Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
Back To Schedule
Wednesday, February 10 • 14:35 - 14:55
Internet of Things gir nye muligheter for overvåking av maskiner

Tradisjonelt har kritisk maskineri i industrianlegg vært instrumentert med vibrasjonssensorer, og tilstanden har vært overvåket av et kontrollrom. Vibrasjonseksperter har utført manuell analyse av sensordata. Konseptet med IoT gjør det nå lettere og billigere å tilby samme overvåking for langt flere maskiner og motorer enn før.

Foredraget fokuserer på to av nøkkelfaktorene for at overvåkingen av et større antall maskiner skal være økonomisk lønnsomt

  • Maskinproblemer må varsles så tidlig som muliig
  • Analysen av vibrasjonene må foregår automatisk
  • Diagnosen rapporteres i klartekst til den som er ansvarlig for vedlikeholdet.

Gevinsten for brukerne er at all nødvendig reparasjon kan planlegges i god tid og at det ikke foretas rutinemessig vedlikehold uten at det virkelig er nødvendig.

Eksempler på maskiner som på grunn av IoT nå kan få forbedret overvåking er båter, biler, fly, helikoptere, ventilasjonsanlegg i bygg, pumper i renseanlegg og vannforsyning, samt vindgeneratorer.


Speakers
avatar for Aasmund Barikmo

Aasmund Barikmo

sivilingeniør, Vibsim
Aasmund er sivilingeniør fra NTNU, radioteknikk, 1985. Han lager programvare til kontrollrom og er oppfinner av vibrasjonsanalysator for gir og kulelager.  


Wednesday February 10, 2016 14:35 - 14:55
Industri og innovasjon