av autonome prosesser. 

Hva vil deltakerne lære?
”Learn from the best” og fokuser på dine konkurransefortrinn; det er lærdommen av 10 år i grenseland mellom akademia og oppstartsbedrifter. ”Alle institusjoner med respekt for seg selv bør ha store visjoner” (Kjell Magne Bondevik), men må også kjenne sine begrensninger og mulighetsrom.

Speakers
avatar for Josef Noll

Josef Noll

Professor, UiO/UNIK
Josef Noll is a Professor at the University of Oslo and Visionary at the Basic Internet Foundation. He envisions a world with free access to basic information (#Basic4all). He is specialist for Wireless Networks and Security. The group concentrates on the working areas mobile... Read More →


Wednesday February 10, 2016 13:00 - 13:20
Fra forskning til verdiskaping Rom 5

13:00

Hvordan gode IT leveranser kan skape nye forretningsmuligheter

Felles synkront kraftsystem i Norden gjør landene til naturlige samarbeidspartnere blant annet mht. drift av kraftsystemet og utvikling av markeder for reservekraft. Driften av det nordiske kraftsystemet opplever stadig økende kompleksitet pga. blant annet endringer i sammensetningen av strømproduksjon, integrasjon av markeder på tvers av landegrenser og større og mer uforutsigbare flytendringer av strøm på korte tidshorisonter. Dette stiller dermed også nye og krevende krav til fremtidsrettet kravstilling og -utvikling av IT verktøy.

Hva vil deltakerne lære?  
Hør mer om hvordan et vellykket IT prosjekt, LARM, har skapt nye samarbeidsmuligheter for Statnett i et nordisk perspektiv, og hva det kan bety for IT bransjen i Norge.


Speakers
avatar for Beate Sander Krogstad

Beate Sander Krogstad

Avdelingsleder Porteføljestyring og tjenester, Statnett
Beate har siden 2009 jobbet som prosjektleder for LARM og avdelingsleder for IT porteføljestyring i Statnett. Fra nyttår leder hun et nyopprettet samarbeid mellom Statnett og Svenska kraftnät om felles utvikling av applikasjoner for styring av balansen i det nordiske kraftsystemet.   Fra tidligere har hun variert bakgrunn fra endringsprosjekter med tung IT utvikling både fra kunde... Read More →


Wednesday February 10, 2016 13:00 - 13:20
Industri og innovasjon

13:25

Hva er transparens og hvordan innføre det i en global, tradisjons-tro industri; container shipping
Container shipping leverer infrastruktur til over 70% av verdenshandelen – Industrien er verdensøkonomiens hovedpulsåre. Siden introduksjonen av containeren på 50-60 tallet har innovasjonen vært større skip. Innen kjøp, salg og forhandlinger mellom reder, speditør og fraktkjøper (importører/eksportører) har den største innovasjonen ligget i å bevege seg fra telex og faks til e-post og telefon.

Hva vil deltakerne lære? 
Hvordan vanlige B2C løsninger kan nyttiggjøres innenfor B2B – og hvordan ulike aktører innenfor en industri har ulike insentiver som kan nyttiggjøres.

Speakers
avatar for Patrik Berglund

Patrik Berglund

CEO & Co-Founder, Xeneta.com
Patrik is the CEO of Xeneta. He is a logistics and tech-enthusiast, which possesses a true passion to modernize business processes related to logistics procurement and the supply chain. Founded in 2012, Patrik has grown Xeneta to provide data on over 60,000 global trade routes and has a shipper user-base that... Read More →


Wednesday February 10, 2016 13:25 - 13:45
Industri og innovasjon

13:25

IT og forretningsledelse mot felles mål
IT ledelse havner om å skjønne forretningen, ha felles forretningsmål og sikre enhetlig eierskap til måloppnåelse. For å sikre dette må IT styringen bidra til bærekraftige løsninger, høy verdiskapning og innovasjon på forretningskritiske områder. Disse elementene og flere blir belyst nærmere med eksempler fra IT styring i Statoil Exploration. 

Hva vil deltakerne lære? 
Foredraget har til hensikt å belyse hvordan man kobler forretningsbehov med IT styring og innovasjon. Gjennom dette hvordan man sikrer forankring, eierskap og finansiering av IT prosjekter. 

Speakers
avatar for Jon Erik Bjore

Jon Erik Bjore

Head of Exploration IT, Statoil
Jon Erik er siden 2013 IT leder for Statoil Exploration. Han er utdannet ingeniør i Kybernetikk fra Oslo Ingeniørhøyskole og ansatt i Statoil fra 1992. Han har innehatt lederstillinger siden 1994, både operative og strategiske, herunder IT Director Statoil Retail Norway, Vice... Read More →


Wednesday February 10, 2016 13:25 - 13:45
IT-lederen Rom 3

13:25

Roboter i forretningsprosesser

Bedrifter bruker fremdeles mye ressurser på saksbehandling og kontrollarbeid. Utviklingen innen software-roboter gjør det nå mulig for bedrifter å sette virtuelle medarbeidere til å gjøre disse oppgavene. Regelstyrte roboter eliminerer feil, effektiviserer driften og reduserer kostnadsnivået. Dette er ikke automatisering i sin vanlige forstand – dette er mennesker og roboter som jobber sammen for å levere en bedre kundeopplevelse!

Foredraget presenterer hvordan organisasjoner kan dra nytte av Robotics-teknologi i sine forretningsprosesser. Og hvordan ansatte og intelligente maskiner kan jobbe sammen.


Speakers
avatar for Jørgen Størksen

Jørgen Størksen

Manager, Accenture Consulting
Jørgen Størksen er Manager i Accenture Consulting. Han jobber til daglig som prosjektleder og med hvordan norske banker kan ta i bruk ny teknologi for å effektivisere driften og skape verdi.


Wednesday February 10, 2016 13:25 - 14:15
Aktuell teknologi Rom 1

13:25

Automatisk og overvåket - den optimale kombinasjonen?

At det er store endringer på gang innenfor transportsektoren er det ikke tvil om. De politiske føringene er tydelige: "All transportvekst i byens skal tas med gang/sykkel og kollektiv". Ordene i vegvesenets korridorer er ikke lengre; personbilen skal frem, men vi skal ha god mobilitet.

Utenfor vegvesenet kommer det også sterke uttalelser knyttet til personbilen. Elon Musk, mannen bak blant annet Tesla, sa: ... "that the obvious move is to outlaw driving cars", "It's too dangerous," og "You can't have a person driving a two-ton death machine."

Über gjør reisevaneundersøkelser og deler resultatene med byen: "Über will open its' travel data to public. After receiving criticism, Über wants to share travel patterns with cities." - Washington Post.

Det skjer uten tvil mye innenfor transportsektoren. Vi skal gi noen smakebiter på hvordan Etaten jobber innenfor dette området. Fokus vil ligge på hvordan vi jobber med automatiske kjøretøy og personvern sett fra et faglig synspunkt.


Speakers
TL

Tomas Levin

sivilingeniør, Statens Vegvesen
Tomas er utdannent siv.ing innen Samferdselsteknikk fra NTNU og har en PhD innen utslippsberegninger fra næringstransport. Tidligere har han arbeidet som transportplanlegger i Rambøll i fire år. Etter det har han arbeidet som forsker ved SINTEF og på EU prosjekt med autonom transport... Read More →
avatar for Anne-Marie Østgård

Anne-Marie Østgård

personvernombud, Statens Vegvesen
Anne-Marie er Personvernombud i Statens vegvesen, Vegdirektoratet.


Wednesday February 10, 2016 13:25 - 14:15
Digitalisering: IoT, Big Data Rom 2

13:25

Fra doktorgrad til kommersielt selskap – Historien om Secure-NOK®

Secure-NOK® fyller fem år 21. januar 2016 og er et direkte resultat av et stykke doktorgradsarbeid. Ideen startet for 15 år siden, men det var doktorgradsarbeidet som ga tid og rom for å utvikle ideen fra vage tanker til faktisk idé, og deretter videre til en forretningsidé. Dette foredraget vil fokusere på veien fra forskning til kommersielt selskap og ta for seg de utfordringene som dukket opp underveis.  

Hva vil deltakerne lære? 
Deltakerne vil få innblikk i hva det er som gjør at Secure-NOK® har greid seg gjennom de første harde årene.

Speakers
avatar for Siv Hilde Houmb

Siv Hilde Houmb

CTO, Secure-NOK
Siv Hilde har doktorgrad fra NTNU og jobber i dag som CTO for Secure-NOK® og som førsteamanuensis ved Høgskolen i Gjøvik. Siv Hilde startet Secure-NOK® sammen med søsteren Liv Elin Houmb 21. januar 2011, etter et år med ”prøvedrift”. Hun har over 20 års erfaring fra sikkerhetsbransjen... Read More →


Wednesday February 10, 2016 13:25 - 14:15
Fra forskning til verdiskaping Rom 5

13:45

Disruptiveness i etablerte virksomheter gir grobunn for norsk vekst – fra Capex til Opex

I foredraget introduserer vi hvordan norske virksomheter tar i bruk den delte økonomien i kombinasjon med de effektive distribusjonsmuligheter som teknologien gir oss i 2016.

