Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
Thursday, February 11 • 10:20 - 11:00
Direktoratet for ehelse: Pådriver for gode e-helseløsninger

Direktoratet for e-helse ble etablert 1. januar 2016 og skal bidra til felles innsats og nasjonal styring av IKT-utviklingen i sektoren. Direktoratet er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og har to hovedoppgaver:

  • Å sørge for nasjonal styring og koordinering i samarbeid med helseforetak, kommuner, fagmiljøer og interesseorganisasjoner.
  • Å realisere og forvalte digitale løsninger som forbedrer og forenkler helse- og omsorgssektoren.

Hva vil deltakerne lære?
For å sørge for bedre informasjonsflyt og systemer som snakker sammen, trengs sterkere nasjonal styring og felles standarder som skal være enkle å følge.  I foredraget ønsker vi å gi deltakerne et innblikk det direktoratets roller og hovedoppgaver, helse og omsorgsektorens kompleksitet og satsning på felles styringsmodell for å understøtte en samlet strategi for e-helse. 


Speakers
avatar for Barbro Maria Mæland

Barbro Maria Mæland

Seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse
Barbro er seniorrådgiver i Divisjon styring og standardisering, med fokus på portefølje- og arkitekturstyringsprosesser nasjonalt og i direktoratet. Barbro har lang fartstid i prosjektstyring, organisasjonsutvikling og prosessfordringer, med praktisk erfaring fra statlig reformarbeid... Read More →
avatar for Alfhild Stokke

Alfhild Stokke

Avdelingsdirektør, Direktoratet for e-helse
Alfhild leder landets fremste eksperter på Helsefaglige kodeverk i Divisjon styring og standardisering. Hun har ansvar for et nasjonalt løft innenfor området medisinsk koding igjennom det tverrsektorielle Programmet for kodeverk og terminologi. Hun hadde tidligere prosjektansvar... Read More →


Thursday February 11, 2016 10:20 - 11:00
Bedre IT prosjekter Rom 1