Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
Back To Schedule
Wednesday, February 10 • 14:35 - 14:55
Hvordan akademia og IT-industri kan skape verdier gjennom samarbeid i EU-prosjekter
EVRY, Sintef og UiO er norske partnere i et stort europeisk forskingsprosjekt med totalt 18 partnere over fire år. Prosjektet forsker på modelldrevet deployment til multicloud og har bygget et språk og open source platform sluppet på OW2. Presentasjonen gir en orientering om prosjektet, erfaringer og diskuterer forskningsdrevet innovasjon.

Hva vil deltakerne lære?
Foredraget handler om prosjektet og dets mål, men vil også belyse erfaringene et kommersielt industrielt selskap har inn mot akademia og forskningsmiljøer, og hvordan forskningsmiljøer og industrielle selskap kan dra nytte av hverandre innen verdiskapning og innovasjon. 

Speakers
avatar for Geir Horn

Geir Horn

Head of European ICT Projects, UiO
Geir har jobbet med Europeiske forskningsprosjekter i mer enn 20 år. Han har vært forskningssjef ved SINTEF, jobbet fire år ved SIMULA Research, og har vært leder av Dataforeningen. Geirs forskningsfokus er kompleksitet og stokastisk kombinatorisk optimering, med anvendelse innenfor tjenestekoreografi for storskala distribuerte... Read More →
avatar for Frode Finnes Larsen

Frode Finnes Larsen

Head of Products, EVRY Norge
Frode jobber med forretningsutvikling, strategi og produktledelse i EVRY Norge. Han startet sin karriere for snart 20 år siden som Matlab programmerer ved Forsvarets Forskningsinstitutt som en del av førstegangstjenesten. Etter mange år som konsulent, utvikler og teknologileder er n... Read More →


Wednesday February 10, 2016 14:35 - 14:55
Fra forskning til verdiskaping Rom 5