Vi tar dere med på en reise i hvordan vi etablerte en helt ny virksomhet, og kortslutning av den tradisjonelle verdikjeden i konsulentbransjen internt i en stor svensk global IT bedrift.

Fra ide til lansering av en ny forretningsmodell for utvikling av mobilapper, til bedrifter tar form her i Norge. Hvordan skape global effekt?

Det som startet med en prat om kostbare konsulentkostnader har så langt munnet ut i utvikling av apper for bedriftsmarkedet, distribuert og finansiert etter modell fra Spotify. Stikkord er her delingsøkonomi i kombinasjon med disruptiv verdikjede. 

Sigma Bygger appstore for norsk industri. Konseptet har begynt å bære frukt. Siden oppstart i fjor høst er det laget HMS-apper for industri og oljeservice, lojalitetsapper for detaljhandelen og flere applikasjoner for kommune og privat serviceytende virksomhet. 

Hva vil deltakerne lære?  
Delingsøkonomi i praksis innenfor profesjonelle norske virksomheter. Hvordan realisere innovasjon og konkurransekraft ved å flytte hender til verdiøkning i bedriftene. 


Speakers
avatar for Tomas Pinås

Tomas Pinås

Director Mobile Solutions, Sigma
Tomas er ingeniørutdannet innen telekom fra HiO. Han har etablert og bygd opp Sybase sin mobile satsing I-Anyhwere Solutions i Norden fra 1999-2003. Salgsjef i Ergogroup innenfor mobile løsninger fra 2004-2011. Bygget opp mobilitets satsingen i Path med strategisk samarbeid med... Read More →


Wednesday February 10, 2016 13:45 - 14:15
Industri og innovasjon

13:45

Vurderinger og beslutninger: Hvor rasjonelle er vi?
Forskningen finner store forskjeller mellom hvordan vi tror vi gjør vurderinger og tar beslutninger, og hva som i virkeligheten skjer. I denne presentasjonen vil jeg gå gjennom en del kjent skjevhet og irrasjonalitet i våre vurderinger og beslutninger. Dette vil bli eksemplifisert med egne og andres forskningsresultater fra kvaliteten på vurderinger innen ansettelser, valg av leverandører, valg av kontorløsninger og ledelse av IT-prosjekter.
 

Hva vil deltakerne lære?
Deltakerne vil lære om kjente skjevheter i våre vurderinger og beslutninger. Dette vil bidra til å bli bedre rustet til å forbedre egne og evaluere andres vurderinger og beslutninger.


Speakers
avatar for Magne Jørgensen

Magne Jørgensen

Professor, Simula Research Laboratory
Magne Jørgensen is a professor of software engineering at the University of Oslo and chief research scientist at Simula Metropolitan. He has industry experience as consultant and manager and currently serves at the Norwegian digitalisation board. His research interests include IT... Read More →


Wednesday February 10, 2016 13:45 - 14:15
IT-lederen Rom 3

14:35

(Big) Data, Disruption or Game Changer?

Exploring the treasure trove of (Big) Data is essential for companies to  survive the increasingly competitive landscape. Follow the path of a startup whose mission is to help media companies take control of their own data, build data-driven products, and make decisions based on this data.

Hva vil deltakerne lære?
How to build Big Data solutions at scale with a low entry cost. How to use data to make informed business decisions. How can predictive analytics and personalization help companies gain a competitive edge.


Speakers
avatar for Francisco Roque

Francisco Roque

CTO, DharmicData
Francisco Roque is the CTO at DharmicData, a team of passionate data scientists and developers specializing in optimization of media platforms, delivering personalized user experiences. He holds a PhD degree in Systems Biology and is a serial entrepreneur with a consultancy background. He has a deep passion for all technology... Read More →


Wednesday February 10, 2016 14:35 - 14:55
Digitalisering: IoT, Big Data Rom 2

14:35

Hvordan akademia og IT-industri kan skape verdier gjennom samarbeid i EU-prosjekter
EVRY, Sintef og UiO er norske partnere i et stort europeisk forskingsprosjekt med totalt 18 partnere over fire år. Prosjektet forsker på modelldrevet deployment til multicloud og har bygget et språk og open source platform sluppet på OW2. Presentasjonen gir en orientering om prosjektet, erfaringer og diskuterer forskningsdrevet innovasjon.

Hva vil deltakerne lære?
Foredraget handler om prosjektet og dets mål, men vil også belyse erfaringene et kommersielt industrielt selskap har inn mot akademia og forskningsmiljøer, og hvordan forskningsmiljøer og industrielle selskap kan dra nytte av hverandre innen verdiskapning og innovasjon. 

Speakers
avatar for Geir Horn

Geir Horn

Head of European ICT Projects, UiO
Geir har jobbet med Europeiske forskningsprosjekter i mer enn 20 år. Han har vært forskningssjef ved SINTEF, jobbet fire år ved SIMULA Research, og har vært leder av Dataforeningen. Geirs forskningsfokus er kompleksitet og stokastisk kombinatorisk optimering, med anvendelse innenfor tjenestekoreografi for storskala distribuerte... Read More →
avatar for Frode Finnes Larsen

Frode Finnes Larsen

Head of Products, EVRY Norge
Frode jobber med forretningsutvikling, strategi og produktledelse i EVRY Norge. Han startet sin karriere for snart 20 år siden som Matlab programmerer ved Forsvarets Forskningsinstitutt som en del av førstegangstjenesten. Etter mange år som konsulent, utvikler og teknologileder er n... Read More →


Wednesday February 10, 2016 14:35 - 14:55
Fra forskning til verdiskaping Rom 5

14:35

Internet of Things gir nye muligheter for overvåking av maskiner

Tradisjonelt har kritisk maskineri i industrianlegg vært instrumentert med vibrasjonssensorer, og tilstanden har vært overvåket av et kontrollrom. Vibrasjonseksperter har utført manuell analyse av sensordata. Konseptet med IoT gjør det nå lettere og billigere å tilby samme overvåking for langt flere maskiner og motorer enn før.

Foredraget fokuserer på to av nøkkelfaktorene for at overvåkingen av et større antall maskiner skal være økonomisk lønnsomt

 • Maskinproblemer må varsles så tidlig som muliig
 • Analysen av vibrasjonene må foregår automatisk
 • Diagnosen rapporteres i klartekst til den som er ansvarlig for vedlikeholdet.

Gevinsten for brukerne er at all nødvendig reparasjon kan planlegges i god tid og at det ikke foretas rutinemessig vedlikehold uten at det virkelig er nødvendig.

Eksempler på maskiner som på grunn av IoT nå kan få forbedret overvåking er båter, biler, fly, helikoptere, ventilasjonsanlegg i bygg, pumper i renseanlegg og vannforsyning, samt vindgeneratorer.


Speakers
avatar for Aasmund Barikmo

Aasmund Barikmo

sivilingeniør, Vibsim
Aasmund er sivilingeniør fra NTNU, radioteknikk, 1985. Han lager programvare til kontrollrom og er oppfinner av vibrasjonsanalysator for gir og kulelager.  


Wednesday February 10, 2016 14:35 - 14:55
Industri og innovasjon

14:35

Neste generasjon kraftsystem - digitalisering av energisektoren
Det norske kraftsystemet rustes opp for å sikre klimaet, verdiskapning for Norge og sikker forsyning av strøm. Digitalisering og automatisering vil prege de nærmeste årene gjennom store prosjekter som vil gi mer effektive markeder, høyere forsyningssikkerhet og et mer fleksibelt energisystem.

Speakers
avatar for Peer Olav Østli

Peer Olav Østli

Konserndirektør, Statnett
Peer Olav har vært konserndirektør for IKT i Statnett siden 2007. Han har over 20 års erfaring fra teknologiledelse innen telekommunikasjons-, media- og energibransjen, inkludert forskjellige stillinger i Telenor, Schibsted og NRK. Per Olav på LinkedIn... Read More →


Wednesday February 10, 2016 14:35 - 15:05
IT-lederen Rom 3

14:35

Skalering av store enterprise-systemer med API-first

Oslo kommune har over mange år bygget opp et stort felles applikasjonshotell og integrasjonsplattform ved hjelp av mikrotjenester. De kjører nærmere 200 mikrotjenester og er i stadig vekst på grunn av stor politisk satsning på digitale tjenester. Utviklerne jobber etter DevOps-prinsipper på grunn av alle de mange parallelle leveransene til alle kommunens 40 virksomheter. 

For å skalere plattformen med tanke på antall utviklere, utvidet last, økt mengde parallell aktivitet samt økte krav til time-to-market endrer kommunen nå  både overordnet arkitekturmålbilde og strategi for utvikling av nye tjenester. Foredraget vil gi innblikk i veien frem til dagens situasjon, nåbildet og fremtidig målarkitektur.

 Foredraget er primært for CTO/CIO, arkitekter og tekniske prosjektledere.


