Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
Back To Schedule
Wednesday, February 10 • 13:25 - 14:15
Automatisk og overvåket - den optimale kombinasjonen?

At det er store endringer på gang innenfor transportsektoren er det ikke tvil om. De politiske føringene er tydelige: "All transportvekst i byens skal tas med gang/sykkel og kollektiv". Ordene i vegvesenets korridorer er ikke lengre; personbilen skal frem, men vi skal ha god mobilitet.

Utenfor vegvesenet kommer det også sterke uttalelser knyttet til personbilen. Elon Musk, mannen bak blant annet Tesla, sa: ... "that the obvious move is to outlaw driving cars", "It's too dangerous," og "You can't have a person driving a two-ton death machine."

Über gjør reisevaneundersøkelser og deler resultatene med byen: "Über will open its' travel data to public. After receiving criticism, Über wants to share travel patterns with cities." - Washington Post.

Det skjer uten tvil mye innenfor transportsektoren. Vi skal gi noen smakebiter på hvordan Etaten jobber innenfor dette området. Fokus vil ligge på hvordan vi jobber med automatiske kjøretøy og personvern sett fra et faglig synspunkt.


Speakers
TL

Tomas Levin

sivilingeniør, Statens Vegvesen
Tomas er utdannent siv.ing innen Samferdselsteknikk fra NTNU og har en PhD innen utslippsberegninger fra næringstransport. Tidligere har han arbeidet som transportplanlegger i Rambøll i fire år. Etter det har han arbeidet som forsker ved SINTEF og på EU prosjekt med autonom transport... Read More →
avatar for Anne-Marie Østgård

Anne-Marie Østgård

personvernombud, Statens Vegvesen
Anne-Marie er Personvernombud i Statens vegvesen, Vegdirektoratet.


Wednesday February 10, 2016 13:25 - 14:15
Digitalisering: IoT, Big Data Rom 2