Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
Back To Schedule
Wednesday, February 10 • 11:25 - 11:45
Big Data – Eksempel på Forskningsdrevet Innovasjon med SINTEF og Statsbygg

Big Data er et bredt felt, og inkluderer løsninger for å håndtere store data mengder i flere dimensjoner, både volum (Volume), hastighet (Velocity) og variasjon (Variety). Problemstillinger rundt Big Data har blitt aktualisert av en stadig større tilgang til data gjennom Internett, sosiale media, smart telefoner og Tingenes Internett (Internet of Things) innen mange ulike anvendelses sektorer. 

SINTEF er med i den europeiske Big Data Value Association (www.bdva.eu ) og har blant annet ansvaret for koordineringen av tekniske prioriteringer i forhold til status, behov og trender innen Big Data arkitektur, management, analyse (analytics), sikkerhet-privacy og visualisering. SINTEF har gjennom forskningsprosjektet DaPaaS i EUs 7de rammeprogram laget en "Data Platform as a Service" med støtte for data transformasjoner fra ulike formater til data representasjon med lenkede data, for å håndtere problemet med integrasjon over variable data representasjoner. Forskningsresultater fra DaPaaS prosjektet er nå grunnlaget for et nytt Innovasjonsprosjekt i Horizon 2020, ProDataMarket, med blant annet Statsbygg som problemeier og løsningsansvarlig,  for en ny innovativ "State of the Estate" rapporterings tjeneste basert på integrasjon av ulike typer kryss-sektor eiendoms data.

Hva vil deltakerne lære?
Foredraget vil gi en kort oversikt over europeisk status og trender innen Big Data, og presentere ett  eksempel på forskningsdrevet innovasjon innen Big Data  hos Statsbygg  som illustrasjon til hvordan  forskningsmiljøer og industri og forvaltningsmiljøer kan samarbeide for å oppå innovative resultater i felleskap. 


Speakers
avatar for Dr. Arne J. Berre

Dr. Arne J. Berre

Sjefsforsker og leder av tekniske prioriteter i BDVA.eu, SINTEF
Arne-Jørgen har en doktorgrad innen systemintegrasjon og interoperabilitet fra NTNU. Han har jobbet på SINTEF i mer enn 30 år med metodikk og arkitektur for integrasjon av tjenester og data lagrings løsninger innen ulike anvendelses områder, i det siste med spesiell vekt p... Read More →
avatar for Ivar Østhassel

Ivar Østhassel

Systemansvarlig IKT, Statsbygg
Ivar har en Msc og Master of Management innen IT.  Han har jobbet nærmere 30 år med analyse, utvikling, arkitektur og rådgiving innen realisering av IT løsninger.  Han er ansvarlig for Statsbygg sin deltakelse i det europeiske Horizon 2020 innovasjonsprosjektet ProDataMarket... Read More →


Wednesday February 10, 2016 11:25 - 11:45
Fra forskning til verdiskaping Rom 5