Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
Back To Schedule
Wednesday, February 10 • 13:25 - 13:45
IT og forretningsledelse mot felles mål
IT ledelse havner om å skjønne forretningen, ha felles forretningsmål og sikre enhetlig eierskap til måloppnåelse. For å sikre dette må IT styringen bidra til bærekraftige løsninger, høy verdiskapning og innovasjon på forretningskritiske områder. Disse elementene og flere blir belyst nærmere med eksempler fra IT styring i Statoil Exploration. 

Hva vil deltakerne lære? 
Foredraget har til hensikt å belyse hvordan man kobler forretningsbehov med IT styring og innovasjon. Gjennom dette hvordan man sikrer forankring, eierskap og finansiering av IT prosjekter. 

Speakers
avatar for Jon Erik Bjore

Jon Erik Bjore

Head of Exploration IT, Statoil
Jon Erik er siden 2013 IT leder for Statoil Exploration. Han er utdannet ingeniør i Kybernetikk fra Oslo Ingeniørhøyskole og ansatt i Statoil fra 1992. Han har innehatt lederstillinger siden 1994, både operative og strategiske, herunder IT Director Statoil Retail Norway, Vice... Read More →


Wednesday February 10, 2016 13:25 - 13:45
IT-lederen Rom 3