Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
Back To Schedule
Wednesday, February 10 • 10:20 - 10:40
Strategisk IKT kompetanse for toppledere

Skal vi nå målene for digitalisering av offentlig sektor er vi helt avhengig av en toppledelse som setter digitalisering på dagsorden. Å forstå potensialet som ligger i digitaliseringen er et viktig utgangspunkt for å anvende digitalisering som et strategisk verktøy og utøve stragisk lederskap.

Difi har satt i gang et kompetansetiltak i strategisk bruk av IKT for toppledere. Målgruppen er departementsrådens ledergruppe og virksomhetslederne i departementets underliggende virksomheter. Hensikten er å skape økt bevissthet og felles forståelse for muligheter og utfordringer digitalisering gir. Regjeringen har som mål at alle departementene sammen med sine underliggende virksomheter skal gjennomføre tiltaket innen 2016.

Hva vil deltakerne lære?
Fjørtoft og Hanevold vil fortelle om Difis kompetansetiltak i strategisk IKT for toppledere, og sette det i sammenheng med andre tiltak i arbeidet med digitalisering av offentlig sektor. Deltakerne vil få høre hva strategisk IKT-kompetanse betyr, og hva topplederne har behov for av kompetanse. Foredraget vil gi innblikk i kompetansetiltakets innretning, faglig innhold og erfaringer med gjennomføringen av denne type tiltak.


Speakers
avatar for Elin Kristine Fjørtoft

Elin Kristine Fjørtoft

seniorrådgiver, Difi
Elin er statsviter, og har jobbet i offentlig sektor siden 2000. Hun har mange års erfaring med ledelse, og prosjekt-, program-, og porteføljearbeid i Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet før hun begynte i Difi for 3,5 år siden. Elin har vært med å utvikle Prosjektveiviseren... Read More →
avatar for Anne Kristine Hanevold

Anne Kristine Hanevold

seniorrådgiver, Difi
Anne Kristine er statsviter og har jobbet i offentlig sektor siden 2001, og har i tillegg noen års erfaring som konsulent med arbeid innenfor organisasjons- og IKT utvikling. Hun har mange års erfaring med organsiasjons- og ledelsesutvikling i Kunnskapsdepartementet og har jobbet... Read More →


Wednesday February 10, 2016 10:20 - 10:40
IT-lederen Rom 3