Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
Thursday, February 11 • 10:20 - 10:40
Digitale sårbarheter – tillit til teknologi

Digitalisering har ført til gjennomgripende endringer i samfunnet. Smart bruk av teknologi er en viktig faktor for at næringslivet skal lykkes fremover. En effekt av denne digitale utviklingen er endringer i samfunnets risiko og sårbarhetsbilde. Måten vi håndterer sårbarhetene på, vil ha betydning ikke bare for næringslivet, men hvilket samfunn vi skaper for fremtiden.

Folk tar ikke i bruk teknologi de ikke stoler på. Tilliten til at teknologien er sikker og robust, er selve grunnmuren.

Foredraget tar deg igjennom:

  • Hva skjer i verden når det gjelder tillitt? 
  • Hva ser vi i Norge, noen hovedfunn fra regjeringens Digitale sårbarhetsutvalg (NOU 2015:13)? 
  • Hvilken betydning har det siste årets hendelser hatt? 
  • Hva gjør Microsoft gjøre for sikre dine data og sørge for tillit? 
  • Hvorfor er sikkerhet så viktig? 
  • Viktigheten av å sikre balanse mellom personvern og et sikrere samfunn: Microsofts søksmål mot amerikanske myndigheter (NY Warrant) og EU domstolens avgjørelse I Schrems saken (Safe Harbor).

Speakers
avatar for Kristine Beitland

Kristine Beitland

Government Affairs Manager, Government Affairs Manager og medlem i Sårbarhetsutvalget Microsoft
Kristine er jurist og Microsoft Norge Government Affairs Manager. Hun er tidligere medlem av regjeringens Digitale Sårbarhetsutvalg. Styremedlem i Norsk Senter for Informasjonssikkerhet og SmartCity Bærum. Før Microsoft var Kristine direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd. Hun... Read More →


Thursday February 11, 2016 10:20 - 10:40
Informasjonssikkerhet Rom 2