Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
Thursday, February 11 • 15:20 - 16:00
Nye, sterkere virkemidler i digitaliseringsarbeidet: Digitaliseringsråd, Finansieringsordning, Strategisk IKT-kompetanse for toppledere, innovasjon og tjenestedesign
Regjeringen vil fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Digitalisering er et viktig virkemiddel for å få det til. Nå skal innsatsen styrkes, digitaliseringstakten øke og flere prosjekter skal lykkes!  

Hva vil deltakerne lære?
Digitalisering av offentlig sektor har lenge vært viktige grep i regjeringens arbeid med å fornye, forenkle og forbedre. Hva er nytt siden sist? 

Speakers
avatar for Ellen Strålberg

Ellen Strålberg

seksjonssjef, Difi
Ellen Strålberg er informatiker med bred kompetanse fra offentlig forvaltning. Hun er seksjonssjef i Difi med ansvar for Prosjektveiviseren, Skates veikart-arbeid, sekretariat for nytt Digitaliseringsråd og den nye Medfinansieringsordningen. Ellen på LinkedInEllen på Twitte... Read More →


Thursday February 11, 2016 15:20 - 16:00
Bedre IT prosjekter Rom 1