Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
Thursday, February 11 • 14:35 - 15:15
Hvordan digitaliseringsprosjekter bidrar til at NAV når sine mål

NAV har siden etaten ble etablert i 2006 gjennomført en rekke store, og enda flere mindre, utviklingsprosjekter hvor IKT har vært en viktig bestanddel. NAV har erfaring fra mange vellykkede prosjekter, og også fra mindre vellykkede prosjekter. Noen av feilene er dyrekjøpte erfaringer, både kostnadsmessig og omdømmemessig. Men NAV har lært av sine feil, og har de siste par årene gjort endringer for å lykkes. Etaten er nå trolig bedre rustet enn mange andre til å bruke digitalisering for å møte krevende rammebetingelser i årene som kommer. Med en egen utviklingsstab, prosjektveviseren og porteføljestyring etter MoPs prinsipper har NAV kontroll på tiltakene som skal fremme det digitale NAV.

Hva vil deltakerne lære?
- Hvordan NAV vil bruke digitalisering til å gjøre etaten bedre rustet til å møte utfordringer i fremtiden
- Hvilke erfaringer NAV har hatt med digitaliseringsprosjekter til nå, både positive og negative
- Hvorfor prosjektstyring er viktig for å lykkes med prosjekter
- Hvorfor porteføljestyring er viktig for at prosjektene skal bidra til at organsisasjonen når sine mål


Speakers
avatar for Lena de Faveri

Lena de Faveri

Seksjonssjef, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Lena har jobbet 10 år i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) som seniorrådgiver og seksjonssjef. Hun har vært leder innen områdene økonomistyring, virksomhetsstyring og porteføljestyring. Porteføljestyring har ligget til Lenas ansvarsområder siden 2013. Høsten 2015 etablerte... Read More →


Thursday February 11, 2016 14:35 - 15:15
Bedre IT prosjekter Rom 1