Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
Back To Schedule
Wednesday, February 10 • 13:00 - 13:20
Kan vi få sensorer til å snakke norsk? – om innovasjon i tingenes internett (IoT)
Gode eksempler på akademisk initiert verdiskapning er Webnodes og CallFrodo. Disse to eksemplene blir brukt til å forklare hvordan vi i Movation samarbeider med entrepreneurer, akademia og kunder for å skape et økosystem for innovasjon. Innføringen av IoT skaffer nye utfordringer, og særlig når vi prøver å flytte den norske modellen over til en verden full av autonome prosesser. 

Hva vil deltakerne lære?
”Learn from the best” og fokuser på dine konkurransefortrinn; det er lærdommen av 10 år i grenseland mellom akademia og oppstartsbedrifter. ”Alle institusjoner med respekt for seg selv bør ha store visjoner” (Kjell Magne Bondevik), men må også kjenne sine begrensninger og mulighetsrom.

Speakers
avatar for Josef Noll

Josef Noll

Professor, UiO/UNIK
Josef Noll is a Professor at the University of Oslo and Visionary at the Basic Internet Foundation. He envisions a world with free access to basic information (#Basic4all). He is specialist for Wireless Networks and Security. The group concentrates on the working areas mobile... Read More →


Wednesday February 10, 2016 13:00 - 13:20
Fra forskning til verdiskaping Rom 5