Speakers
avatar for Jan Henrik Gundelsby

Jan Henrik Gundelsby

CTO, Knowit Objectnet
Jan Henrik er CTO i Knowit Objectnet. Han har 20 års erfaring med teknologi på JVMen. Har de siste årene syslet mye med applikasjonsdrift, mikrotjenester og DevOps sentralt i Oslo kommune. En ivrig lettvekts-fantast som forsøker å jobbe mot smidige arkitekturer og løsninger... Read More →
avatar for Markus Krallinger

Markus Krallinger

Systemutvikler- og arkitekt, Knowit Objectnet
Markus er systemutvikler- og arkitekt i Knowit Objectnet. De tre siste årene har han jobbet med applikasjonsdrift - og JVM-utvikling på Oslo kommunes mikrotjenesteplattform. Akkurat nå er han sentral i planleggingen av Oslos fremtidige integrasjon- og applikasjonsplattform som... Read More →


Wednesday February 10, 2016 14:35 - 15:15
Aktuell teknologi Rom 1

14:55

Det store datakappløp

De selskapene som vet mest om sine kunders vaner, interesser, smak og kontaktnett er vinneren i dette datakappløpet.

Google, Facebook, Amazon – og norske Schibsted, er eksempler på selskap som har kommet langt i å bruke big data-teknologi til å kartlegge sine kunder.

Personopplysninger er den nye oljen, sies det. Datatilsynet har skrevet en rapport som ser på hvordan kommersiell utnyttelse av personopplysninger utfordrer personvernet. 2016 blir et spennende år for personvernet. 


Speakers
avatar for Catharina Nes

Catharina Nes

Fagdirektør, Datatilsynet
Catharina er fagdirektør og jobber med utredning og analyse i Datatilsynet. Hun har blant annet skrevet rapportene «Hva vet appen om deg?», «Big Data – personvernprinsipper under press» og «Det store datakappløpet – hvordan kommersiell utnyttelse av personopplysninger utfordrer... Read More →


Wednesday February 10, 2016 14:55 - 15:15
Digitalisering: IoT, Big Data Rom 2

14:55

Lær Kidsa Koding! Hvorfor og hvordan
Du har sikkert hørt om oss? Lær Kidsa Koding er en landsdekkende bevegelse hvis hensikt er å gjøre barna våre til skapere - ikke bare forbrukere - av teknologi. Vi har hatt over 2500 frivillige og mer enn 45000 barn har vært innom våre opplegg. Hva med deg og ditt firma?

Hva vil deltakerne lære?
Du vil få en introduksjon til resonnementet vårt - ammunisjon du kan ta med deg. Så vil jeg vise deg læringsmateriell, og hvordan du kan starte opp eller bidra til en kodeklubb, eller hjelpe til på den lokale skolen.

Speakers
avatar for Torgeir Waterhouse

Torgeir Waterhouse

IKT-Norge
Torgeir jobber med spørsmål og saker relatert til internett og internettbaserte tjenester.Han representerer den norske IT-bransjen og tar del i den norske IT-politiske debatten. Han er også en ettertraktet foredragsholder og forfatter. Torgeir har jobbet med Forbrukerrådet, og... Read More →


Wednesday February 10, 2016 14:55 - 15:15
Fra forskning til verdiskaping Rom 5

14:55

Innovasjon og omstilling de neste 10 årene

Vi vet alle at teknologi endrer både hvordan bedrifter konkurrerer, vår egen adferd, og hele samfunnsøkonomien. Men hvordan? Foredraget bruker erfaringer fra de siste 10 årene til å spå om endringer de neste 10 . Og med en klar anbefaling om hva som skal til for å forstå en innovasjonsprosess.

Hva kan du lære? 
Ved å se den utviklingen som har vært i perspektiv til det som vil komme, vil du kunne bli inspirert til å tenke nytt.


Speakers
avatar for Arild Haraldsen

Arild Haraldsen

Selvstendig konsulent og kommentator, StratIT og digi.no
Arild har tidligere vært adm. dir. i NorStella og jobbet internasjonalt med IKT-standarder. Han har også deltatt i forskningsprosjektet Semicolon om Samhandling i offentlig sektor. Han driver nå eget konsulentselskap, og er også kommentator i digi.no... Read More →


Wednesday February 10, 2016 14:55 - 15:15
Industri og innovasjon

15:30

Hva er den nye oljen nå og om 10 år? Debatt ledet av Erik Wold fra Kjør Debatt

Debattpanel:

 • Torbjørn Larsen (NAV)
 • Åsmund Furuseth (Kahoot)
 • Kaare Nilsen (Artekk)
 • Gaute Lien (Accenture)
 • Siv Hilde Houmb (Secure-NOK) 
 • Catharina Nes (Datatilsynet)

Wednesday February 10, 2016 15:30 - 16:15
Aktuell teknologi Rom 1

15:30

Hva er den nye oljen nå og om 10 år? Debatt ledet av Erik Wold fra Kjør Debatt
Debattpanel:
 • Torbjørn Larsen (NAV)
 • Åsmund Furuseth (Kahoot)
 • Kaare Nilsen (Artekk)
 • Gaute Lien (Accenture)
 • Siv Hilde Houmb (Secure-NOK) 
 • Catharina Nes (Datatilsynet)

Wednesday February 10, 2016 15:30 - 16:15
Digitalisering: IoT, Big Data Rom 2

15:30

Hva er den nye oljen nå og om 10 år? Debatt ledet av Erik Wold fra Kjør Debatt
Debattpanel:
 • Torbjørn Larsen (NAV)
 • Åsmund Furuseth (Kahoot)
 • Kaare Nilsen (Artekk)
 • Gaute Lien (Accenture)
 • Siv Hilde Houmb (Secure-NOK) 
 • Catharina Nes (Datatilsynet)

Wednesday February 10, 2016 15:30 - 16:15
Fra forskning til verdiskaping Rom 5

15:30

Hva er den nye oljen nå og om 10 år? Debatt ledet av Erik Wold fra Kjør Debatt
Debattpanel:
 1. Torbjørn Larsen (NAV) 
 2. Åsmund Furuseth (Kahoot) 
 3. Kaare Nilsen (Artekk) 
 4. Gaute Lien (Accenture) 
 5. Siv Hilde Houmb (Secure-NOK) 
 6. Catharina Nes (Datatilsynet)

Wednesday February 10, 2016 15:30 - 16:15
Industri og innovasjon

15:30

Hva er den nye oljen nå og om 10 år? Debatt ledet av Erik Wold fra Kjør Debatt
Debattpanel:
 • Torbjørn Larsen (NAV)
 • Åsmund Furuseth (Kahoot)
 • Kaare Nilsen (Artekk)
 • Gaute Lien (Accenture)
 • Siv Hilde Houmb (Secure-NOK) 
 • Catharina Nes (Datatilsynet)

Wednesday February 10, 2016 15:30 - 16:15
IT-lederen Rom 3
 
Thursday, February 11
 

09:05

Felles keynote: Julien Simon. Increased Innovation and quicker development with Cloud.
Kanskje tidenes raskest voksende IT-selskap, Amazon Web Services (AWS), forteller om hvordan kunder som Spotify, Telenor, Airbnb, Schibsted og Netflix har tatt i bruk skyen for å innovere raskere og øke utviklernes produktivitet.

Speakers
avatar for Julien Simon

Julien Simon

Technical Evangelist, Amazon Web Services
Julien is a Technical Evangelist at Amazon Web Services. Prior to joining AWS, Julien served for 10 years as CTO/VP Engineering in top-tier web startups (Viadeo, Criteo, Pixmania), where he managed up to 150 people and deployed way more servers than he cares to remember. For that... Read More →


Thursday February 11, 2016 09:05 - 10:00
Arkitektur i praksis Rom 4

09:05

Felles keynote: Julien Simon. Increased Innovation and quicker development with cloud
Kanskje tidenes raskest voksende IT-selskap, Amazon Web Services (AWS) forteller om hvordan deres kunder som Sportify, Telenor, Airbnb, Schibsted og Netflix har tatt i bruk skyen for å innovere raskere og øke utviklernes produktivitet.

Speakers
avatar for Julien Simon

Julien Simon

Technical Evangelist, Amazon Web Services
Julien is a Technical Evangelist at Amazon Web Services. Prior to joining AWS, Julien served for 10 years as CTO/VP Engineering in top-tier web startups (Viadeo, Criteo, Pixmania), where he managed up to 150 people and deployed way more servers than he cares to remember. For that... Read More →


Thursday February 11, 2016 09:05 - 10:00
Cloud for alle Rom 3

09:05

Felles keynote: Julien Simon. Increased Innovation and quicker development with cloud

Kanskje tidenes raskest voksende IT-selskap, Amazon Web Services (AWS) forteller om hvordan deres kunder som Spotify, Telenor, Airbnb, Schibsted og Netflix har tatt i bruk skyen for å innovere raskere og øke utviklernes produktivitet.


