Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
Thursday, February 11 • 11:25 - 11:45
Hvordan lykkes med sikkerhetsarbeid på tvers i offentlig sektor?
Thorbjørn har ledet et utredningsarbeid for å etablere et prosjekt for sikkerhet i nasjonale felleskomponenter.
  • Hva skal til for at et slikt arbeid fører til bedre innbyggertjenester? 
  • Vi koblet oss på virksomhetsarkitektene og utviklerne. Fikk vi til smidig sikkerhetsarkitektur? 
  • Fungerte Kanban, Scrum og Togaf for sikkerhetsfolk? 
  • Erfaringer med GitHub som utviklingsplattform.

Hva vil deltakerne lære? 
  • Sikkerhetsarbeid som en muliggjører for bedre innbyggertjenester. 
  • Sikkerhetsarbeid som en del av arbeidet med virksomhetsarkitektur ved hjelp av smidige tilnærming.

Speakers
avatar for Thorbjørn Ellefsen

Thorbjørn Ellefsen

Managing Business Analyst, Capgemini Norway
Thorbjørn har de siste fire årene jobbet som sikkerhetsarkitekt i det offentlige. Tre av årene som sikkerhetsarkitekt i Prosjekt Nytt Østfoldsykehus og det siste halvannet året i Difi med ansvar for sikkerhet i nasjonale felleskomponenter. Han er sertifisert i Togaf, Archima... Read More →


Thursday February 11, 2016 11:25 - 11:45
Informasjonssikkerhet Rom 2