Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
Back To Schedule
Wednesday, February 10 • 12:40 - 13:20
Fokus og retning på videre IT-utvikling i NAV

Utvikling og modernisering av NAV er ikke først og fremst et IKT-prosjekt, det er et organisasjons- og virksomhetsutviklingsprosjekt. I dette foredraget legger Torbjørn Larsen frem sine tanker om  hvordan IT støtter den digitale transformasjonsprosessen og bidrar til  virksomhetsutvikling i NAV.

Larsen tar for seg temaer som arbeidsdeling og samhandling mellom forretning  og IT, kontinuerlig forbedring av IKT med balanse mellom forvaltning og nyutvikling, bruker- og tjenesteorientering og sourcingstrategi, og setter det i sammenheng med NAVs utfordringer og muligheter

Hva vil deltakerne lære?
Larsen vil fortelle hvordan ny teknologi og digitale løsninger griper inn og påvirker eksisterende mål og strategier i NAV. Deltakerne vil høre om NAVs IKT-ambisjoner og få et innblikk i det videre moderniseringsarbeidet.


Speakers
avatar for Torbjørn Larsen

Torbjørn Larsen

IKT-direktør, NAV
Torbjørn Larsen begynte i jobben som IKT-direktør i Arbeids- og velferdsdirektoratet den 3. august 2015 og har tatt på seg et stort ansvar for å gjennomføre den digitale transformasjonsprosessen NAV er inne i, med IT som sentralt virkemiddel. Larsen er utdannet Master of Science... Read More →


Wednesday February 10, 2016 12:40 - 13:20
IT-lederen Rom 3