Speakers
avatar for Julien Simon

Julien Simon

Technical Evangelist, Amazon Web Services
Julien is a Technical Evangelist at Amazon Web Services. Prior to joining AWS, Julien served for 10 years as CTO/VP Engineering in top-tier web startups (Viadeo, Criteo, Pixmania), where he managed up to 150 people and deployed way more servers than he cares to remember. For that... Read More →


Thursday February 11, 2016 09:05 - 10:00
Bedre IT prosjekter Rom 1

09:05

Felles keynote: Julien Simon. Increased Innovation and quicker development with cloud
Kanskje tidenes raskest voksende IT-selskap,  Amazon Web Services (AWS), forteller om hvordan ders kunder som Spotify, Telenor, Airbnb. Schibsted og NEtflix har tatt i bruk skyen for å innovere raskere og øke utviklernes produktivitet.

Speakers
avatar for Julien Simon

Julien Simon

Technical Evangelist, Amazon Web Services
Julien is a Technical Evangelist at Amazon Web Services. Prior to joining AWS, Julien served for 10 years as CTO/VP Engineering in top-tier web startups (Viadeo, Criteo, Pixmania), where he managed up to 150 people and deployed way more servers than he cares to remember. For that... Read More →


Thursday February 11, 2016 09:05 - 10:00
Informasjonssikkerhet Rom 2

10:20

Alle vil til himmelen men ingen vil dø

Tradisjonell anskaffelse av maskinvare har ledetid på uker og måneder. En skyplattform kan materialisere et komplett miljø på sekunder. Maskinvare blir mjukvare; infrastruktur tilbys som elastiske ressurser med standard grensesnitt. Dette er en omveltning som vil endre hvordan applikasjoner utvikles og driftes. Med DevOps, kontinuerlig leveranse og skyteknologi vil vi om noen år lure på hva vi egentlig drev på med!

Hva vil deltakerne lære?
Hvordan skyplattformens standard grensesnitt, elastisitet, selvbetjening og forbruksbetaling endrer infrastruktur fra en knapp ressurs som krever planlegging og koordinering, til fleksible miljøer materialisert ved behov

 


Speakers
avatar for Trond Arve Wasskog

Trond Arve Wasskog

CTO, BEKK Consulting
Trond Arve Wasskog er CTO i BEKK Consulting og han leder sammen med Stein-Inge Morisbak i BEKK en satsning for å hjelpe offentlige og private virksomheter over i nettskyen. Han har et brennende engasjement for å forbedre leveranseevnen i vår industri, spesielt i offentlig sekt... Read More →


Thursday February 11, 2016 10:20 - 10:40
Cloud for alle Rom 3

10:20

Digitale sårbarheter – tillit til teknologi

Digitalisering har ført til gjennomgripende endringer i samfunnet. Smart bruk av teknologi er en viktig faktor for at næringslivet skal lykkes fremover. En effekt av denne digitale utviklingen er endringer i samfunnets risiko og sårbarhetsbilde. Måten vi håndterer sårbarhetene på, vil ha betydning ikke bare for næringslivet, men hvilket samfunn vi skaper for fremtiden.

Folk tar ikke i bruk teknologi de ikke stoler på. Tilliten til at teknologien er sikker og robust, er selve grunnmuren.

Foredraget tar deg igjennom:

 • Hva skjer i verden når det gjelder tillitt? 
 • Hva ser vi i Norge, noen hovedfunn fra regjeringens Digitale sårbarhetsutvalg (NOU 2015:13)? 
 • Hvilken betydning har det siste årets hendelser hatt? 
 • Hva gjør Microsoft gjøre for sikre dine data og sørge for tillit? 
 • Hvorfor er sikkerhet så viktig? 
 • Viktigheten av å sikre balanse mellom personvern og et sikrere samfunn: Microsofts søksmål mot amerikanske myndigheter (NY Warrant) og EU domstolens avgjørelse I Schrems saken (Safe Harbor).

Speakers
avatar for Kristine Beitland

Kristine Beitland

Government Affairs Manager, Government Affairs Manager og medlem i Sårbarhetsutvalget Microsoft
Kristine er jurist og Microsoft Norge Government Affairs Manager. Hun er tidligere medlem av regjeringens Digitale Sårbarhetsutvalg. Styremedlem i Norsk Senter for Informasjonssikkerhet og SmartCity Bærum. Før Microsoft var Kristine direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd. Hun... Read More →


Thursday February 11, 2016 10:20 - 10:40
Informasjonssikkerhet Rom 2

10:20

Hvordan gikk det med digitalisering av forretningsreglene i utlendingsforvaltningen?

Gjennom EFFEKT-programmet implementerte utlendingsforvaltningen en rekke nye løsninger for digitaliserte forretningsregler basert på regelmotorteknologi.

Vi ser på resultatet av å skille forretningsregler fra applikasjonene, hvordan dette påvirket automatiseringsstrategien, gevinster og mulighetene for smidig forvaltning i UDI i dag.

Hva vil deltakerne lære?
Deltakerne får innblikk i digitaliseringsprosessen og hvordan denne er blitt tatt i bruk. Vi ser på de sentrale konseptene, arkitekturen og erfaringer med faktisk bruk.

Speakers
avatar for Geir Faremo

Geir Faremo

Seksjonssjef, UDI
Geir Faremo er seksjonssjef i IT avdelingen til UDI og sentral i utviklingen av IT løsningene. Han har en Bachelor of Science in Computer Science fra Seattle og en mastergrad i ledelse fra BI. Har i mer enn ti år jobbet med ledelse og IKT... Read More →
avatar for Jostein Ulseth

Jostein Ulseth

Senior Software Developer/SA Mobile løsninger for ansatte, Visma
Jostein har i mange å arbeidet som regelarkitekt for store virksomheter. Han arbeidet med UDI over en periode på 5 år og var meget sentral i utformingen av UDI’s regelbaserte løsninger. Jostein er opptatt av praktisk tilnærming til arkitektur, og arbeider gjerne i tett dialog... Read More →


Thursday February 11, 2016 10:20 - 11:00
Arkitektur i praksis Rom 4

10:20

Direktoratet for ehelse: Pådriver for gode e-helseløsninger

Direktoratet for e-helse ble etablert 1. januar 2016 og skal bidra til felles innsats og nasjonal styring av IKT-utviklingen i sektoren. Direktoratet er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og har to hovedoppgaver:

 • Å sørge for nasjonal styring og koordinering i samarbeid med helseforetak, kommuner, fagmiljøer og interesseorganisasjoner.
 • Å realisere og forvalte digitale løsninger som forbedrer og forenkler helse- og omsorgssektoren.

Hva vil deltakerne lære?
For å sørge for bedre informasjonsflyt og systemer som snakker sammen, trengs sterkere nasjonal styring og felles standarder som skal være enkle å følge.  I foredraget ønsker vi å gi deltakerne et innblikk det direktoratets roller og hovedoppgaver, helse og omsorgsektorens kompleksitet og satsning på felles styringsmodell for å understøtte en samlet strategi for e-helse. 


Speakers
avatar for Barbro Maria Mæland

Barbro Maria Mæland

Seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse
Barbro er seniorrådgiver i Divisjon styring og standardisering, med fokus på portefølje- og arkitekturstyringsprosesser nasjonalt og i direktoratet. Barbro har lang fartstid i prosjektstyring, organisasjonsutvikling og prosessfordringer, med praktisk erfaring fra statlig reformarbeid... Read More →
avatar for Alfhild Stokke

Alfhild Stokke

Avdelingsdirektør, Direktoratet for e-helse
Alfhild leder landets fremste eksperter på Helsefaglige kodeverk i Divisjon styring og standardisering. Hun har ansvar for et nasjonalt løft innenfor området medisinsk koding igjennom det tverrsektorielle Programmet for kodeverk og terminologi. Hun hadde tidligere prosjektansvar... Read More →


Thursday February 11, 2016 10:20 - 11:00
Bedre IT prosjekter Rom 1

10:40

Bring your own cloud – skygge-IT i virksomheten fra et rettslig perspektiv

Hva er risikoen knyttet til at ansatte, med eller uten arbeidsgivers velsignelse, selv tar i bruk skytjenester? Hvor går grensene for arbeidsgivers kontroll og innsyn i arbeidstakeres bruk av skytjenester? Foredraget belyser disse spørsmålene og hvordan virksomheter best kan utnytte fordelene med skytjenester samtidig som man ivertar personvern, sikkerhet og forsvarlig forretningsdrift. 

Hva vil deltakerne lære?
Lær om rettslige rammer for ansattes bruk av skytjenester og få praktiske tips om hvordan arbeidsgiver gjennom intern policy og andre tiltak kan sikre personvern/sikkerhet og tilgang til informasjon.


