Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
Back To Schedule
Wednesday, February 10 • 13:00 - 13:20
Hvordan gode IT leveranser kan skape nye forretningsmuligheter

Felles synkront kraftsystem i Norden gjør landene til naturlige samarbeidspartnere blant annet mht. drift av kraftsystemet og utvikling av markeder for reservekraft. Driften av det nordiske kraftsystemet opplever stadig økende kompleksitet pga. blant annet endringer i sammensetningen av strømproduksjon, integrasjon av markeder på tvers av landegrenser og større og mer uforutsigbare flytendringer av strøm på korte tidshorisonter. Dette stiller dermed også nye og krevende krav til fremtidsrettet kravstilling og -utvikling av IT verktøy.

Hva vil deltakerne lære?  
Hør mer om hvordan et vellykket IT prosjekt, LARM, har skapt nye samarbeidsmuligheter for Statnett i et nordisk perspektiv, og hva det kan bety for IT bransjen i Norge.


Speakers
avatar for Beate Sander Krogstad

Beate Sander Krogstad

Avdelingsleder Porteføljestyring og tjenester, Statnett
Beate har siden 2009 jobbet som prosjektleder for LARM og avdelingsleder for IT porteføljestyring i Statnett. Fra nyttår leder hun et nyopprettet samarbeid mellom Statnett og Svenska kraftnät om felles utvikling av applikasjoner for styring av balansen i det nordiske kraftsystemet.   Fra tidligere har hun variert bakgrunn fra endringsprosjekter med tung IT utvikling både fra kunde... Read More →


Wednesday February 10, 2016 13:00 - 13:20
Industri og innovasjon