Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
Back To Schedule
Thursday, February 11 • 10:20 - 11:00
Hvordan gikk det med digitalisering av forretningsreglene i utlendingsforvaltningen?

Gjennom EFFEKT-programmet implementerte utlendingsforvaltningen en rekke nye løsninger for digitaliserte forretningsregler basert på regelmotorteknologi.

Vi ser på resultatet av å skille forretningsregler fra applikasjonene, hvordan dette påvirket automatiseringsstrategien, gevinster og mulighetene for smidig forvaltning i UDI i dag.

Hva vil deltakerne lære?
Deltakerne får innblikk i digitaliseringsprosessen og hvordan denne er blitt tatt i bruk. Vi ser på de sentrale konseptene, arkitekturen og erfaringer med faktisk bruk.

Speakers
avatar for Geir Faremo

Geir Faremo

Seksjonssjef, UDI
Geir Faremo er seksjonssjef i IT avdelingen til UDI og sentral i utviklingen av IT løsningene. Han har en Bachelor of Science in Computer Science fra Seattle og en mastergrad i ledelse fra BI. Har i mer enn ti år jobbet med ledelse og IKT... Read More →
avatar for Jostein Ulseth

Jostein Ulseth

Senior Software Developer/SA Mobile løsninger for ansatte, Visma
Jostein har i mange å arbeidet som regelarkitekt for store virksomheter. Han arbeidet med UDI over en periode på 5 år og var meget sentral i utformingen av UDI’s regelbaserte løsninger. Jostein er opptatt av praktisk tilnærming til arkitektur, og arbeider gjerne i tett dialog... Read More →


Thursday February 11, 2016 10:20 - 11:00
Arkitektur i praksis Rom 4