Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
Back To Schedule
Thursday, February 11 • 13:25 - 14:15
Fra Silo til Microservices; 3 + 8 + 3
Modernisering av gamle systemer viser seg meget vanskelig. Det er ikke bare å skrive om. Skatteetaten har klart ett paradigmeskifte både på arkitektur og implementasjon, og presenterer mønstre bak reelle løsninger. For å dra nytte av nye teknologier (PaaS, In-memory, NoSql, Reactive, Immutable) må du forstå hvordan domenet skal representeres i det nye. Jeg opplever at det er utfordrende for mange å forstå dette paradigmeskiftet, som representerer løsninger for det 21. århundre. 3 basisteknologier, 3 sentrale komponenter og bruk av 8 designmønstre presenteres i detalj for å forklare helheten.

Hva vil deltakerne lære? 
Målgruppe: Alle som jobber i prosjekter hvor man flytter over på nye plattformer og vil ta bruk nye muligheter for eksisterende applikasjoner. Presentasjonen vil gi deltakeren innsikt i ganske radikalt andre måter å implementere systemer på, og deltakeren vil forstå praktisk bruk av designmønstre. Den vil gi innsikt i design som har bevist sine egenskaper i produksjon. 

Speakers
avatar for Tormod Varhaugvik

Tormod Varhaugvik

Virksomhetsarkitekt, Skattedirektoratet
Tormod har teknisk bakgrunn og har jobbet med systemutvikling siden 1994. Han har erfaring fra forskjellige bransjer og teknologi, og har hatt de fleste rollene i systemutviklingsprosjekter. Han er virksomhetsarkitekt, har vært sentral i å definere målbildet og jobber nå med... Read More →


Thursday February 11, 2016 13:25 - 14:15
Arkitektur i praksis Rom 4