Speakers
avatar for Thomas Olsen

Thomas Olsen

Senioradvokat, PhD, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
Thomas Olsen har doktorgrad i personvernrett, og er leder for Advokatforeningens lovutvalg for IKT og personvern. Hans spisskompetanse omfatter bl.a. risikovurderinger, avtalevilkår og rettslige rammer for skytjenester. Thomas har blant annet bistått Narvik kommune i klagesak for Datatilsynet... Read More →


Thursday February 11, 2016 10:40 - 11:00
Cloud for alle Rom 3

10:40

Hvordan sikres oljefondet? Global organisasjon, maksimum sikkerhet
Norges oljefond forvaltes i et globalt nettverk av IT systemer og underleverandører. Dette foredraget vil gi innblikk i metodikken som benyttes for å sikre optimal sikkerhet, logisk og fysisk. Ofte er det slik at leverandører, f.eks. skytjenester, ønsker at du skal ha deres tillit uten å fortelle deg hvordan de er sikret. Dette foredraget viser hvordan distribuert og bevisbasert sikkerhet kan realiseres.

Hva vil deltakerne lære? 
Tenk deg at du har mulighet til å måle hvor du er sårbar og hva du bør gjøre for å øke sikkerheten uansett sikkerhetsdisiplin. For første gang vil fondets sikkerhetsarkitektur og metodikk bli presentert. Du vil lære hvordan et sentralt team i Oslo kan påse et balansert sikkerhetsnivå for en global organisasjon.

Speakers
avatar for Tor Gaute Indstøy

Tor Gaute Indstøy

Sikkerhetsanalytiker, Norges Bank
Tor Gaute har en bakgrunn som romfartsteknikker. Han startet i Norges Bank i 2008 med ansvar for å bygge opp rammeverk for fondets IT Sikkerhetsløsninger og oppfølgning av leverandører. Tor Gaute har bygget opp et spesialisert rammeverk, styrende dokumenter og metodikk for... Read More →


Thursday February 11, 2016 10:40 - 11:00
Informasjonssikkerhet Rom 2

11:05

Hvorfor bør ledelsen være opptatt av informasjonssikkerhet?
Digitaliseringen av samfunnet gjør at IT-avdelingen må fornye seg og dette gjelder i like stor grad de som jobber med informasjonssikkerhet. Det hjelper ikke lenger å sitere trusselbilder og navngi kreative zerodays. Brukere forventer tilnærmet de samme brukeropplevelser som de får som privatpersoner. Det forventes at eksterne tjenester sikkert kan brukes integrert med interne systemer. Det forventes at man forstår hva som er viktig å beskytte - hva som er bedriftens "kronjuveler".

Hva vil deltakerne lære? 
Hvilke krefter som driver digitaliseringen, hvordan man kan forholde seg til disse og få noen innblikk i verktøy og metoder som gjør det mulig å håndtere sikkerhetsutfordringer relatert til dette i hverdagen!

Speakers
avatar for Eirik Gulbrandsen

Eirik Gulbrandsen

Security Evangelist / Business Development Manager, Arrow ECS Norway AS
I work as a security product advisor with a diverse range of vendors, partners and customers in the Norwegian market to make sure they get the most of their investments in security technology. IT security is a powerful enabler of business in the digital economy - if you’re doing... Read More →


Thursday February 11, 2016 11:05 - 11:25
Informasjonssikkerhet Rom 2

11:05

Hvordan håndtere teknisk gjeld i dine applikasjoner?

NAV har en omfattende applikasjonsportefølje og har begynt å jobbe mer systematisk med teknisk gjeld. Foredraget gir en kort innføring i hva teknisk gjeld er og hvordan den oppstår, og beskriver deretter NAVs metode for teknisk gjeld og hvordan vi praktisk jobber med dette.


Speakers
avatar for Petter Hafskjold

Petter Hafskjold

Sjefsarkitekt IKT, NAV
Petter er sjefsarkitekt for IKT i NAV og har jobbet med NAVs arkitektur de siste seks årene. Tidligere har han jobbet som konsulent i Accenture og Acando og som løsningsarkitekt i Politiet. Petter er opptatt av praktisk tilnærming til arkitektur, og å formidle metode og resultater... Read More →


Thursday February 11, 2016 11:05 - 11:45
Arkitektur i praksis Rom 4

11:05

Sourcing in the clouds

Nordcloud has delivered over 200 cloud projects in Europe since 2011, and will in this presentation explain how IT executives use public cloud services as a strategic sourcing initiative to achieve faster time to market, increased flexibility, improved security and lower costs, by embracing the Cloud & DevOps model. The presentation will also give you insight about how the three major players in the public cloud market: Amazon Web Services (AWS), Google and Microsoft are positioning themselves. 

Hva vil deltakerne lære?
Introduction to the benefits of the Cloud & DevOps model from a strategic level and insight into Amazon Web Services, Google´s and Microsoft´s strategies in this market.

 


Speakers
avatar for Sophus Slaatta

Sophus Slaatta

Managing Director Norway, Nordcloud
With a background from Capgemini and Microsoft, Sophus is running Norcloud´s business unit in Norway, which helps some of the hottest startups and largest organisations in Norway with their cloud strategies and implementations.Sophus på LinkedIn... Read More →
avatar for Ilja Summala

Ilja Summala

Group CTO, Nordcloud
With a background spanning the breadth of infrastructure architecture, including designing private cloud infrastructure and automated systems management at HERE (Nokia’s mapping unit), Ilja has as Group CTO and employee number five at Nordcloud, during the last years advised many... Read More →


Thursday February 11, 2016 11:05 - 11:45
Cloud for alle Rom 3

11:05

VaDIS prosjektet: IT løsningen redder flere liv enn planlagt, men er prosjektet en suksesshistorie?
Morten forteller om VaDIS prosjektet; et såkalt "IT-prosjekt» hvor business caset blant annet inkluderte antall sparte liv.

Speakers
avatar for Morten Duesund

Morten Duesund

Statens Vegvesen
Musiker, doktorand, prosjektleder, direktør, rådgiver, forretningsutvikler .. uansett hvilken rolle han bruker eller hvilken "hatt" han har på seg, er intensjonen og målet hans å alltid være ekte, og å skape verdier. Morten Duesund fokuserer for tiden på doktorgraden sin... Read More →


Thursday February 11, 2016 11:05 - 11:45
Bedre IT prosjekter Rom 1

11:25

Hvordan lykkes med sikkerhetsarbeid på tvers i offentlig sektor?
Thorbjørn har ledet et utredningsarbeid for å etablere et prosjekt for sikkerhet i nasjonale felleskomponenter.
 • Hva skal til for at et slikt arbeid fører til bedre innbyggertjenester? 
 • Vi koblet oss på virksomhetsarkitektene og utviklerne. Fikk vi til smidig sikkerhetsarkitektur? 
 • Fungerte Kanban, Scrum og Togaf for sikkerhetsfolk? 
 • Erfaringer med GitHub som utviklingsplattform.

Hva vil deltakerne lære? 
 • Sikkerhetsarbeid som en muliggjører for bedre innbyggertjenester. 
 • Sikkerhetsarbeid som en del av arbeidet med virksomhetsarkitektur ved hjelp av smidige tilnærming.

Speakers
avatar for Thorbjørn Ellefsen

Thorbjørn Ellefsen

Managing Business Analyst, Capgemini Norway
Thorbjørn har de siste fire årene jobbet som sikkerhetsarkitekt i det offentlige. Tre av årene som sikkerhetsarkitekt i Prosjekt Nytt Østfoldsykehus og det siste halvannet året i Difi med ansvar for sikkerhet i nasjonale felleskomponenter. Han er sertifisert i Togaf, Archima... Read More →


Thursday February 11, 2016 11:25 - 11:45
Informasjonssikkerhet Rom 2

12:40

Hva koster avhengighetene dine?

Ved utvikling av datasystemer kommer man borti mange typer avhengigheter. Avhengigheter medfører ofte en kostnad på kort eller lang sikt. Hvilke typer koster mest? Og bryr vi oss mest om de som er dyrest? Jeg vil gå igjennom ulike typer avhengigheter ved hjelp av typiske eksempler, og diskutere hva de medfører i praksis.

Hva vil deltakerne lære?
En aha-opplevelse om hva ulike avhengigheter faktisk medfører og hva man i praksis bør tenke på når det gjelder arkitektur og leveranseprosesser.


Speakers
avatar for Torstein Gjengedal

Torstein Gjengedal

Systemutvikler/arkitekt, Bekk Consulting
Torstein har jobbet som systemutvikler og arkitekt i 15 år, hovedsakelig i større systemporteføljer med stor grad av integrasjon og med både funksjonelle og tekniske perspektiver. Torstein på LinkedInTorstein på Twitter... Read More →


Thursday February 11, 2016 12:40 - 13:00
Arkitektur i praksis Rom 4

12:40

Reformer i offentlig sektor – hvordan organisere og løse oppgaveoverføring samt tilrettelegge IT-støtte
Når avgiftsforvaltningen overføres fra en etat til en annen får dette betydning for bemanning, IT-løsninger, regelverk, oppgaveløsning og samarbeid. Hvordan organiserer, samhandler og løser to store offentlige etater en slik utfordring? Hva er problemstillingene knyttet til bemanning, informasjonsløsninger, førstelinje og IT-støtte?

