Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
Thursday, February 11 • 12:40 - 13:20
Reformer i offentlig sektor – hvordan organisere og løse oppgaveoverføring samt tilrettelegge IT-støtte
Når avgiftsforvaltningen overføres fra en etat til en annen får dette betydning for bemanning, IT-løsninger, regelverk, oppgaveløsning og samarbeid. Hvordan organiserer, samhandler og løser to store offentlige etater en slik utfordring? Hva er problemstillingene knyttet til bemanning, informasjonsløsninger, førstelinje og IT-støtte?

Avgiftsreformen, med hensikt å samle all avgiftsforvaltning i en etat, gir et prosjekt som påvirker flere hundre medarbeidere, krever omlegging av en stor IT-portefølje og omfattende regelverksendringer, etablerer en ny og tettere samarbeidsmodell og samhandling mellom etater, krever redesign av svært mange prosesser og etablering av nye grensesnitt, og får innvirkning for næringsliv og privatpersoner.

Foredraget vil ta for seg hvilke utfordringer som ligger i et slikt oppdrag. Videre hvordan Skatteetaten og Tolletaten har organisert og løst oppdraget.

Det er menneskelige aspekt, kommunikasjon og informasjonsformidling til mange berørte, tunge og driftskritiske IT-løsninger som skal splittes og tilrettelegges, forvaltningsoppgaver som skal overføres og regelverk som skal tilpasses. Flere hundre medarbeidere skal ha en ny arbeidsplass og være operative fra dag en samtidig som produksjonen ikke kan stoppes opp.

Hva vil deltakerne lære? 
I foredraget ønsker vi å synliggjøre hvilke utfordringer som ligger i et oppdrag hvor medarbeidere må skifte arbeidsgiver, IT-porteføljene må splittes, tilrettelegges og testes ut for å passe inn i en ny setting, oppgaveløsningen får nye grensesnitt og samhandlingen i det videre må finne nye former.
Skatteetaten og Tolletaten har vært gjennom en slik prosess og har gjort noen erfaringer om hvordan en større reform med flere hundre involverte medarbeidere kan håndteres.

Speakers
avatar for Svein Rustad

Svein Rustad

Programleder Toll/Skatt, Tolldirektoratet
Svein er utdannet i økonomi og teknologi fra Høgskolen i Østfold. Han har bakgrunn som konsulent, utvikler og prosjektleder fra privat sektor, men lengst fartstid fra offentlig sektor som rådgiver, prosjektleder og leder. Senest som programleder for Tollvesenets side av Toll/Skatt-programmet. Svein... Read More →


Thursday February 11, 2016 12:40 - 13:20
Bedre IT prosjekter Rom 1