Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
Back To Schedule
Wednesday, February 10 • 11:05 - 11:25
Digitaliseringen av offentlig sektor kveles langsomt av teknisk gjeld

For å realisere en digitaliseringsstrategi kan det være en utfordring å vurdere i hvilken grad man samtidig bør gjøre større utskiftninger av gamle, tunge kjernesystemer. Mange av de systemene som ble etablert for 20-30 år siden har ofte vist seg å være den viktigste hindringen for å realisere en god digtaliseringsstrategi, og den viktigste årsaken til at moderniseringsprosjekter ikke blir gjennomført innenfor tid og kostnad. Finnes det noen smarte veier utenom en grunnleggende renovering av gamle kjernesystemer, eller vil digitalisering av offentlig sektor kveles langsomt av teknisk gjeld?

Hva vil deltakerne lære?
Viktige strategivalg og konseptvalg knyttet til større satsninger på digtalisering i offentlige (og private) virksomheter


Speakers
avatar for Sophus Lie-Nielsen

Sophus Lie-Nielsen

Selvstendig konsulent
Sophus har mer enn 30 års erfaring som rådgiver for ledelsen i store private og offentlige selskaper med fokus på strategi og forretningsutvikling hvor utnyttelse av IKT har stått sentralt. Han har ledet konseptutvalgutredning av store moderniseringsprogrammer, blant annet i NAV... Read More →


Wednesday February 10, 2016 11:05 - 11:25
IT-lederen Rom 3