Avgiftsreformen, med hensikt å samle all avgiftsforvaltning i en etat, gir et prosjekt som påvirker flere hundre medarbeidere, krever omlegging av en stor IT-portefølje og omfattende regelverksendringer, etablerer en ny og tettere samarbeidsmodell og samhandling mellom etater, krever redesign av svært mange prosesser og etablering av nye grensesnitt, og får innvirkning for næringsliv og privatpersoner.

Foredraget vil ta for seg hvilke utfordringer som ligger i et slikt oppdrag. Videre hvordan Skatteetaten og Tolletaten har organisert og løst oppdraget.

Det er menneskelige aspekt, kommunikasjon og informasjonsformidling til mange berørte, tunge og driftskritiske IT-løsninger som skal splittes og tilrettelegges, forvaltningsoppgaver som skal overføres og regelverk som skal tilpasses. Flere hundre medarbeidere skal ha en ny arbeidsplass og være operative fra dag en samtidig som produksjonen ikke kan stoppes opp.

Hva vil deltakerne lære? 
I foredraget ønsker vi å synliggjøre hvilke utfordringer som ligger i et oppdrag hvor medarbeidere må skifte arbeidsgiver, IT-porteføljene må splittes, tilrettelegges og testes ut for å passe inn i en ny setting, oppgaveløsningen får nye grensesnitt og samhandlingen i det videre må finne nye former.
Skatteetaten og Tolletaten har vært gjennom en slik prosess og har gjort noen erfaringer om hvordan en større reform med flere hundre involverte medarbeidere kan håndteres.

Speakers
avatar for Svein Rustad

Svein Rustad

Programleder Toll/Skatt, Tolldirektoratet
Svein er utdannet i økonomi og teknologi fra Høgskolen i Østfold. Han har bakgrunn som konsulent, utvikler og prosjektleder fra privat sektor, men lengst fartstid fra offentlig sektor som rådgiver, prosjektleder og leder. Senest som programleder for Tollvesenets side av Toll/Skatt-programmet. Svein... Read More →


Thursday February 11, 2016 12:40 - 13:20
Bedre IT prosjekter Rom 1

12:40

Digital beredskap og øvelser

Industrispionasje, driftsavbrudd i viktige IT-systemer, hacking, personopplysninger på avveie, alvorlig ulykke relatert til egne IT-produkter. Dette er noen eksempler på digitale hendelser som kan få alvorlige følger for din virksomhet.

Plutselig er man senter for medias og andres kritiske søkelys - mens man selv forsøker å samle trådene, finne ut hva som har skjedd, og håndtere situasjonen.

Hva vil deltakerne lære? 
Foredraget vil belyse utfordringer og muligheter ved digital beredskap, forberedelser for krisehåndtering, samt anbefalinger for gjennomføring av øvelser og evalueringer.

Speakers
avatar for Fredrik Galtung

Fredrik Galtung

Senior Advisor Cyber Security, Combitech AS
Fredrik har over 25 års erfaring fra IT drift, ledelse, informasjonssikkerhet og sikkerhetstesting – fra både nasjonale og internasjonale virksomheter. Han har planlagt, gjennomført og evaluert en rekke beredskapsøvelser, der målet har vært å skape realistiske scenarioer som bidrar... Read More →


Thursday February 11, 2016 12:40 - 13:20
Informasjonssikkerhet Rom 2

12:40

Pass og penger i skyen

Som første selskap i verden kjører norske mCASH full stack, regulerte finansielle tjenester i skyen.

Hva vil deltakerne lære?
I foredraget får vi innsikt i fordelene og utfordringene ved å kjøre i skyen sett med øynene til en startup, som nå leverer tjenester til norske og internasjonale banker på toppen av Google sin infrastruktur.


Speakers
avatar for Daniel Döderlein

Daniel Döderlein

Founder & CEO, mCASH
Daniel er kåret til årets Entrepreneur 2014 for sitt arbeid med å bygge mCASH – Norges første leverandør av mobilbetaling. Han har bygget en rekke bedrifter opp igjennom årene og er en etterspurt foredragsholder innen tema som innovasjon, entreprenørskap og selvfølgelig... Read More →
avatar for Otso Juntunen

Otso Juntunen

Head of Google Cloud Platform Nordics, Google


Thursday February 11, 2016 12:40 - 13:40
Cloud for alle Rom 3

13:00

Smidig arkitekturutvikling

Hvordan kan man jobbe med arkitektur i en smidig setting hvor det funksjonelle er alfa-og-omega og man aldri vet hvor lenge prosjektet løper? Lyntalen gir tips til hvordan man kan jobbe med arkitektur i en smidig setting og hvordan TOGAF utrolig nok kan gi inspirasjon til dette.

Hva vil deltakerne lære?
Tilhørerne vil lære om hvordan man kan jobbe med arkitektur i smidige prosjekter. 


Speakers
avatar for Vegard Hartmann

Vegard Hartmann

Leder IT-rådgivning, BEKK Consulting
Vegard jobber i større og mindre prosjekter hvor han lager, utreder og vurderer større arkitekturer, eller gir råd til kunder om IT-strategi og teknologi. I tillegg til prosjekthverdagen er Vegard leder for IT-rådgivning i BEKK hvor han driver fagområdet, styrker leveranseevnen... Read More →


Thursday February 11, 2016 13:00 - 13:20
Arkitektur i praksis Rom 4

13:25

Fra Silo til Microservices; 3 + 8 + 3
Modernisering av gamle systemer viser seg meget vanskelig. Det er ikke bare å skrive om. Skatteetaten har klart ett paradigmeskifte både på arkitektur og implementasjon, og presenterer mønstre bak reelle løsninger. For å dra nytte av nye teknologier (PaaS, In-memory, NoSql, Reactive, Immutable) må du forstå hvordan domenet skal representeres i det nye. Jeg opplever at det er utfordrende for mange å forstå dette paradigmeskiftet, som representerer løsninger for det 21. århundre. 3 basisteknologier, 3 sentrale komponenter og bruk av 8 designmønstre presenteres i detalj for å forklare helheten.

Hva vil deltakerne lære? 
Målgruppe: Alle som jobber i prosjekter hvor man flytter over på nye plattformer og vil ta bruk nye muligheter for eksisterende applikasjoner. Presentasjonen vil gi deltakeren innsikt i ganske radikalt andre måter å implementere systemer på, og deltakeren vil forstå praktisk bruk av designmønstre. Den vil gi innsikt i design som har bevist sine egenskaper i produksjon. 

Speakers
avatar for Tormod Varhaugvik

Tormod Varhaugvik

Virksomhetsarkitekt, Skattedirektoratet
Tormod har teknisk bakgrunn og har jobbet med systemutvikling siden 1994. Han har erfaring fra forskjellige bransjer og teknologi, og har hatt de fleste rollene i systemutviklingsprosjekter. Han er virksomhetsarkitekt, har vært sentral i å definere målbildet og jobber nå med... Read More →


Thursday February 11, 2016 13:25 - 14:15
Arkitektur i praksis Rom 4

13:25

Rettslige hindringer for bruk av cloud i offentlig forvaltning - behov for lovendringer
Kommunesektorens organisasjon (KS) gjennomførte våren 2015 en mulighetsstudie om bruk av cloud computing som leveransemodell i kommunal sektor, med bistand fra Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS.

Parallelt med dette foretok Kommunal-  og moderniseringsdepartementet (KMD) en gjennomgang av gjeldende regelverk for å avdekke juridiske hindringer for bruk av skytjenester. KMD vil i løpet av våren også legge fram en strategi for bruk av skytjenester, med særlig fokus på offentlig sektors behov.

Foredragene vil redegjøre for de viktigste juridiske hindre for bruk av skytjenester og for det arbeidet som gjøres i regjeringen med sikte på å tilrettelegge for forsvarlig bruk av skytjenester både i statlig og kommunal forvalting

Hva vil deltakerne lære?
Hva dagens lovverk faktisk tillater, og hvilke skytjenester offentlig sektor kan ta i bruk i dag.

I tillegg ser vi på behov for endringer i regelverket, og status for arbeidet med å gjennomføre disse endringene.


Speakers
avatar for Christine Hafskjold

Christine Hafskjold

seniorrådgiver, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Christine Hafskjold er seniorrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, der hun p.t. koordinerer arbeidet med en nasjonal strategi for bruk av skytjenester. Hun har også arbeidet med Digital agenda for Norge. Christine er utdannet sivilingeniør og jobbet 10 år i IT-bransjen... Read More →
avatar for Eva Jarbekk

Eva Jarbekk

Advokat og partner, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS
Eva er en av landets fremste eksperter innen personvern. Hun er partner i FØYEN advokatfirma, leder av Personvernnemnda, oppnevnt av regjeringen som medlem i det digitale sårbarhetsutvalget og av Stortinget som medlem i utvalget som gjennomgår EOS-utvalgets kontrollhjemler overfor... Read More →


Thursday February 11, 2016 13:25 - 14:15
Cloud for alle Rom 3

13:25

Hvor vil vi finne de største innovative pådrivere og hvor vil verdiskapningen skje i årene fremover?

