Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
Back To Schedule
Wednesday, February 10 • 11:25 - 11:45
Tre brobyggende praksiser mellom IT og forretning: tverrfaglig, inkrementelt og brukersentrert

I Gyldendal jobber vi mye med digital forretnings- og produktutvikling mot et marked som både er i rivende utvikling og samtidig konservativt og tradisjonsbundet; utdanningsmarkedet. Det er vanskelig å forutse hvordan produktene våre vil treffe markedet. Vi tror på tre grunnleggende praksiser i vårt utviklingsarbeid; tverrfaglighet, brukerorientering og hyppige leveranser. Jeg skal snakke om hvordan vi får til dette i praksis og hvilke utfordringer og gevinster denne tilnærmingen gir oss.

 


Speakers
avatar for Marit Rossnes

Marit Rossnes

Utviklingsleder, Gyldendal Norsk Forlag
Marit er leder for Gyldendal Digital. Hun har 15 års erfaring som prosjektleder, funksjonelt ansvarlig og interaksjonsdesigner i IT-prosjekter fra Bekk Consulting og Aschehoug. Utdanningen spenner seg fra en humaniora cand.mag fra UiO til en Master of Technology Management fra NTNU/NHH/MIT.Marit... Read More →


Wednesday February 10, 2016 11:25 - 11:45
IT-lederen Rom 3