Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
Thursday, February 11 • 14:55 - 15:15
Historien om en utvikler som heter Kalle – Del 2

I presentationen fortsätter vi se på Kalle och hans företag Kanelbullar AB. Vad kan Kalle göra för att skydda sin webbsida från Kjell. Vi ser på olika metoder att stoppa Kjell och skydda Kanelbullar AB´s kunddata.

Data med koppling til internet är alltid tillgänglig för tredjepart. IT-kriminaliteten ökar och ligger hela tiden några steg före.

Vilka olika typer av hot utsätts organsiationen för och hur skyddar vi oss mot detta?

Mer än 80% av alle angrepp sker via applikationer i dag (ref Gartner 2013). Implentation av säkerhet öker i kostnad ju senare det kommer in i projektet.

En implementation i efterhand kan medföra en kostnadsökning på upp till 30 ggr (ref Microsoft). Det är derför viktigt att implementera säkerhet i utvecklingen redan från start.


Speakers
avatar for Martin Andersson

Martin Andersson

Seniorkonsulent, Capgemini Norway
Martin är utvecklare och projektledare i Capgemini med riktning mot bank och finans. På Capgemini är han ansvarlig för området Web Application Security samt djupt involverad i Capgeminis Cloud Initiative. Martin på LinkedIn... Read More →


Thursday February 11, 2016 14:55 - 15:15
Informasjonssikkerhet Rom 2