Norge er i omstilling og IT bransjen er en sentral del av denne omstillingen. Jeg skal si litt om hvem som kommer til å være pådrivere fremover, hvor verdiskapningen skjer, og gi et innblikk i hvordan vi jobber for å digitalisere Innovasjon Norge. Omstilling handler som alltid om folk, og da må vi ikke bruke all vår tid på å ikke gjøre feil, men fokusere på å gjøre det som er riktig. Da blir det noen feil på veien, men det må være lov.

Jeg kommer også til å vise hvordan vi gjør dette med adaptiv ledelse i praksis og hvordan det også kan gjøres i offentlig sektor. Det er som jeg skriver i bloggen svært viktig å gjøre IT prosjektene i takt med organisasjonsutviklingen og da bruker vi ofte prinsippene fra Yves Morieux. Les mer i bloggen


Speakers
avatar for Rodin Lie

Rodin Lie

Direktør for IKT og digitalisering, Innovasjon Norge
Rodin leder i dag arbeidet med digitaliseringen av Innovasjon Norge for å gjøre organisasjonen mer fremoverlent og enklere å bruke. Han er utdannet Can.scient fra Universitetet i Bergen. Han har tidligere jobbet som CIO i Lindorff Group og som CTO i Nos Clearing (et Nasdaq OMX... Read More →


Thursday February 11, 2016 13:25 - 14:15
Bedre IT prosjekter Rom 1

13:25

Sikkerhet i skyen - klassifisering, hvordan håndteres data logisk og fysisk

Bruk av tjenester i skyen er sterkt voksende og det er en mange spørsmål som bør stilles. Foredraget vil adressere noen av disse problemstillingen: 

 • Hvor er mine data lagret og hvem har tilgang til dem?
 • Hvilket ansvar ligger på leverandøren og hva må gjøres i egen organisasjon? 
 • Viktigheten av klassifisering av data og tilgangskontroll i en skytjenste, og ikke minst hvilke sertifiseringer finnes.

Speakers

Thursday February 11, 2016 13:25 - 14:15
Informasjonssikkerhet Rom 2

14:35

Historien om en utvikler som heter Kalle – Del 1

I den här presentationen kommer du få träffa Kalle som har utvecklat en webbsida för sitt företag. Att göra en webbsida är en sak men att utveckla den på ett säkert sätt är en annan.

Vi kommer också få träffa Kjell Kriminell som gör allt för att sabotera för Kalle och hans webbsida och se på vilka metoder och verktyg han använder för att utnyttja sårbarheterna.

Hva vil deltakerne lære? 
Du kommer få en bättre förståelse för hur du kan skydda din webbsida och hitta problemen innan någon annan gör det. Vi kommer gå igenom några av de vanligaste bristerna och olika verktyg för att utnyttja dem.

Speakers
avatar for Anders Nordin

Anders Nordin

Konsulent, Capgemini Norway
Anders är svensken som på dagtid jobbar som .NET-utvecklare i Capgemini i Oslo där han också sitter med i säkerhetsgruppen och ansvarar för applikationstestning. På kvällstid så loggar han ut från sin Windows-pc och in på Linux Kali för att finna ut om verkligen the latest... Read More →


Thursday February 11, 2016 14:35 - 14:55
Informasjonssikkerhet Rom 2

14:35

Breaking the Monolith @ SpareBank 1

De siste tre årene har vi jobbet med å bryte opp en massiv monolittisk portal bestående av SpareBank 1 sin privatnettbank, bedriftsnettbank og cms-løsning. Monolitten er blitt til en rekke samarbeidende webapplikasjoner som er en enhetlig løsning, men som har mange av egenskapene til en mikroservicearkitektur når det gjelder kohesjon og kobling. Veien fram hit er belagt med både suksesser, fiaskoer og ikke minst mye læring.

Hva vil deltakerne lære?
Foredraget går gjennom de viktigste læringspunktene vi har hatt på veien fra en monolittisk til en distribuert applikasjonsarkitektur, med fokus både på teknologi-, prosess- og organiasjonsendringene vi har gjort.


Speakers
avatar for Stian Conradsen

Stian Conradsen

Utvikler/teknisk arkitekt, SpareBank 1
Stian er arkitekt og utvikler med lang erfaring fra store programvareprosjekter, inkludert det å lage monolitter... Veldig glad i koding, men bidrar gjerne i arbeidet med å få team til å fungere maksimalt med høy motivasjon. Opptatt av å forenkle gjennom å levere mindre endringer... Read More →
avatar for Vidar Moe

Vidar Moe

Utvikler/teknisk arkitekt, SpareBank 1
Vidar er arkitekt og utvikler med mange års erfaring fra noen av de største programvareprosjektene i Norge. Brenner for lean og smidige prinsipper, og liker å utfordre både tekniske monolitter og organisatoriske siloer for å kunne levere stadig bedre og raskere.Vidar på Lin... Read More →


Thursday February 11, 2016 14:35 - 15:15
Arkitektur i praksis Rom 4

14:35

Prosjekt og prosjektportefølje i skyen

Asker Kommune og DARCBLUE AG har sett på hvordan Project Online i skyen kan brukes for prosjektporteføljestyring etter den internasjonale standarden MoP (Management of Portfolio). Asker Kommune bruker Prosjektveiviseren, Difi sin modell for Prosjektstyring, og foredraget vil ta for seg porteføljestyring av slike prosjekter. Asker er også en av kommunene som deltar i det nyopprettede nettverket for program- og porteføljestyring i offentlig sektor, og denne sesjonen vil vise hvordan porteføljestyring i praksis kan støttes av digitale, skybaserte verktøy. DARCBLUE AG har i Norge spesialisert seg på å levere verktøy for å understøtte prosjekt og porteføljestyring. Vi får høre litt om fordelene med å levere slike løsninger i skyen  og det vil også bli belyst mulighetene for hybride løsninger med kombinasjonen Office 365 + tjenester fra eget lokalt serverrom.

Hva vil deltakerne lære?
Deltakerne vil lære om erfaringer med verktøystøtte for prosjekt og prosjektporteføljestyring i skyen. Foredraget vil være innom tema som prosjektmodellen Prosjektveiviseren, prosjektporteføljestyring med MoP (Management of Portfolio), og bruk av skytjenesten Project Online for å tilby verktøystøtte.


Speakers
avatar for Geir Graff

Geir Graff

Asker Kommune
Geir Graff er odelsgutt og oppvokst i en familie av jur-ister (melkebønder). Etter diplomet for godt oppmøte på søndagsskolen har han også samlet papirer fra fag som spesialpedagogikk, ledelse og innovasjon, ispedd ymse sertifiseringer. Han har jobbet lenge i Asker kommune, hovedsakelig med IKT, utvikling og kompetanse. De siste 10-12 årene med opplæring av prosjektledere, foredragsvirksomhet, ledelse, innovasjonsstrategi og prosesstøtte i endringsprosesser. Han har vært med på utviklingen av Prosjektveiviseren fra starten av, og mener at samling... Read More →
avatar for Erlend Ødegård

Erlend Ødegård

Daglig leder, DARCBLUE AG
Erlend Ødegård er rådgiver med tung kompetanse innen IT-ledelse og prosjektstyring. Han er daglig leder i DARCBLUE AG i Norge som er spesialisert på verktøystøtte for prosjekt- og porteføljestyring. Erlend har mer enn 20 års erfaring i konsulentbransjen og innehar blant annet sertifiseringer innenfor prosjekt og programledelse, PMP/PMI, Microsoft Project og Project Online. De siste tre årene... Read More →


Thursday February 11, 2016 14:35 - 15:15
Cloud for alle Rom 3

14:35

Hvordan digitaliseringsprosjekter bidrar til at NAV når sine mål

NAV har siden etaten ble etablert i 2006 gjennomført en rekke store, og enda flere mindre, utviklingsprosjekter hvor IKT har vært en viktig bestanddel. NAV har erfaring fra mange vellykkede prosjekter, og også fra mindre vellykkede prosjekter. Noen av feilene er dyrekjøpte erfaringer, både kostnadsmessig og omdømmemessig. Men NAV har lært av sine feil, og har de siste par årene gjort endringer for å lykkes. Etaten er nå trolig bedre rustet enn mange andre til å bruke digitalisering for å møte krevende rammebetingelser i årene som kommer. Med en egen utviklingsstab, prosjektveviseren og porteføljestyring etter MoPs prinsipper har NAV kontroll på tiltakene som skal fremme det digitale NAV.

Hva vil deltakerne lære?
- Hvordan NAV vil bruke digitalisering til å gjøre etaten bedre rustet til å møte utfordringer i fremtiden
- Hvilke erfaringer NAV har hatt med digitaliseringsprosjekter til nå, både positive og negative
- Hvorfor prosjektstyring er viktig for å lykkes med prosjekter
- Hvorfor porteføljestyring er viktig for at prosjektene skal bidra til at organsisasjonen når sine mål


Speakers
avatar for Lena de Faveri

Lena de Faveri

Seksjonssjef, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Lena har jobbet 10 år i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) som seniorrådgiver og seksjonssjef. Hun har vært leder innen områdene økonomistyring, virksomhetsstyring og porteføljestyring. Porteføljestyring har ligget til Lenas ansvarsområder siden 2013. Høsten 2015 etablerte... Read More →


Thursday February 11, 2016 14:35 - 15:15
Bedre IT prosjekter Rom 1

14:55

Historien om en utvikler som heter Kalle – Del 2

I presentationen fortsätter vi se på Kalle och hans företag Kanelbullar AB. Vad kan Kalle göra för att skydda sin webbsida från Kjell. Vi ser på olika metoder att stoppa Kjell och skydda Kanelbullar AB´s kunddata.

