Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
Back To Schedule
Wednesday, February 10 • 10:20 - 10:40
Det går fremover, men for sakte - tapte gevinster for innbyggerne
Produktivitetskommisjonen er opptatt av hvordan vi kan få mer ut av ressursene. Bruk av ny teknologi spiller en nøkkelrolle for økt produktivitet, og digitalisering er en hoveddrivkraft for fornyelse og innovasjon. Hvordan utnytte mulighetene til det beste for innbyggerne?

Hva vil deltakerne lære? 
Deltakerne vil få innsikt i produktivitetskommisjonens analyser og vurderinger, men ikke de nye tiltakene som vil bli lagt frem 12. februar (ny rapport).

Speakers
avatar for Marianne Andreassen

Marianne Andreassen

Medlem i produktivitetskommisjonen og direktør i Lånekassen, Produktivitetskommisjonen og Lånekassen
Marianne er utdannet samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo. Hun har arbeidet som fagøkonom i offentlig og privat sektor, og som politiker (statssekretær for fire statsråder på 90-tallet). Hun har de siste 15 årene vært leder i SpareBank1 Gruppen (konserndirektør for staber... Read More →


Wednesday February 10, 2016 10:20 - 10:40
Industri og innovasjon