Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
Back To Schedule
Wednesday, February 10 • 10:20 - 11:00
Skal vi forske eller tjene penger?
Vi står som samfunn overfor store utfordringer i overgangen til en kunnskapsøkonomi. Nye tanker og innovasjon må til for at Norge og Europa skal kunne hevde seg i en global konkurranse. Hvilke virkemidler har vi? Og er programvarebransjen i Norge flink nok til å benytte seg av dem? 

Hva vil deltakerne lære? 
Deltakerne vil få en oversikt over hvordan Norge og EU legger opp til forskning og innovasjon for å møte dagens og fremtidens utfordringer – og programvaresektorens plass i dette landskapet.

Speakers
avatar for Till Christopher Lech

Till Christopher Lech

Spesialrådgiver, Forskningsrådet
Till Christopher er spesialrådgiver i Forskningsrådet. Etter fullført hovedfag i språkteknologi ved UiB i 2001 jobbet han i næringslivet med semantisk web og søketeknologi, med ansvar for både forsknings- og innovasjonsprosjekter så vel som større kommersielle prosjekter mot kunder innen privat og offentlig sektor. I Forskningsrådet... Read More →


Wednesday February 10, 2016 10:20 - 11:00
Fra forskning til verdiskaping Rom 5