Data med koppling til internet är alltid tillgänglig för tredjepart. IT-kriminaliteten ökar och ligger hela tiden några steg före.

Vilka olika typer av hot utsätts organsiationen för och hur skyddar vi oss mot detta?

Mer än 80% av alle angrepp sker via applikationer i dag (ref Gartner 2013). Implentation av säkerhet öker i kostnad ju senare det kommer in i projektet.

En implementation i efterhand kan medföra en kostnadsökning på upp till 30 ggr (ref Microsoft). Det är derför viktigt att implementera säkerhet i utvecklingen redan från start.


Speakers
avatar for Martin Andersson

Martin Andersson

Seniorkonsulent, Capgemini Norway
Martin är utvecklare och projektledare i Capgemini med riktning mot bank och finans. På Capgemini är han ansvarlig för området Web Application Security samt djupt involverad i Capgeminis Cloud Initiative. Martin på LinkedIn... Read More →


Thursday February 11, 2016 14:55 - 15:15
Informasjonssikkerhet Rom 2

15:20

Digital signering med BankID – På vei inn i Norske bedrifter

I foredraget vil vi fortelle hvordan dette er en viktig del av digitaliseringen i mange bransjer og bedrifter. Vi vil formidle faktaene om hva det krever for å ta i bruk elektronisk signering. Samt hva lovverket sier om avtalesignering digitalt versus med penn. Det er også nyttig å titte på reelle caser for hvordan innovative bedrifter har tatt signering i bruk (aktuelle er f.eks BI, Coop. Leaseplan, PWC). Og alt tyder på at markedet er modent for det. Også internasjonalt.


Speakers
avatar for Anne Taranger Gjesdahl

Anne Taranger Gjesdahl

Salg og markedssjef, Signant AS
avatar for Hege Steinsland

Hege Steinsland

Kommunikasjons- og markedssjef, BankID Norge AS


Thursday February 11, 2016 15:20 - 15:28
Informasjonssikkerhet Rom 2

15:20

Helhetlig og enhetlig testing i NAV – et konsept for å understøtte hyppige endringer i smidige miljø

Foredraget omhandler NAVs tilnærming til enhetlig og helhetlig testing. I en større organisasjon med flere enheter som bidrar inn i testaktivitetene, vil helhetlig eierskap og styring bidra til en kosteffektiv systemutvikling, som sikrer sikker og stabil drift, og raske, effektive leveranser. Tema som berøres er blant annet testautomatisering, anonymisering og reduksjon av testdata, metode og styring

Hva vil deltakerne lære?
Du lærer om NAVs strategiske og praktiske tilnærming til test som via små og store grep skal legge til rette for en systemutvikling som er tids- og kostnadseffektiv, og leverer på kundenes forventninger

 


Speakers
avatar for Ole Erik Dammen

Ole Erik Dammen

Seksjonssjef Prosjektseksjonen, NAV
Ole Erik er sjef for prosjektseksjonen i NAV, med gjennomføringsansvar for betydelige prosjekter og komplekse systemleveranser. Han skal sikre effektiv koordinering og en samlet IKT-messig leveranseplanlegging for NAV i samråd med avdeling for drift og produksjon. Prosjektene spenner... Read More →


Thursday February 11, 2016 15:20 - 16:00
Arkitektur i praksis Rom 4

15:20

Hvordan lykkes med cloud?

Moss kommune har vært pioner på skyanskaffelser i kommune-Norge og har jobbet målrettet med strategi for IT-outsourcing og skytjenester. I foredraget vil sikkerhetsansvarlig hos Moss Kommune belyse noen av de utfordringer kommunen har møtt – og stadig møter - på veien mot skyen og hvordan disse har blitt håndtert.  

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS har bistått blant andre Moss Kommune i flere prosesser med skytjenester. Det gis praktiske råd om suksessfaktorer og hvordan virksomhetene kan sikre seg en prosess og et avtaleverk innenfor lovens rammer. Foredraget belyser også viktigheten av bevisst strategi i virksomheten og betydningen av godt samarbeid med ulike aktører i forbindelse med skyanskaffelser. 

Hva vil deltakerne lære?
Viktige veivalg og suksessfaktorer for gevinstrealisering med skyprosjekter samt råd om prosesstyring og avtaleverk.

Du får også innføring i krav til risikovurdering og databehandleravtale samt grunnlag for overføring av data til utlandet. 

 


Speakers
avatar for Malin Tønseth

Malin Tønseth

Senioradvokat, Advokatfirma Simonsen Vogt Wiig
Malin Tønseth har sitt spesialfelt innen IT-rett. Hun har de senere årene jobbet med praktiske IT-rettslige problemstillinger med særlig fokus på informasjonssikkerhet og personvern, herunder krav til behandling av personopplysninger i tilknytning til cloudtjenester. Malin bistod... Read More →


Thursday February 11, 2016 15:20 - 16:00
Cloud for alle Rom 3

15:20

Nye, sterkere virkemidler i digitaliseringsarbeidet: Digitaliseringsråd, Finansieringsordning, Strategisk IKT-kompetanse for toppledere, innovasjon og tjenestedesign
Regjeringen vil fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Digitalisering er et viktig virkemiddel for å få det til. Nå skal innsatsen styrkes, digitaliseringstakten øke og flere prosjekter skal lykkes!  

Hva vil deltakerne lære?
Digitalisering av offentlig sektor har lenge vært viktige grep i regjeringens arbeid med å fornye, forenkle og forbedre. Hva er nytt siden sist? 

Speakers
avatar for Ellen Strålberg

Ellen Strålberg

seksjonssjef, Difi
Ellen Strålberg er informatiker med bred kompetanse fra offentlig forvaltning. Hun er seksjonssjef i Difi med ansvar for Prosjektveiviseren, Skates veikart-arbeid, sekretariat for nytt Digitaliseringsråd og den nye Medfinansieringsordningen. Ellen på LinkedInEllen på Twitte... Read More →


Thursday February 11, 2016 15:20 - 16:00
Bedre IT prosjekter Rom 1

15:30

Elektronisk- identitet og signatur har blitt en sentral suksessfaktor – hvorfor det, egentlig?
Elektroniske identiteter med digitale signaturer på person- og bedriftsnivå, har blitt en fremtredende suksessfaktor i regulerte bransjer for å lykkes med digital forretning. Det er et tydelig fremtidsrettet nasjonalt, europeisk og globalt fokus på området. Det gjelder privat næringsliv så vel som det offentlige. Gevinstene av effektiviseringen er udiskutable, men hva med informasjonssikkerheten?

Hva vil deltakerne lære? 
Perspektiv på elektronisk- identitet og signatur, effektivisering av digitale prosesser og informasjonssikkerhet knyttet til disse mekanismene.

Speakers
avatar for Eirik Dalen

Eirik Dalen

Solution Sales Executive, Signicat AS
Eirik jobber i Signicat med løsninger for elektronisk id og digitale signaturer for effektive forretningsprosesser. Siden 1999 har han hatt roller som produktsjef, faglig ansvarlig, rådgiver og konsulent for forretningskritiske it-tjenester til bank- og finansmarkedet. Det innebærer tjenester som nettbank... Read More →


Thursday February 11, 2016 15:30 - 15:38
Informasjonssikkerhet Rom 2

15:40

Personvern, overvåkingssamfunnet og kryptering
Da Dataforeningen nylig delte ut Rosing-prisen for IT-sikkerhet, var et av de viktigste punktene i juryens begrunnelse vinnerens sterke fokus på personvern. Ettersom samfunnet digitaliseres står personvernet under stadig sterkere press — og i mange land har masseovervåkning blitt en del av hverdagen. Vi står overfor nye utfordringer som samfunn og som enkeltpersoner.

Hva vil deltakerne lære?
Foredraget handler om trusler personvernet står overfor i dag og om hvilke virkemidler vi har tilgjengelige for å beskytte oss ogsamfunnet. 

Speakers
avatar for Geir Bækholt

Geir Bækholt

Founder/CEO, Crypho
Geir er gründer bak Crypho: en sikker, kryptert meldingsapp. Han er opptatt av å gjøre kryptert kommunikasjon lettere å bruke. Geir har bakgrunn fra fri-programvare-miljøet, bl.a. som leder av Plone, et av verdens største friprog-prosjekter. Han har ledet programvareprosjekter på seks kontinenter for... Read More →


Thursday February 11, 2016 15:40 - 16:00
Informasjonssikkerhet Rom 2