Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
Back To Schedule
Thursday, February 11 • 15:20 - 16:00
Helhetlig og enhetlig testing i NAV – et konsept for å understøtte hyppige endringer i smidige miljø

Foredraget omhandler NAVs tilnærming til enhetlig og helhetlig testing. I en større organisasjon med flere enheter som bidrar inn i testaktivitetene, vil helhetlig eierskap og styring bidra til en kosteffektiv systemutvikling, som sikrer sikker og stabil drift, og raske, effektive leveranser. Tema som berøres er blant annet testautomatisering, anonymisering og reduksjon av testdata, metode og styring

Hva vil deltakerne lære?
Du lærer om NAVs strategiske og praktiske tilnærming til test som via små og store grep skal legge til rette for en systemutvikling som er tids- og kostnadseffektiv, og leverer på kundenes forventninger

 


Speakers
avatar for Ole Erik Dammen

Ole Erik Dammen

Seksjonssjef Prosjektseksjonen, NAV
Ole Erik er sjef for prosjektseksjonen i NAV, med gjennomføringsansvar for betydelige prosjekter og komplekse systemleveranser. Han skal sikre effektiv koordinering og en samlet IKT-messig leveranseplanlegging for NAV i samråd med avdeling for drift og produksjon. Prosjektene spenner... Read More →


Thursday February 11, 2016 15:20 - 16:00
Arkitektur i praksis Rom 4