Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
Back To Schedule
Wednesday, February 10 • 13:25 - 13:45
Hva er transparens og hvordan innføre det i en global, tradisjons-tro industri; container shipping
Container shipping leverer infrastruktur til over 70% av verdenshandelen – Industrien er verdensøkonomiens hovedpulsåre. Siden introduksjonen av containeren på 50-60 tallet har innovasjonen vært større skip. Innen kjøp, salg og forhandlinger mellom reder, speditør og fraktkjøper (importører/eksportører) har den største innovasjonen ligget i å bevege seg fra telex og faks til e-post og telefon.

Hva vil deltakerne lære? 
Hvordan vanlige B2C løsninger kan nyttiggjøres innenfor B2B – og hvordan ulike aktører innenfor en industri har ulike insentiver som kan nyttiggjøres.

Speakers
avatar for Patrik Berglund

Patrik Berglund

CEO & Co-Founder, Xeneta.com
Patrik is the CEO of Xeneta. He is a logistics and tech-enthusiast, which possesses a true passion to modernize business processes related to logistics procurement and the supply chain. Founded in 2012, Patrik has grown Xeneta to provide data on over 60,000 global trade routes and has a shipper user-base that... Read More →


Wednesday February 10, 2016 13:25 - 13:45
Industri og innovasjon